Zaloguj
Reklama

Zakażenia żeńskich narządów płciowych - rany pooperacyjne

Autor/autorzy opracowania:


(1)

Rodzaj schorzenia, ogólny stan zdrowia pacjentki, tryb przeprowadzonego zabiegu, technika operacyjna oraz poziom wyszkolenia personelu wpływa na ewentualne ryzyko powikłań leczenia operacyjnego.

Zwiększone ryzyko odnotowuje się u pacjentek w starszym wieku, z cukrzycą, otyłością, chorobą nowotworową.

Najczęstszymi zakażeniami związanymi z zabiegami chirurgicznymi to zakażenia rany pooperacyjnej, infekcje dróg moczowych. Źródłem zakażenia mogą być drobnoustroje endogenne- czyli własna flora bakteryjna pacjentki oraz drobnoustroje egzogenne czyli bakterie przenoszone przez personel, narzędzia, innych pacjentów.

Jeżeli dojdzie do kontaktu z błoną śluzową narządów płciowych dochodzi do zakażenia drobnoustrojami tj. Escherichia coli, Enteroccus, Bacterioides. Flora bakteryjna pochwy ulega zróżnicowaniu w zależności od okresu życia kobiety, w wieku rozrodczym stwierdza się w niej około 170 gatunków bakterii. Podstawowym objawem infekcji jest podwyższona temperatura, powyżej 38°C utrzymująca się do 48 godzin. Wskazywać to może na:

  • infekcje układu moczowego i rany pooperacyjnej;
  • infekcję szczytu pochwy i martwicze zapalenie powięzi; 
  • wytworzenia ropne;
  • wystąpienie zapalenia przymacicz.

U pacjentek po porodzie objawem zakażenia jest wystąpienie po porodzie temperatury powyżej 38°C, która utrzymuje się co najmniej 48 godzin w minimum 4 pomiarach. Do zakażenia połogowego zalicza się infekcję macicy, pochwy, rany po nacięciu krocza, układu moczowego oraz gruczołów piersiowych.
 

fot. ojoimages

 

Przyczynami wystąpienia są czynniki jak przy ogólnych zakażeniach czyli: niedokrwistość, otyłość, niedostateczna opieka prenatalna.

Czynniki związane z porodem: przedłużający się poród, przedwczesne pęknięcie błon płodowych, skażenie skóry i rany krocza florą bakteryjną pochwy lub odbytu.

Czynniki związane z prowadzeniem porodu: ukończenie porodu cięciem cesarskim, wykorzystanie znieczulenia ogólnego, ręczne wydobycie łożyska, krwotok poporodowy, poród kleszczowy, nacięcie krocza, uszkodzenie szyjki macicy.

W okresie pooperacyjnym najczęściej występującym zakażeniem związanym z porodem jest infekcja rany po cięciu cesarskim, która waha się od 2,5 do 16,1%.

Nacięcie krocza to planowany zabieg w celu poprawienia warunków dla rodzącego się dziecka. Lekarz musi po porodzie możliwie jak najszybciej przystąpić do zaopatrzenia rany.
Jeżeli dojdzie do zakażenia może wystąpić:

  • bolesność w okolicy rany;
  • zaczerwienienie tkanek;
  • obrzęk;
  • surowicze lub ropna wydzielina.

Leczenie rany obejmuje wtedy chirurgiczne oczyszczenie, drenaż, stosowanie środków antyseptycznych oraz ponownie zaszycie rany. Należy również stosować miejscowo działające środki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Należy utrzymywać odpowiednią higienę, nosić najlepiej bawełnianą wygodną bieliznę a w niektórych przypadkach zastosować antybiotyki.

(1)
Reklama
Komentarze