Zaloguj
Reklama

Czynniki ryzyka okołoporodowego udaru niedokrwiennego noworodka

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Dr med. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatra, adiunkt I Katedry Pediatrii w Zabrzu, Śląska AM

Źródło tekstu:

  • JAMA. 2005 Feb 9;293(6):723-9.

Adres www źródła:


Czynniki ryzyka okołoporodowego udaru niedokrwiennego noworodka
Fot. medforum
(0)

Udar niedokrwienny u noworodka jest związany z wieloma czynnikami ryzyka u matki. Należą do nich między innymi: przedłużający się II okres porodu, cięcie cesarskie z nagłych wskazań, pierwszy poród, rzucawka oraz małowodzie.

Reklama

Okołourodzeniowy udar niedokrwienny jest częstą przyczyną połowiczego niedowładu u dzieci. Czynniki ryzyka nie są jasno zdefiniowane. Przeprowadzono badanie u 199176 noworodków urodzonych od 1997-2002 roku w Północnej Karolinie. Noworodków z udarem niedokrwiennym było 40. Grupa kontrolna była dobierana losowo z pozostałych dzieci. Częstość udarów niedokrwiennych wynosiła 20/100 tys. urodzeń. Większość tych dzieci (85%) urodziła się o czasie. Do czynników ryzyka zaliczono: pierwszy poród (73% vs 44%, P = 0,002), wady wrodzone serca u noworodka (46% vs 14%, P<.001), cięcie cesarskie z nagłych wskazań (35% vs 13%, P = 0,002), zapalenie owodni (27% vs 11%, P = 0,03), długi czas odejścia wód płodowych (26% vs 7%, P = 0,002), przedłużający się II okres porodu (25% vs 4%, P<0,001), zastosowanie vacuum (24% vs 11%, P = 0,04), wady pępowiny (22% vs 6%, P = 0,01), rzucawka (19% vs 5%, P =0,01) oraz małowodzie (14% vs 3%, P = 0,01). Częstość udaru rosła znacznie jeśli wymienionych czynników było jednocześnie więcej. Autorzy wnioskują, że udar niedokrwienny u noworodka jest związany z wieloma czynnikami ryzyka u matki.

Reklama
(0)
Komentarze