Zaloguj
Reklama

Forum: Ginekologia - specjalista radzi, dla pacjenta

Temat: prośba o interpretacje wyników (14)

 • prośba o interpretacje wyników
  Komentatorka
  Zalogowani użytkownicy mają możliwość budowania własnego statusu na forach grupy Medforum.
  Po napisaniu odpowiedniej ilości postów przy avatarze pojawi się odpowiedni status.
   Początkujący/ca - mniej niż 100 postów
   Wtajemniczony/na - pomiędzy 101 a 300 postów
   Forumowicz/ka - pomiędzy 301 a 1200 postów
   Komentator/ka - pomiędzy 1201 a 3600 postów
   Lider/ka opinii - pomiędzy 3601 a 6000 postów
   VIP - więcej niż 6001 postów

  Nie zawsze strefa przekształceń na szyjce macicy jest w całości prawidłowa. Pojawienie się w jakiejś części szyjki, po próbie z kwasem octowym, szerokiego pasma nabłonka o zmniejszonej przejrzystości, o mniej lub bardziej rozległym zasięgu od granicy "strefy przekształceń" na obwód może być przejawem zaburzeń w procesie metaplazji wywołanych początkowo przez infekcję wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). W dalszej kolejności pojawiają się zaburzenia architektoniki nabłonka płaskiego określane przez lekarzy pojęciem dysplazji, a w ostatnich latach CIN lub SIL. Zmiany chorobowe różnią się intensywnością białego zmętnienia, co określają lekarze jako zmniejszenie przejrzystości (od I do III stopnia).

  Wykwity wywołane obecnością infekcji HPV przeważnie widoczne gołym okiem najczęściej zlokalizowane są w przedsionku pochwy, na ścianach pochwy, kroczu, odbycie, a także na szyjce macicy. Kłykciny i brodawczaki sromu i krocza opisywał Hipokrates z Kos w starożytności, nazywając je Condylomata accuminata. Nadal jest to międzynarodowa nazwa tej choroby. Obecnie wiadomo, że kłykciny wywołują podtypy HPV 6, 11 oraz inne o niskim potencjale onkogennym.

  Wykwitami tymi są brodawczaki płaskonabłonkowe, kłykciny kończyste i leukoplakia zwykła. Wymienione zmiany są widoczne bez wykonywania prób kontrastujących i dlatego noszą nazwę infekcji klinicznie jawnej. Zmiany klinicznie jawne występują znacznie rzadziej (2-4 %),niż postać subkliniczna (tzn. ujawniająca się po wykonaniu prób kontrastujących).

  ZMIANY ŚRÓDNABŁONKOWE O MAŁYM NASILENIU - L SIL

  L SIL - Low Squamous Intraepithelial Lesions = zmiany sródnabłonkowe o małym nasileniu.

  Kolposkopia jest najbardziej efektywną metodą różnicowania i określenia lokalizacji zmian śródnabłonkowych o małym nasileniu. Wywołane są one trwającą przez kilka lat infekcją HPV nabłonka strefy przekształceń. Histologicznie obserwuje się zmiany architektoniki w 1/3 warstwy nabłonka określane jako dysplazja małego stopnia (wg klasyfikacji Richarda - CIN 1). Obrazy kolposkopowe CIN 1 i SPI są bardzo podobne, dlatego słuszny wydaje się pogląd, że mamy do czynienia z tą samą chorobą, tylko na różnych etapach rozwoju. Zmiany CIN 1 są jedynie bardziej nasilone i dłużej trwają.

  Zadaniem kolposkopii jest wykrycie zmian, lokalizacja ich zasięgu, określenie stopnia nasilenia i wytypowanie miejsca o największym nasileniu, z którego najlepiej pobrać wycinek do weryfikacji histologicznej.
  SPI (Subclinic Papilloma Infection) - Subkliniczna infekcja wirusem Brodawczaka Ludzkiego

  Typowe dla infekcji subklinicznej jest pojawienie się wtórnego (takiego, które pojawia się po przemyciu roztworem kwasu octowego) zmniejszenia przejrzystości nabłonka w obrębie strefy przekształceń. Zmniejszenie przejrzystości ma mglisty charakter, pojawia się po około 15-25 sekundach od kontaktu z kwasem octowym i zaczyna ustępować po 2 minutach. Dotyczy nabłonka płaskiego od krawędzi strefy przekształceń w kierunku obwodowym, czasami sięga na znaczne obszary szyjki aż do sklepień. Pojawiające się obszary zbielałego nabłonka są często wieloogniskowe i posiadają tzw. geograficzny wygląd. Poza zmniejszeniem przejrzystości, które może być jednolite pojawia się również struktura poletkowania (przypominająca kostkę brukową) lub punkcikowania (jak po ukłuciu szpilkami). W SPI zmiany znajdują się w powierzchni nabłonka, a struktura poletek i punkcików ma w miarę regularny charakter. Poletkowanie, punkcikowanie i jednolicie zbielały nabłonek mogą występować jednocześnie w różnych fragmentach tej samej szyjki macicy. Objawem SPI jest także pojawienie się białych obwódek wokół ujść cewek gruczołowych przykrytych przez nabłonek metaplastyczny tzw. white rings.

  Pola zainfekowanego nabłonka w próbie z płynem Lugola nie zabarwiają się na ciemny brąz i pozostają ostro odgraniczone od niezainfekowanego nabłonka płaskiego. Wieloogniskowość zmian i nieregularne kształty o ostro odcinających się granicach sprawiają wrażenie mapy nieregularnego wybrzeża z licznymi wysepkami i półwyspami.

  Zmiany odpowiadające CIN 1 są niewidoczne gołym okiem i nie dają objawów subiektywnych. Czasami po przemyciu szyjki macicy ze śluzu w kolposkopie można zauważyć rysunek naczyniowy punkcikowania lub poletkowania, ale dopiero kontrastowanie powierzchni szyjki 3% roztworem kwasu octowego wykrywa zmieniony nabłonek. W kilka sekund po przemyciu odczynnikiem pojawia się zmniejszenie przejrzystości, które utrzymuje się do 5 minut. Próba z kwasem octowym uwidacznia wyraźnie strukturę poletkowania i punkcikowania. Większa intensywność pojawiającego się zbielenia świadczy o większym nasileniu zmiany, podobnie jak nieregularność poletkowania i punkcikowania. Największe nasilenie zmian dysplastycznych z reguły znajduje się w pobliżu strefy przekształceń. W przeciwieństwie do obrazów CIN 1 subkliniczna infekcja brodawczakiem (SPI) jest wieloogniskowa i sięga obwodowo od strefy przekształceń, a zmniejszenie przejrzystości pojawia się po kilkunastu sekundach, ma mglisty charakter i znika po ok. 2 minutach.

  Próba z płynem Lugola nie wybarwia nabłonka dysplastycznego na ciemny brąz, granica z prawidłowym nabłonkiem płaskim jest bardzo ostra, geograficzna. Pozwala ona na lokalizacje zmienionego chorobowo nabłonka, co ma znaczenie przy okresowej kontroli zmiany i ewentualnym leczeniu chirurgicznym.

  Czy wiesz, że za każdą dodaną wypowiedź otrzymujesz punkty w rankingu użytkowników?
Zobacz inne dyskusje