Zaloguj
Reklama

Wideo czat z ekspertem odbędzie się w dniu 28-02-2017 o godzinie 19:00, do rozpoczęcia pozostało:

  • 0DNI
  • 00GODZIN
  • 00MINUT
  • 00SEKUND

Czat z naszym ekspertem już trwa.

Przejdź do czatu z ekspertem

Zaburzenia metabolizmu kostnego u pacjentek leczonych z powodu padaczki.

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Annals of Neurologu 2005; 2: 252

Adres www źródła:


Zaburzenia metabolizmu kostnego u pacjentek leczonych z powodu padaczki.
Fot. ojoimages
(0)

Leki przeciwpadaczkowe, szczególnie aktywujące enzymy cytochromu P450, mogą powodować zaburzenia metabolizmu kostnego.

Przebadano kobiety w okresie przedmenopauzalnym z padaczką, które poddawane były monoterapii z wykorzysatniem fenytoiny, karbamazepiny, kwasu walproinowego lub lamotryginy.

Okazało się, że pajentki przyjmujące lamotryginę są najmniej zagrożone wystąpieniem zaburzeń metabolimu kostnego. Nie stwierdzono u nich obniżenia poziomu wapnia ani podwyższenia wskaźników przemiany tkanki kostnej.

Pozostałe leki wywierają długoterminowy niekorzystny wpływ na metabolizm kostny.

(0)
Reklama
Komentarze