Zaloguj
Reklama

Antykoncepcja – korzyści i zagrożenia

Bezpieczny seks
Fot. panthermedia
Bezpieczny seks
(1)

Antykoncepcja jest nierozerwalnie związana z seksualnością człowieka, a w dzisiejszym świecie nabiera ogromnego znaczenia w kontekście planowania rodziny i przyszłości. Obok naturalnych, mocno ograniczonych metod antykoncepcji, dostępnych jest wiele „sztucznych” metod antykoncepcyjnych, począwszy od metod barierowych, przez plemnikobójcze środki chemiczne oraz po antykoncepcję hormonalną. Każda z metod ma swoje zalety i ograniczenia oraz wskazania i przeciwwskazania do jej zastosowania.

Reklama

Antykoncepcja jako zbiór metod zapobiegania niechcianej ciąży rozpatrywana może być w kategoriach naturalnych oraz w kontekście stosowania metod mechanicznych oraz chemicznych. Ograniczenia związane z korzystaniem z metod naturalnych, takie jak długie okresy wstrzemięźliwości seksualnej czy problemy z wyznaczeniem okresu płodności, sprzyjają popularyzowaniu się metod antykoncepcji sztucznej- nienaturalnej. Tego rodzaju zapobieganie ciąży polega na stosowaniu różnego rodzaju środków – barier mechanicznych czy chemicznych środków mających na celu uniemożliwienie przedostania się plemników do macicy. Metody te mają zarówno swoje zalety, wśród których główną jest wysoka skuteczność, jak i wady, do których zalicza się wpływ na atmosferę życia intymnego, wpływ na gotowość seksualną czy też możliwość pojawienia się objawów i stanów niepożądanych [1].

Samo pojęcie płodności w dzisiejszym świecie nabiera szczególnego znaczenia i coraz ważniejszą kwestią staje się planowanie rodziny – są to decyzje kształtujące obraz społeczeństw [3].

Antykoncepcja barierowa

Metodą zapobiegania ciąży, zaliczaną do środków barierowych, jest prezerwatywa, stanowiąc jednocześnie najpopularniejszą metodę antykoncepcji. Jest to tworzenie bariery plemnikom, która zapobiega przedostaniu się plemników do pochwy a następnie do macicy. Stosunkowa łatwość jej zastosowania (bezpośrednio przed stosunkiem płciowym) oraz jej rozpowszechnienie i łatwy dostęp, stanowi o jej popularności. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów prezerwatyw, co pozwala na dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb i upodobań. Zagrożenia, jakie można przewidywać w kontekście stosowania tej metody, związane są przede wszystkim z jej mechanicznymi uszkodzeniami, stąd zaleca się przechowywanie ich w oryginalnych opakowaniach. Innym rodzajem korzyści płynącej ze stosowania prezerwatyw jest jej wysoka skuteczność w zapobieganiu przenoszenia chorób drogą płciową, co ma ogromne znaczenie dla rozprzestrzeniania się groźnych chorób, takich jak HIV. Wśród głównych ograniczeń związanych z tą metodą wymienia się konieczność przygotowania partnera przed stosunkiem, co niekiedy wpływa na zmniejszenie intensywności doznań seksualnych [1].

Kobiece prezerwatywy są nieco mniej rozpowszechnione, jednak również i taka metoda barierowa jest dostępna, choć w Polsce niezwykle rzadka, a na świecie coraz rzadziej stosowana. Ponadto można również wspomnieć o metodach takich jak błona pochwowa czy kapturek sklepieniowy, zakładany przez lekarza ginekologa [1].

fot. panthermedia

Antykoncepcja chemiczna

Środki plemnikobójcze, stosowane w celu zapobiegania ciąży, są jedną z najstarszych metod. Pasty, tabletki czy pianki zwierają w sobie środki chemiczne, które zabijają wrażliwe na zmianę ph pochwy plemniki. Ich skuteczność jest dość wysoka, jednak wymagają one prawidłowego zastosowania [1].

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] R. Dębski: Antykoncepcja – metody zapobiegania niepożądanej ciąży. Część II. Medyczne (nienaturalne)
    metody zapobiegania niepożądanej ciąży. „Ginekologia Polska” 2007, nr 78, s. 834-841.
    [2] Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wskazań i bezpieczeństwa stosowania antykoncepcji hormonalnej oraz wewnątrzmacicznej 2011-2015. „Ginekologia Polska” 2014, nr 85, s. 234-239.
    [3] G. Gałuszka, R. Gałuszka, S. Radomek, M. Borecki: Skutki uboczne antykoncepcji hormonalnej”. Zdrowie Publiczne Standardem Dobrostanu, s. 99- 121.

Reklama
(1)
Komentarze