Zaloguj
Reklama

Antykoncepcja hormonalna polecana młodym kobietom – część II

Autorzy: Dr n. med. Przemysław Binkiewicz
Antykoncepcja hormonalna polecana młodym kobietom – część II
Fot. ojoimages
(0)

Praca dotyczy zagrożeń, jakie niesie stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, możliwości ich wyeliminowania, poprzez właściwe postępowanie. W pracy zostały przedstawione przeciwwskazania do stosowania antykoncepcyjnych środków hormonalnych, omówiono też ich ewentualny wpływ na rozwój zakrzepicy żylnej u kobiet.

Reklama

Kontrowersje dotyczące stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych.

Pierwsza wizyta polega na dokładnym zebraniem wywiadu i badaniu, podczas którego należy upewnić się, że nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych, a następnie zapoznać pacjentkę z zaletami i z ryzykiem takiego postępowania, wskazane jest upewnienie się czy w rodzinie pacjentki lub u niej samej nie występuje wrodzona choroby powodujące zaburzenia krzepliwości krwi.. Celowe jest uzyskanie pisemnej zgody pacjentki po jej pełnym poinformowaniu lub też odnotowanie w dokumentacji medycznej, że zapoznano ją z zaletami i możliwymi zagrożeniami stosowania antykoncepcji hormonalnej. Doustne środki antykoncepcyjne dostępne są wyłącznie na recepty lekarskie. Aby uzyskać receptę, kobieta powinna się zgłosić na badanie ginekologiczne i badanie piersi. W czasie wizyty u ginekologa przeprowadzane jest także badanie cytologiczne szyjki macicy oraz sprawdzane jest ciśnienie tętnicze krwi. Jeżeli istnieje taka potrzeba lekarz kieruje także pacjentkę na badania laboratoryjne, pozwalające na ocenę czynności wątroby, układu krzepnięcia i inne.

Najpoważniejszym problemem antykoncepcji hormonalnej jest ryzyko powikłań zakrzepowo – zatorowych. Dążenie do zmniejszenie częstości występowania tych powikłań było jedną z podstawowych przyczyn obniżenia ilości etynyloestradiolu w jednej tabletce. Jak wykazano, etynyloestradiol zwiększa ryzyko wystąpienia zakrzepicy w układzie żylnym. Na przełomie 1995/1996 roku ukazały się doniesienia sugerujące, że powikłania zakrzepowo – zatorowe mogą być również związane z rodzajem stosowanego drugiego składnika tabletki antykoncepcyjnej - progestagenu. Prace te spowodowały wzrost szczególnego zainteresowania problemem zakrzepicy u kobiet. Ogólnie ryzyko to jest podwyższone u wszystkich kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną. Zakrzepica żylna jest dość rzadkim powikłaniem antykoncepcji i, jak stwierdzono, muszą zaistnieć dodatkowe czynniki, takie jak na przykład trombofilia czy otyłość, aby wystąpiły objawy kliniczne.

Na tej podstawie określono przeciwwskazania do stosowania preparatów antykoncepcyjnych. Są to:

  • Przebyte lub istniejące powikłania zakrzepowo-zatorowe, choroby naczyń mózgu i serca.
  • Istnienie czynników ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych, rodzinne obciążenia występowaniem zakrzepicy żylnej, otyłość (BMI powyżej 30 kg/m2), obecność żylaków (gdy w wywiadzie zakrzepica, hiperlipidemia).
  • Ciąża i jej podejrzenie.
  • Wada zastawkowa serca.
  • Choroba niedokrwienna serca.
  • Aktywna choroba wątroby.
  • Migrena ogniskowa.
  • Rak sutka i macicy.

W drugiej połowie lat 70 stwierdzono związek pomiędzy ryzykiem występowania chorób układu sercowo – naczyniowego (ostrego zawału serca, udaru mózgu) i rodzajem stosowanego progestagenu. Dalsze badania wykazały, że ryzyko to jest zależne od równoczesnej obecności innych czynników, takich jak: podwyższony poziom cholesterolu, palenie papierosów, wiek i inne. Należy tutaj dodać, że młode, rozpoczynające antykoncepcję kobiety najczęściej wolne są od tego rodzaju obciążeń, niemniej zadaniem lekarza jest wykluczenie ryzyka powikłań. Powikłania polekowe mogą zdarzać się po przyjęciu każdego leku (nawet przyjmowanie witamin nie gwarantuje uniknięcia działań niepożądanych). Dużej części powikłań można uniknąć, jeżeli przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych przeprowadzone będzie dokładne badanie lekarskie. Obniżenie dawek hormonów i zmiana składu tabletek spowodowały, że objawy niepożądane zdarzają się jednak bardzo rzadko.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze