Zaloguj
Reklama

Problemy z płodnością a liczba dzieci

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Human Reproduction 2010; 25: 2360-5

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Problemy z płodnością a liczba dzieci
Fot. ojoimages
(3)

Niepłodność męska poważnie ogranicza liczebność potomstwa.

Reklama

Od pewnego czasu przypuszczano, że na liczebność potomstwa w danej rodzinie mają wpływ nie tylko czynniki społeczno – demograficzne, ale również płodność potencjalnych rodziców. Michael Eisenberg i współpracownicy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco (USA) przeanalizowali niedawno dane odnoszące się do kilku tysięcy osób obojga płci mających co najmniej jedno dziecko.

Zgodnie z publikacją we wrześniowym numerze czasopisma „Human Reproduction” niepłodność męska okazała się silniej ograniczać liczebność potomstwa niż kobieca. Zdaniem Eisenberga przyczyną tego stanu rzeczy jest wpływ rozpoznania u mężczyzny niemożliwości posiadania dziecka na jego życie erotyczne i osobistą jakość życia. W efekcie doświadczane problemy emocjonalne mogą zniechęcać do leczenia bezpłodności.

Reklama
(3)
Komentarze