Zaloguj
Reklama

Ciąża a toczeń rumieniowaty układowy

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Oczekiwanie na dziecko
Fot. ojoimages
Oczekiwanie na dziecko
(4)

Przypadki ciąż u pacjentek z toczniem rumieniowatym układowym (SLE) nie są rzadkością. Jednak współistnienie SLE i ciąży niesie za sobą znaczne ryzyko.

Reklama

Spis treści:

  1. Płodność kobiet z SLE
  2. Zachorowalność matek

Płodność kobiet z SLE

Jest podobna do ogólnych wyników dla płodności w populacji, chociaż wiek pierwszej miesiączki wydaje się być wyższy. Znane są przypadki konieczności przeprowadzenia sterylizacji u pacjentek z SLE spowodowane autoimmulogicznym zapaleniem jajników lub występowaniem przeciwciał antyfosfolipidowych (aPL).

Przeciwciała te mogą prowadzić do aktywacji śródbłonkowej i zakrzepicy wpływając na homeostazę, aktywację układu dopełniacza, hamowanie białka C i aneksyny V. Mogą one również szkodliwie wpływać na implantację embrionów poprzez łączenie się z trofoblastem, hamowanie tworzenia się łożyska i obniżania stężenia hCG.

Zachorowalność matek

W tej grupie pacjentek związana jest z aktywnością SLE, nadciśnieniem, stanem przedrzucawkowym, hemolizą, podwyższonymi stężeniami enzymów wątrobowych, występowaniu zespołu HELLP, oraz samą terapią aPL. Zachorowalność wśród płodów i noworodków matek z SLE może być związana z wcześniactwem, skutkami ubocznymi terapii stosowanej u matek oraz występowaniem przeciwciał matczynych anty-SSA z 1 do 2% ryzykiem wystąpienia wrodzonego bloku przedsionkowo-komorowego.

Lek hydroksychloroquine (HCQ) powinien być nadal przyjmowany w okresie ciąży. Samą aspirynę przepisuje się pacjentkom z asymptomatycznym aPL oraz dodatkowo przy stosowaniu heparyny, jeżeli w wywiadzie pacjentki był przypadek zakrzepicy lub straty ciąży.

Najlepszym czynnikiem prognostycznym wyników ciążowych jest nieprawidłowy wynik badania dopplerowskiego. Nieprawidłowy przepływ w tętnicy pępowinowej w drugim trymestrze oraz wcześniejsze przypadki zapalenia zakrzepowego żył mogą być czynnikami prognozującymi śmierć płodu lub noworodka. Podobnie obecność nieprawidłowego wcięcie późnorozkurczowego (notch) w przepływie tętnicy macicznej w drugim trymestrze zdiagnozowane w badaniu dopplerowskim jest również czynnikiem prognostycznym niekorzystnych wyników ciążowych.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Rev Med Interne. 2008 Aug 8.

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze