Zaloguj
Reklama

Wideo czat z ekspertem odbędzie się w dniu 28-02-2017 o godzinie 19:00, do rozpoczęcia pozostało:

  • 0DNI
  • 00GODZIN
  • 00MINUT
  • 00SEKUND

Czat z naszym ekspertem już trwa.

Przejdź do czatu z ekspertem

Markery stresu oksydacyjnego u kobiet z cukrzycą i ich potomstwa podczas porodu.

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Physiol-Res. 2005; 54(4): 429-36

Markery stresu oksydacyjnego u kobiet z cukrzycą i ich potomstwa podczas porodu.
Fot. ojoimages
(0)

Stres oksydacyjny jest prawdopodobnie procesem patofizjologicznym prowadzącym do niekorzystnych wyników w przypadkach ciąż kobiet z cukrzycą. Celem pracy było określenie zespołu markerów stresu oksydacyjnego u ciężarnych z tym powikłaniem.

W porównaniu z grupą kontrolną matki z cukrzycą wykazywały podwyższone stężenia w osoczu związków aktywnych kwasu tiobarbiturowego (TBARS) zarówno przed jak i po porodzie oraz ich noworodki także wykazywały podwyższone stężenia TBARS w porównaniu z grupą kontrolną. U matek z cukrzycą i ich noworodków zaobserwowano także niższe stężenia zredukowanego glutationu ( GSH) w erytrocytach przed i po porodzie. W porównaniu z grupą kontrolną w grupie matek z cukrzycą wykryto niższą całkowitą zdolność antyoksydacyjną osocza (AOC) w okresie przed porodem. Noworodki matek z cukrzycą, w porównaniu z noworodkami grupy kontrolnej, wykazały podwyższone stężenia w osoczu apolipoprotein B (apo B), wyższą aktywność erytrocytowej peroksydazy glutationu (GPx) i niższe pH krwi pępowinowej.

Wywnioskowano, iż przedciążowa i ciążowa cukrzyca oznacza występowanie podwyższonego stresu oksydacyjnego zarówno dla matki jak i dziecka. Stężenia TBARS w osoczu stanowią cenny marker stresu oksydacyjnego związanego z tym powikłaniem ciąży. Zakłócenie zależności peroksydaza glutationu - glutation może być związane z patofizjologią podwyższonego stresu oksydacyjnego u kobiet ciężarnych z cukrzycą.

(0)
Reklama
Komentarze