Zaloguj
Reklama

Wpływ rutynowej doustnej suplementacji żelazem z lub bez dodatku kwasu foliowego u kobiet ciężarnych.

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • The Cochrane Library, Issue 3, 2006

Wpływ rutynowej doustnej suplementacji żelazem z lub bez dodatku kwasu foliowego u kobiet ciężarnych.
Fot. Panthermedia
(0)

Sugeruje się, iż rutynowe stosowanie suplementów zawierających żelazo lub połączenie suplementacji  żelaza i kwasu foliowego w okresie ciąży przyczynia się do poprawy stanu zdrowia matki i wyników ciążowych.

Celem pracy była ocena skuteczności, efektywności oraz bezpieczeństwa stosowania prenatalnej dziennej suplementacji lub też okresowego przyjmowania żelaza razem lub też bez kwasu foliowego na stan zdrowia kobiet ciężarnych i noworodków.

Jako źródło danych zastosowano: The Cochrane Pregnancy and Chilbirth Group Trias Register (czerwiec 2005). Ponadto autorzy pracy nawiązali kontakt z odpowiednimi organizacjami w celu zebrania informacji na temat trwających badań i jeszcze niepublikowanych prac.

Do analizy wybrano badania randomizowane (losowe) lub też quasi-randomizowane oceniające wpływ rutynowej suplementacji żelazem lub też żelazem i kwasem foliowym w okresie ciąży. Dokonano oceny wybranych badań pod kątem jakości metodologicznej stosując jako kryteria wyboru standardowe kryteria Cochrane.

W pracy opisano 40 badań, obejmujących grupę 12706 kobiet. W ogólnym zarysie uzyskane wyniki wykazały znaczną różnorodność wyników.

Zebrane wyniki sugerują, iż dzienna prenatalna suplementacja żelaza zwiększa stężenie hemoglobiny we krwi matki w okresie pre- i postnatalnym. Trudną kwestią jest oznaczenie ilościowe takiego wzrostu z powodu dużej różnorodności wyników analizowanych badań. Kobiety, którym podawano prenatalnie dzienną suplementację żelaza znajdowały się w grupie małego ryzyka wystąpienia niedoboru żelaza lub anemii wynikającej z niedoboru żelaza. Skutki uboczne związane z koncentracją hemoglobiny częściej występowały w grupie kobiet z dzienną suplementacja żelazem. Nie wykryto znaczącej różnicy pomiędzy stosowaniem suplementacji dziennej a tygodniowej w stosunku do występowania anemii ciążowej. Zbyt wysoka koncentracja hemoglobiny w okresie ciąży wydaje się występować rzadziej w przypadku stosowania suplementacji tygodniowej. Uznanie zbyt wysokiej koncentracji hemoglobiny, jako mającej znaczenie kliniczne, przy poziomie wyższym od 130 g/L nadal pozostaje niewyjaśnione.

Konieczne są dalsze badania związane z oceną wpływu rutynowej suplementacji prenatalnej żelaza lub żelaza i kwasu foliowego na ważne klinicznie wyniki ciążowe i noworodkowe.

(0)
Reklama
Komentarze