Zaloguj
Reklama

Aktywność fizyczna kobiet ciężarnych z cukrzycą.

Blondynka
Fot. ojoimages
Blondynka
(5)

Wiele danych epidemiologicznych potwierdza celowość zalecania kobietom ciężarnym z cukrzycą umiarkowanej, przerywanej aktywności fizycznej.

Reklama

Istnieją dane kliniczne potwierdzające korzystny wpływ umiarkowanego wysiłku fizycznego na normalizację glikemii. Wcześniej uważano, że poprawa glikemii podczas terapii wysiłkiem i dietą wiąże się z indukowanym przez trening zmniejszeniem masy ciała oraz zwiększeniem przemiany tlenowej. Wykazano jednak, że już po tygodniu trwania treningu pojawia się niezależna od zmniejszania masy ciała poprawa tolerancji glukozy. Zjawisko to wynika częściowo ze zwiększonej utylizacji glukozy. Im intensywniejszy wysiłek fizyczny, tym większe zużycie glikogenu mięśniowego jako źródła energii. W badaniach przeprowadzonych zarówno na modelach zwierzęcych, jak i wśród ludzi wykazano, że zwiększone zużycie glikogenu jest jednym z istotnych czynników zwiększających działanie insuliny po zakończeniu ćwiczeń. Powysiłkowe nasilenie działania insuliny jest konieczne do odtworzenia glikogenu mięśniowego.

Ponieważ jak udowodniłam wyżej, poprawa działania insuliny po umiarkowanym wysiłku fizycznym jest niezaprzeczalna, szczególnie ważna jest rola położnej i personelu medycznego sprawującego opiekę nad ciężarną z cukrzycą w propagowaniu zdrowego, aktywnego trybu życia kobiet ciężarnych z cukrzycą. Opracowano bezpieczne ćwiczenia, które mogą i powinny być stosowane przez wszystkie ciężarne z cukrzycą bez względu na ewentualne istniejące dodatkowe powikłania ciąży i które powinny być zalecane przez personel medyczny. Należą do nich ćwiczenia angażujące górną część ciała – ramion np. unoszenie powyżej głowy półkilogramowych woreczków przez 20 minut dziennie. Ćwiczenie to nie powoduje bradykardii u płodu, a poprawia krążenie u matki.

Zestawy ćwiczeń dla kobiet ciężarnych znajdziecie Panie na naszym portalu.

Piśmiennictwo:

  1. Romijin J.A., Coyle E.F., Sidossis L.S. i wsp.: Regulation of endogenous fat and carbohydrate metabolism in relation to exercise intensity and duration. Am. J. Physiol. 1993; 265: E380–E390.
  2. Wojtaszewski J.F.P., Hansen B.F., Gade J. i wsp.: Insulin signaling and insulin sensitivity after exercise in human skeletal muscle. Diabetes 2000; 49: 325–331.
Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie).

Źródło tekstu:

  • Forum Ginekologiczne, zdjęcia: ojoimages

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze