Zaloguj
Reklama

Połóg – co każda kobieta powinna wiedzieć na temat higieny osobistej

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Forum Ginekologiczne

Adres www źródła:


Połóg – co każda kobieta powinna wiedzieć na temat higieny osobistej
Fot. Pantherstock
(5)

Połóg jest to okres po porodzie, w czasie, którego w organizmie kobiety cofają się zmiany powstałe podczas ciąży i porodu. Rozpoczyna się on z chwilą urodzenia kompletnego popłodu i większość zmian następuje w czasie 6 tygodni.

Okres połogu możemy podzielić na 3 okresy:

  • połóg bardzo wczesny (wczesny okres poporodowy), który trwa 2 godziny po porodzie fizjologicznym i 4 godziny po porodzie zabiegowym,
  • połóg wczesny, trwający do 2 tygodni po porodzie,
  • połóg późny, od 2 tygodnia do nawet 6 miesięcy po porodzie.

W okresie tym w organizmie matki dochodzi do cofania zmian zarówno w narządzie rozrodczym jak i ogólnoustrojowych, które to zmiany powstały na skutek ciąży i porodu.

Podczas połogu przebiegają jednocześnie cztery procesy:

  • cofanie się zmian ciążowych i porodowych,
  • gojenie się ran porodowych,
  • rozpoczęcie się i utrzymanie laktacji,
  • ponowne podjecie czynności przez jajniki.

 Zmiany poporodowe w organizmie kobiety obejmują:

  • zmiany w składzie krwi oraz w układzie krążenia,
  • przywracanie gospodarki hormonalnej organizmu co w znacznym stopniu wiąże się z podjęciem czynności przez jajniki,
  • zmniejszenie masy ciała,
  • stabilizację układu moczowego, rozszerzone drogi moczowe powracają do stanu sprzed ciąży w ciągu 2 tyg.
  • zanikanie ciążowych zmian skórnych.
  • przywrócenie w znacznym stopniu napięcia w obrębie powłok brzusznych,
  • cofanie wiotkości i powracanie napięcia tkanek w obrębie narządów płciowych; pochwy, szyjki macicy, jajowodów,
  • zmiany inwolucyjne macicy (po porodzie masa macicy wynosi 1000g i w połogu wraca do wyjściowej masy 80 g.,
  • rozpoczęcie i utrzymanie laktacji.

Zmiany połogowe dotyczą całego organizmu kobiety dlatego bardzo istotna w tym okresie jest odpowiednia pielęgnacja. Prawidłowa obserwacja i wiedza na temat fizjologii tego okresu pozwoli ustrzec Cię przed niepożądanymi powikłaniami.

(5)
Reklama
Komentarze