Zaloguj
Reklama

Anemia przedporodowa: zapobieganie i leczenie.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Anemia przedporodowa: zapobieganie i leczenie.
Fot. ojoimages
(5)

W badaniu przeglądowym skupiono się na przybliżeniu problemu występowania, zapobiegania i leczenia anemii występującej w okresie ciąży.

Reklama

Anemia z niedoboru żelaza (IDA) jest najczęściej występującym zaburzeniem oraz najczęstszą postacią anemii u kobiet ciężarnych. Innymi, mniej istotnymi przyczynami anemii są niedobór kwasu foliowego, witaminy B12, hemoglobinopatia i anemia hemolityczna.  Anemię definiuje się jako występowanie stężenia hemoglobiny na poziomie < 110 g/L w pierwszym i trzecim trymestrze ciąży i <105 g/L w drugim trymestrze. Diagnoza opiera się o wyniki hemoglobiny, pełną morfologię krwi i ferrytyny osocza.

40%  kobiet nie będących w ciąży ma stężenie ferrytyny ≤ 30 µg/L.

Występowanie anemii przedporodowej w trzecim trymestrze waha się w granicach 14 - 52% w grupie kobiet przyjmujących placebo oraz 0 - 25% w grupie kobiet przyjmujących suplementację wapnia, w zależności od dawek żelaza. W badaniach uwzględniających stężenie ferrytyny w osoczu częstość przypadków IDA w grupie kobiet przyjmujących placebo wynosiła 12 - 17% a w grupie badanej z suplementację żelaza 0 - 3%.

Wymogi dotyczące podwyższenia absorpcji  żelaza  w okresie ciąży z 0,8 mg/dobę w pierwszym trymestrze do 7,5 mg/dobę w trzecim trymestrze, przeciętnie 4,4 mg/dobę, jak również kwestia diety nie są współmierne z obniżoną częstością występowania IDA przed porodem.  Jednakże, skutecznie zapobiega się występowaniu IDA stosując doustne preparaty żelaza w dawkach 30-40 mg  pomiędzy posiłkami w okresie od wczesnej  ciąży do porodu.  Terapia IDA powinna być ukierunkowana na uzupełnianie deficytów żelaza w organizmie poprzez doustne i/lub dożylne podawanie żelaza. U kobiet z łagodną do umiarkowanej IDA, np. kiedy stężenia hemoglobiny kształtują się na poziomie 90-105 g/L, zaleca się stosowanie doustnych dawek żelaza 100 mg/dobę pomiędzy posiłkami w pierwszym i drugim trymestrze. Po upływie dwóch tygodni suplementacji należy sprawdzić stężenie hemoglobiny i przy wzroście stężenia ≥ 10g/L, zakłada się skuteczność terapii i  zaleca jej kontynuację.

Leczenie dożylnymi preparatami żelaza jest skuteczniejszą i lepszą terapia anemii w odniesieniu do odpowiedzi hemoglobiny.  Stosowanie dożylnego podawania żelaza jest uważane za bezpieczne w drugim i trzecim trymestrze, natomiast niewiele wiadomo na temat bezpieczeństwa stosowania takiej suplementacji w pierwszym trymestrze.

Dawki 600-1200 mg żelaza powinny być rozważane jako: 1) druga opcja w przypadku nieskuteczności suplementację doustnej i braku wzrostu hemoglobiny po 2 tyg terapii, 2) jako pierwsza opcja przy zaawansowanej IDA oraz 3) jako pierwsza opcja w przypadku IDA w trzecim trymestrze.

Zaawansowana IDA może wiązać się z poważnymi konsekwencjami zarówno dla matki jak i płodu i wymaga szybkiej interwencji obejmującej dożylne podawanie żelaza. Jest to szczególnie ważne dla bezpieczeństwa kobiet które z różnych powodów nie zgadzają się na transfuzje krwi.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Annals of Hematology, 2008.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze