Zaloguj
Reklama

Badania serologiczne jakie należy wykonać w trakcie ciąży

Autorzy: W. Albrzykowska
Badania serologiczne jakie należy wykonać w trakcie ciąży
Fot. ojoimages
(0)

Od momentu poczęcia rozwijający się płód potrzebuje aż 9 miesięcy, aby przystosować się do samodzielnego życia poza ciałem mamy. W tym czasie niezwykle istotne jest zdrowie kobiety, które wpływa na prawidłowe wzrastanie zarodka i dojrzewanie płodu. Każda kobieta powinna wykonać panel badań serologicznych zapewniający najlepsze warunki do rozwoju maleństwa. Przeanalizujmy zatem podstawowe badania, które mają na celu wykluczyć lub potwierdzić ewentualne choroby ciężarnej i zainicjować odpowiednie leczenie zarówno mamy jak i płodu.

Reklama

Przeciwciała anty-Rh ( odczyn Coombsa ), PTA - pośredni odczyn Coombsa

Tą metodą diagnozujemy obecność w surowicy kobiety ciężarnej przeciwciał odpornościowych do antygenu D krwinek czerwonych.

Antygen D występujący na erytrocytach różnicuje nam grupę krwi na Rh dodatnią i Rh ujemną.

O niezgodność w zakresie układu Rh mówimy wtedy, gdy ciężarna ma grupę krwi Rh ujemną, natomiast płód Rh dodatnią, ale nie doszło do wytworzenia przeciwciał odpornościowych.

O konflikcie serologicznym mówimy wtedy, gdy ciężarna ma grupę krwi Rh ujemną, natomiast płód Rh dodatnią i doszło do wytworzenia przeciwciał odpornościowych. Przeciwciała te przechodząc przez łożysko dostają się do krwioobiegu płodu, opłaszczając krwinki płodu doprowadzają do hemolizy - niszczenia erytrocytów. Konsekwencją tego jest choroba hemolityczna płodu - niedokrwistość i wtórne niedotlenienie wewnątrzmaciczne płodu. Przewlekłe niedotlenienie powoduje uszkodzenie tkanek i narządów płodu, obrzęk uogólniony, a w ostateczności zgon wewnątrzmaciczny.

Złotym standardem w prenatalnej terapii choroby hemolitycznej płodu jest wewnątrzmaciczne przetaczanie krwi do naczyń krążenia płodowego. Leczenie wewnątrzmaciczne kontynuuje się do 35. tygodnia ciąży, następnie indukuje się poród. Leczenie wewnątrzmaciczne choroby hemolitycznej nie jest wskazaniem do cięcia cesarskiego. Zaleca się ukończenie ciąży drogami i siłami natury, obniża to ryzyko hiperimmunizacji lub immunizacji innymi antygenami.

Dlatego tak ważna jest profilaktyka konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenu D z układu Rh.

Według najnowszych zaleceń immunoglobulinę anty-RhD podaje się kobietom RhD ujemnym domięśniowo w czasie nie przekraczającym 72 godzin :

  • po urodzeniu dziecka RhD dodatniego - 150ug - jeżeli poród był fizjologiczny, 300ug - jeżeli poród był patologiczny (cięcie cesarskie, poród martwego płodu lub mnogi, zabieg Credego, ręczne wydobycie łożyska)
  • po poronieniu samoistnym lub przerwaniu ciąży, inwazyjnej diagnostyce prenatalnej ( amniopunkcji, biopsji kosmówki, kordocentezie ), usunięciu ciąży pozamacicznej, w przypadku zagrażającego poronienia lub porodu przedwczesnego, przebiegającego z krwawieniem z dróg rodnych oraz po wykonaniu obrotu zewnętrznego płodu : 50ug do 20 tygodnia ciąży, 150ug po 20 tygodniu ciąży.

Wprowadza się profilaktykę śródciążową, polegającą na podaniu w 28-30 tygodniu ciąży immunoglobulinę anty-RhD w dawce 300ug każdej kobiecie RhD ujemnej, u której nie wykryto przeciwciał anty-Rh D. Zastosowanie profilaktyki śródciążowej nie zwalnia od podania immunoglobuliny antyRh-D po porodzie w dawkach jak wyżej. 

Jeżeli chcesz dowiedziec się czym jest karta ciąży kliknij TUTAJ.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze