Zaloguj
Reklama

Rekomendacje Zarządu Głównego PTG w sprawie stosowania terapii hormonalnej wieku menopauzalnego.

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

Kategorie ATC:


Rekomendacje Zarządu Głównego PTG w sprawie stosowania terapii hormonalnej wieku menopauzalnego.
Fot. Pantherstock
(0)

Ostatnie rekomendacje Zarządu Głównego PTG opracowane i opublikowane przez grupę Ekspertów powołaną decyzją Prezydium Zarządu Głównego w dniu 10.7 2004 roku.
Przyjęto wtedy zasadę stałego modyfikowania Rekomendacji w sprawie stosowania terapii hormonalnej wieku menopauzalnego i aktualizacji wynikającej z postępu wiedzy. Opracowanie niniejsze jest wynikiem realizacji tej decyzji.

Reklama

W wyniku dyskusji i oceny powyższych danych Grupa Ekspertów zwraca uwagę na zasadnicze znaczenie doboru właściwej dawki stosowanej HT (Terapii hormonalnej wieku menopauzalnego - ang. Hormonal Therapy) oraz konieczne jej dostosowanie do:

  • oczekiwań kobiety
  • wieku
  • czasu trwania okresu menopauzalnego
  • chorób towarzyszących
  • planowanego okresu stosowania HT
  • drogi podania HT

Grupa Ekspertów rekomenduje, aby dążyć do stosowania najniższej, skutecznie działającej dawki i dotyczy to w równej mierze obu składowych:

  • estrogennej
  • progestagennej

Grupa Ekspertów stwierdza, że wybór niskiej dawki estrogenu i progestagenu prowadzi do znacznej redukcji ryzyka pomenopauzalnej hormonoterapii, do podniesienia bezpieczeństwa jej stosowania.

Kluczowe przesłanki, które są punktem wyjścia do zalecania najniższej, skutecznej dawki HT obejmują:

  • ogólne względy bezpieczeństwa
  • redukcję objawów ubocznych
  • mastalgię
  • możliwość dłuższego stosowania
  • skuteczność porównywalną z wyższymi dawkami
Reklama
(0)
Komentarze