Zaloguj
Reklama

Związek pomiędzy stresem oksydacyjnym w krwi pępowinowej a sposobem porodu.

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Fetal-Diagn-Ther. 2005 Sep-Oct; 20(5): 450-3

(0)

Celem pracy była analiza wpływu sposobu porodu na układ antyoksydantów noworodka.

Zbadano krew pępowinową pobraną podczas porodu (56 porodów pochwowych oraz 50 planowanych cięć cesarskich). Próbki badano pod kątem aktywności w osoczu aldehydu malonowego (MDA), dyzmutazy ponadtlenkowej (SOD), katalizy (CAT) oraz dehydrogenazy 6- glukozo fosforanowej (G6PD) i zawartości leukocytów.

Aktywności SOD i CAT były znacząco wyższe w przypadkach planowanego cesarskiego cięcia w porównaniu do grupy porodów pochwowych, ale aktywność G6PD wykazywała podobne wyniki w obu grupach. W porównaniu do grupy porodów pochwowych stężenia MDA w osoczu był niższe w grupie cięć cesarskich. Zawartość leukocytów była wyższa w grupie porodów pochwowych.

Wyniki badań sugerują, iż sposób porodu wykazuje wpływ na stres oksydacyjny u noworodków podczas porodu. Można wywnioskować, że układ antyoksydacyjny pracuje wydajniej w celu przezwyciężenia steru oksydacyjnego u noworodków urodzonych przez cesarskie cięcie.

(0)
Reklama
Komentarze