Zaloguj
Reklama

Genetyczne monitorowanie rozwoju płodu.

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • JAMA. 2005;293:836

Adres www źródła:


Genetyczne monitorowanie rozwoju płodu.
Fot. iStock
(0)

Nie opracowano do tej pory molekularnych testów biologicznych, które pozwoliłyby na monitorowanie wewnątrzmacicznego rozwoju płodu.

Wyniki przeprowadzonego badania pilotażowego sugerują, że może być w tym celu wykorzystywane pozakomórkowe mRNA płodu. Możliwe jest uzyskiwanie mRNA płodu z płynu owodniowego. Zostaje ono poddane hybrydyzacji, a następnie analizie ekspresji genów.

Monitorowanie takie można przeprowadzać niezależnie od płci dziecka, wieku ciążowego i stopnia zaawansowania istniejących chorób. Wydaje się, że pozakomórkowe mRNA, obecne w płynie owodniowym, pochodzi tylko od płodu, a nie z łożyska.

(0)
Reklama
Komentarze