użytkowników online: 3010
Pozycje wertykalne wykorzystywane podczas aktywnego porodu.

W artykule przedstawiono najczęściej stosowane pozycje wertykalne wykorzystywane podczas porodu.

Pozycje wykorzystywane podczas porodu aktywnego przynoszą wiele korzyści zarówno matce, jak również jej rodzącemu się dziecku. Są to pozycje umożliwiające wykorzystanie siły grawitacji, a tym samym efektywniejszego wykorzystania skurczów porodowych i skrócenia czasu trwania porodu. Wiele z nich wymaga odpowiednio przygotowanej sali porodowej, wyposażonej w takie przedmioty jak piłka położnicza, drabinki, worek sako, stołek porodowy i inne. Do niektórych z nich konieczna jest obecność osoby towarzyszącej w czasie porodu, którą najczęściej jest partner. Każda pozycja powinna być dopasowana do indywidualnych potrzeb rodzącej, do okresu porodu oraz sytuacji położniczej. Wykonywanie spokojnych i delikatnych ruchów przy jednoczesnym odpowiednim dostosowanie oddechu pozwala na zmniejszenie bólu porodowego oraz prawidłowe dotlenienie płodu. Odpowiednia pozycja usprawnia i przyspiesza przebieg porodu.

Pozycje wykorzystywane podczas I okresu porodu

Pierwszy okres porodu to czas, podczas którego dochodzi do rozwierania szyjki macicy oraz wstawiania się części przodującej do kanału rodnego oraz dokonywania przez płód poszczególnych zwrotów, aż do momentu całkowitego rozwarcia szyjki macicy. Jest to najdłuższy okres porodu, w którym skurcze macicy z biegiem czasu odczuwane są coraz mocniej, co często powoduje nadmierne zmęczenie i zużycie energii. Podczas okresu rozwierania pozycje wertykalne pozwalają nie tylko na ograniczenie odczuwania bólu, ale także oszczędzenie sił niezbędnych podczas okresu wydalania.

Pozycja w klęku I

Rodząca klęka na jednym kolanie, druga noga wysunięta do przodu. Jedna dłoń oparta o kolano, a druga na biodrze. W takiej pozycji rodząca wykonuje rytmiczne, spokojne ruchy w przód i w tył przenosząc ciężar ciała na wysuniętą do przodu nogę. Podczas wychylania się w przód wykonuje wdech, do tyłu wydech.

Zalety:

 • wzmacnia siłę skurczu
 • reguluje akcję skurczową

Pozycja w klęku II

Rodząca klęczy na podłodze z szeroko rozstawionymi kolanami. Pośladki opiera na piętach. Ręce proste w łokciach opiera przed sobą na podłodze, dłonie przylegają do podłogi. Pochyla się nieco do przodu. Podczas skurczu kołysze się lekko w przód i w tył dostosowując oddech do wykonywanych ruchów.

Zalety:

 • ułatwia rozwieranie szyjki macicy
 • przyspiesza obniżanie się części przodującej w kanale rodnym
 • zmniejsza odczuwanie bólu

Pozycja z wykorzystaniem piłki położniczej I

Rodząca siada na piłce położniczej. Nogi układa w lekkim rozkroku, stopy przylegają do podłogi. Pochyla się nieco do przodu, dłonie oparte na kolanach, a pośladki wysuwa do tyłu. W wolnym tempie kręci biodrami, może delikatnie na niej podskakiwać unosząc miednicę w górę i w dół lub pochylać się na piłce w przód i w tył.

Zalety:

 • umożliwia prawidłowe wstawianie się części przodującej do kanału rodnego
 • rozluźnia mięśnie dna miednicy
 • zmniejsza odczuwanie bólu porodowego

Pozycje wykorzystywane podczas porodu aktywnego przynoszą wiele korzyści zarówno matce, jak również jej rodzącemu się dziecku. Są to pozycje umożliwiające wykorzystanie siły grawitacji, a tym samym efektywniejszego wykorzystania skurczów porodowych i skrócenia czasu trwania porodu. Wiele z nich wymaga odpowiednio przygotowanej sali porodowej, wyposażonej w takie przedmioty jak piłka położnicza, drabinki, worek sako, stołek porodowy i inne. Do niektórych z nich konieczna jest obecność osoby towarzyszącej w czasie porodu, którą najczęściej jest partner. Każda pozycja powinna być dopasowana do indywidualnych potrzeb rodzącej, do okresu porodu oraz sytuacji położniczej. Wykonywanie spokojnych i delikatnych ruchów przy jednoczesnym odpowiednim dostosowanie oddechu pozwala na zmniejszenie bólu porodowego oraz prawidłowe dotlenienie płodu. Odpowiednia pozycja usprawnia i przyspiesza przebieg porodu.

Pozycje wykorzystywane podczas I okresu porodu

Pierwszy okres porodu to czas, podczas którego dochodzi do rozwierania szyjki macicy oraz wstawiania się części przodującej do kanału rodnego oraz dokonywania przez płód poszczególnych zwrotów, aż do momentu całkowitego rozwarcia szyjki macicy. Jest to najdłuższy okres porodu, w którym skurcze macicy z biegiem czasu odczuwane są coraz mocniej, co często powoduje nadmierne zmęczenie i zużycie energii. Podczas okresu rozwierania pozycje wertykalne pozwalają nie tylko na ograniczenie odczuwania bólu, ale także oszczędzenie sił niezbędnych podczas okresu wydalania.

Pozycja w klęku I

Rodząca klęka na jednym kolanie, druga noga wysunięta do przodu. Jedna dłoń oparta o kolano, a druga na biodrze. W takiej pozycji rodząca wykonuje rytmiczne, spokojne ruchy w przód i w tył przenosząc ciężar ciała na wysuniętą do przodu nogę. Podczas wychylania się w przód wykonuje wdech, do tyłu wydech.

Zalety:

 • wzmacnia siłę skurczu
 • reguluje akcję skurczową

Pozycja w klęku II

Rodząca klęczy na podłodze z szeroko rozstawionymi kolanami. Pośladki opiera na piętach. Ręce proste w łokciach opiera przed sobą na podłodze, dłonie przylegają do podłogi. Pochyla się nieco do przodu. Podczas skurczu kołysze się lekko w przód i w tył dostosowując oddech do wykonywanych ruchów.

Zalety:

 • ułatwia rozwieranie szyjki macicy
 • przyspiesza obniżanie się części przodującej w kanale rodnym
 • zmniejsza odczuwanie bólu

Pozycja z wykorzystaniem piłki położniczej I

Rodząca siada na piłce położniczej. Nogi układa w lekkim rozkroku, stopy przylegają do podłogi. Pochyla się nieco do przodu, dłonie oparte na kolanach, a pośladki wysuwa do tyłu. W wolnym tempie kręci biodrami, może delikatnie na niej podskakiwać unosząc miednicę w górę i w dół lub pochylać się na piłce w przód i w tył.

Zalety:

 • umożliwia prawidłowe wstawianie się części przodującej do kanału rodnego
 • rozluźnia mięśnie dna miednicy
 • zmniejsza odczuwanie bólu porodowego

Pozycja z wykorzystaniem piłki położniczej II

Rodząca klęczy pośladki opierając na piętach. Wyprostowane ręce opiera na piłce lub ją obejmuje. Głowa spokojnie spoczywa na przedramieniu lub bezpośrednio na piłce. Wykonuje delikatne ruchy w przód i w tył unosząc nieznacznie biodra.

Zalety:

 • wzmaga siłę skurczu
 • pozwala się zrelaksować
 • ułatwia obniżanie się płodu w kanale rodnym

Pozycja z wykorzystaniem drabinek

Rodząca stoi twarzą lub plecami do drabinek. Dłońmi chwyta się drabinek na wysokości twarzy. Nogi ustawia w lekkim rozkroku i wykonuje ruchy w górę i w dół, naprzemiennie uginając i prostując kolana.

Zalety:

 • przyspiesza rozwieranie szyjki macicy oraz obniżanie się płodu w kanale rodnym

Pozycja przy współudziale osoby towarzyszącej I

Rodząca staje twarzą naprzeciwko osoby towarzyszącej. Rękami wyprostowanymi w łokciach obejmuje szyję partnera. Nogi wyprostowane lub lekko zgięte w kolanach w niewielkim rozkroku. Miednica wysunięta do tyłu. Podczas skurczu Rodząca może wykonywać ruchy okrężne miednicą lub też ruchy góra dół uginając i prostując kolana.

Zalety:

 • zwiększa poczucie bezpieczeństwa
 • niweluje uczucie osamotnienia
 • pozwala się zrelaksować
 • przyspiesza rozwieranie się szyjki macicy

Pozycja przy współudziale osoby towarzyszącej II

Rodząca staje tyłem do partnera. Partner podtrzymuje rodzącą pod pachami. Nogi w lekkim rozkroku, ugięte w kolanach. W tej pozycji rodząca wykonuje delikatne ruchy w górę i w dół.

Zalety

 • przyspiesza rozwieranie się szyjki macicy
 • ułatwia obniżanie się płodu w kanale rodnym

Pozycja kolankowo-łokciowa

Rodząca klęczy na materacu lub łóżku porodowym. Głowa i ramiona przylegają do podłoża. Pozycja ta wykorzystywana jest w fazie przejścia, podczas odczuwania silnych skurczów przy niecałkowitym rozwarciu szyjki macicy.

Zalety:

 • łagodzi ból porodowy
 • zmniejsza ryzyko uszkodzeń szyjki

Pozycje relaksacyjne

Pozycja leżąca

Rodząca leży na materacu na lewym boku. Jest to pozycja wykorzystywana w przerwach międzyskurczowych. Zmniejsza ona siłę skurczu oraz polepsza dopływ krwi do płodu, a tym samym jego dotlenienie.

Pozycja z wykorzystaniem worka sako

Rodząca może przyjmować dowolną pozycję. Może siedzieć na worku, położyć się i zrelaksować. Wykorzystywany jest w przerwach międzyskurczowych.

Pozycje wykorzystywane podczas II okresu porodu

Podczas drugiego okresu porodu dochodzi do rodzenia się dziecka na zewnątrz. Pojawiają się skurcze parte. Przyjmowanie pozycji wertykalnych w tej fazie porodu wykorzystujących naturalny tor rodzenia się dziecka, zmniejsza napięcie tkanek krocza ułatwiając wydobycie płodu, a także zmniejszając ryzyko urazów krocza.

Pozycja przy wykorzystaniu drabinek

Rodząca kuca twarzą w kierunku drabinki z szeroko rozstawionymi nogami. Stopy przylegają do podłogi. Cały ciężar ciała spoczywa na stopach. Wyprostowane w łokciach ręce wyciąga do góry i dłońmi chwyta drążek drabinki. W przerwach międzyskurczowych rodząca łatwo może wstać i opierając głowę o drabinki zrelaksować się, kręcąc biodrami.

Zalety:

 • najbardziej fizjologiczna pozycja porodowa
 • ułatwia obniżanie się główki
 • przyspiesza przejście płodu przez kanał rodny
 • rozluźnia mięśnie dna miednicy

Pozycja przy współudziale osoby towarzyszącej I

Rodząca kuca z szeroko rozstawionymi nogami plecami zwrócona do partnera. Pośladki nie powinny dotykać podłogi. Partner siedząc za rodzącą na niskim stołeczku lub krześle, opierając się o jej uda i kolana, podtrzymuje ją pod pachami. W przerwie między skurczami partymi rodząca może pochylić się do przodu i oprzeć dłonie na podłodze przyjmując pozycje w klęku.

Pozycja przy współudziale osoby towarzyszącej II

Rodząca klęka w szerokim rozkroku na materacu lub łóżku porodowym, pochyla się do przodu i obejmuje za szyję stojącego lub klęczącego przodem do niej partnera. Miednicę lekko unosi a pośladki wypina do tyłu. Pozycja ta wykorzystywana podczas szybkiego przebiegu porodu.

Zalety:

 • zmniejsza nacisk główki na tkanki krocza
 • łagodzi ból związany z wyrzynaniem się główki
 • ogranicza ryzyko urazów krocza

Pozycja w kucki

Rodząca kuca na materacu lub łóżku porodowym. Po obu stronach towarzyszą jej osoby jedną ręką obejmujące ją w pasie, a drugą przytrzymujące kolana. Rodząca trzyma ręce na karku osób towarzyszących.

Pozycja na łóżku porodowym I

Rodząca klęczy na łóżku porodowym. Pochyla się do przodu i wyprostowanymi przed sobą rękami chwyta się szczebli łóżka. Górna część tułowia powinna być równoległa do łóżka. Pośladki nieco obniżone i wypięte maksymalnie do tyłu. Pozycja wykorzystywana podczas porodów dużych płodów.

Pozycja na łóżku porodowym II

Rodząca kładzie się na łóżku porodowym na prawym lub lewym boku z nogami zgiętymi w kolanach. Górna część tułowia powinna być nieco uniesiona. W tym celu można podnieść górna część łóżka porodowego, podłożyć poduszki, wykorzystać worek sako lub podeprzeć się na łokciu. Podczas skurczu zewnętrzną nogę podnosi do góry przyciągając udo do siebie.

Pozycja na łóżku porodowym III

Rodząca układa się w pozycji siedzącej lub półsiedzącej na łóżku porodowym. Nogi znajdują się w szerokim rozkroku, mocno zgięte w kolanach i przyciągnięte do siebie. Stopy oparte na specjalnych podpórkach na wysokości nie większej niż pośladki. Górna część ciała podparta poduszkami, workiem sako przy podniesionej górnej połowie łóżka porodowego. Rękami chwyta się poręczy łóżka, które w czasie parcia stara się przyciągnąć do siebie.

Podczas porodu aktywnego rodząca ma możliwość doboru takiej pozycji, w której będzie odczuwała największy komfort.

Tekst pochodzi z serwisu Fozik.pl
Autor opracowania:
Dr Zofia Polska
Recenzenci:
Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek
Źródło tekstu:
Forum Ginekologiczne
Adres www źródła:

Komentarze do artykułu

Ankieta

  

Czerniak to?

Konkurs na forum
Konkurs tematyczny