Zaloguj
Reklama

Depresja poporodowa

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

 • 1) Kamińska-Szmaj J.: Słownika Wyrazów Obcych Wydawnictwa Europa, 2001
  2) Łukasik A, Błaszczyk K, Wojcieszyn M.: Charakterystyka zaburzeń afektywnych u położnic w 1 tygodniu połogu. Ginekologia Polska nr 10. 2003
  3) Jarząbek G., Wybrańczyk K., Szafińska A. i wsp.: Ciąża młodocianych a depresja okołoporodowa. Nowiny Lekarskie 2002, 71, 277-282
  4) Govan A.D.T, D. Mc Kay Hart, R. Callander.: Ginekologia ilustrowana. Z angielskiego przełożyli: M. Bińkowska, R. Dębski, B. Piekarska, P. Kretowicz, R. Kulik, R. Łukaszewicz, C. Wołyński. Libra Med. s.c
  5) Reroń A., Gierat B., Huras H.: Ocena częstotliwości występowania depresji poporodowej. Gin Prakt 2004, 12, 3, 32-35
  6) Niewada M, Bałkowiec-Iskra E.: Depresja poporodowa - rozpoznawanie i leczenie Przew Lek 2002, 5, 11/12, 104-110
  7) Pisarski T.: Położnictwo i ginekologia. PZWL. Warszawa 1993 r

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Depresja poporodowa
Fot. Shutterstock
(4)

Depresja jest stanem zniechęcenia, ogólnej apatii, spadku nastroju wywołany niekorzystną sytuacją lub chorobą nerwową. W opracowaniu przedstawiono aspekty wystąpienia i rozpoznania depresji poporodowej.

Reklama

Obniżony nastrój pojawia się już w pierwszym dniu po porodzie. Powinien on ustąpić do 72 godzin po porodzie. W razie nie ustąpienia objawów depresji, przygnębienie nabiera patologiczny charakter. W skrajnych przypadkach pojawia się wówczas brakiem zainteresowania dzieckiem, myślami samobójczymi, halucynacjami.

Etiologia depresji poporodowej wiąże się z kilkoma czynnikami:

 • Czynniki psychiczno-społeczne – nastrój kobiety od momentu otrzymania informacji o istniejącej ciąży aż do porodu. Istotny wpływ ma rola partnera. Brak zainteresowania, opieki może powodować zaburzenia.
 • Czynniki biologiczne- wpływ czynników biologicznych nie został potwierdzony naukowo. Istnieją dwie teorie. Jedna głosi, iż podwyższony poziom progesterony we krwi położnicy wpływa na wystąpienie depresji. Naukowcy zwrócili również uwagę na zwiększony poziom estrogenu, który ma zależności z nastrojem.  Jednak i ta teoria nie została potwierdzona badaniami.
 • Czynniki położnicze i ginekologiczne- wg niektórych badaczy problemu, istnieje przekonanie, że jakikolwiek wpływ na fizjologiczny przebieg porodu (episiotomia, zabieg kleszczowy, środki farmakologiczne) niekorzystnie wpływają na psychikę. Powodują tym samym depresję. Paykel twierdził natomiast, że po zastosowaniu tych metod ryzyko wystąpienia depresji maleje.
 • Czynniki demograficzne- matki samotnie wychowujące dziecko, młodociani rodzice, często niepracujący. Wpływ ma także ciąża nieplanowana, która zazwyczaj dotyczy młodociane dziewczyny.

Dane statystyczne ujawniają istnienia u 50% kobiet lekkich objawów psychicznych. W 17% wymagają one pomocy psychiatry. W 50% stwierdza się apatię poporodową, czyli łagodne zburzenia nastroju, które pojawiają się w pierwszych dniach po porodzie. U 10%-15% dochodzi do depresji poporodowej a u 0,02% rozwija się psychoza poporodowa.

Reklama
(4)
Komentarze