Zaloguj
Reklama

Wyniki okołoporodowe ciąż pojedynczych (12021 przypadków) oraz ciąż bliźniaczych (3108 przypadków) po rozrodzie wspomaganym innym niż IVF.

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Scientific Board of the Flemish Society of Obstetrics and Gynaecology, St Niklaa, Brussels

Wyniki okołoporodowe ciąż pojedynczych (12021 przypadków) oraz ciąż bliźniaczych (3108 przypadków) po rozrodzie wspomaganym innym niż IVF.
Fot. panthermedia
(0)

W porównaniu do wyników okołoporodowych ciąż poczętych naturalnie, wyniki ciąż będących rezultatem wspomaganych technik rozrodu (ART) są gorsze. W pracy skupiono się na badaniach związanych z potencjalnym ryzykiem oddziaływania ART innym niż IFV na stan zdrowia w okresie okołoporodowym.

Reklama

W badaniu wzięły udział dwie grupy pacjentek: grupa kobiet, które zaszły w ciąże w wyniku kontrolowanej stymulacji jajników (COS), z lub bez sztucznej inseminacji (AI) oraz grupa kobiet w ciąży poczętej w sposób naturalny.

W celu przeanalizowania różnic w wynikach okołoporodowych ciąż pojedynczych i mnogich posłużono się danymi pochodzącymi ze szpitali na terenie Belgii w okresie od stycznia 1993 do grudnia 2003. W grupie badanej zebrano 12021 ciąż pojedynczych oraz 3108 ciąż bliźniaczych. Pacjentki z ciążą poczętą naturalnie analizowano pod względem: wieku matki, ilości ciąż, płci płodu oraz roku narodzin. Głównymi analizowanymi parametrami były: długość ciąży, masa urodzeniowa, zachorowalność okołoporodowa oraz śmiertelność okołoporodowa.

Uzyskane wyniki wykazały dla ciąż pojedynczych COS/AI znacząco wyższą ilość przypadków przedwczesnego porodu (<32 i <37 tydzień), niskiej i bardzo niskiej masy urodzeniowej, częstszą potrzebę przeniesienia na oddział intensywnej opieki dla noworodków oraz największą ilość chorobowości noworodków.

Ciąże bliźniacze będące rezultatem COS/AI wykazały podwyższoną ilość przypadków śmierci noworodków, towarzyszącego zespołu zaburzeń oddechowych i zaburzeń wentylacji płuc. Po wykluczeniu ciąż bliźniaczych z płodami tej samej płci, ciąże bliźniacze COS/AI wykazywały najwyższe ryzyko skrajnego wcześniactwa oraz bardzo niskiej masy urodzeniowej. Podsumowując, ciąże pojedyncze i bliźniacze poczęte w wyniku COS/AI zajmują znacznie gorszą pozycję w porównaniu do ciąż poczętych naturalnie.

Reklama
(0)
Komentarze