Zaloguj
Reklama

Ciąża i alkohol - niebezpieczne połączenie.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Ciąża i alkohol - niebezpieczne połączenie.
Fot. medforum
(5)

Raport „Fetal Alcohol Spectrum Disorders1” podkreśla jak trudną sprawą jest wykrycie FASD (fetal alcohol spectrum disorders – płodowy zespół alkoholowy) oraz uwydatnia konieczność stworzenia większej ilości wytycznych służących jako pomoc lekarzom w diagnozowaniu i leczeniu dzieci cierpiących na tego typu zaburzenia.

Reklama

W samej Wielkiej Brytanii przeprowadzono ostatnio ponowną ocenę wytycznych dotyczących spożywania alkoholu i jego wpływu na ciążę. Obecnie doradza się kobietom starającym się o dziecko unikać picia alkoholu. Natomiast, jeśli już zdecydują się na picie alkoholu powinny ograniczyć je do nie więcej niż jednej lub dwóch jednostek raz lub dwa razy w tygodniu. Jednakże, w raporcie BMA czytamy, iż zalecenie to jest często źle interpretowane gdyż wiele osób nie potrafi ocenić ile spożywają alkoholu w odniesieniu do jednostek.

Dr Vivienne Nathanson, kierownik BMA, Science and Ethics twierdzi, iż Wielka Brytania jest jednym z krajów o najwyższej ilości hucznych biesiad alkoholowych w Europie oraz najwyższym procencie ciąż u nastolatek. Wiele kobiet we wczesnym okresie ciąży nie zdając sobie z tego sprawy w dalszym ciągu spożywa alkohol nie będąc świadomym o ryzyku, na jakie narażają ich jeszcze nienarodzone dziecko.

Dr Nathanson nadmienia również, iż ważną kwestią jest aby kobiety, które piły wcześniej alkohol  nie zdając sobie sprawy o swojej ciąży w momencie potwierdzenia ciąży nie wpadały w panikę. Kobiety ciężarne powinny ograniczyć spożywanie alkoholu a najlepiej zaprzestać całkowicie picia.

Konieczne jest podwyższenie świadomości dotyczącej występowania FASD. W ośrodkach leczniczych wskazane jest przeprowadzanie odpowiednich szkoleń i ustalanie wytycznych mających na celu ułatwienie diagnozowania zaburzeń FASD i szybkiego podjęcia decyzji o leczeniu danego dziecka. Wczesna interwencja jest bardzo ważna gdyż zmniejsza ryzyko wystąpienia dodatkowych problemów, do których zalicza się problemy natury psychicznej, problemy z nauką, uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Ewidentny brak odpowiedniej świadomości o konsekwencjach spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne jak również niewielka ilość badań naukowych w tym temacie powoduje opóźnienia w diagnozowaniu i kierowaniu na leczenie.

Zalecenia ujęte w raporcie:

  • istnieje pilna potrzeba przeprowadzenie dalszych międzynarodowych badań nad FASD
  • badania naukowe powinny mieć na celu analizę powiązania pomiędzy różnym nasileniem prenatalnego narażenia na alkohol a licznymi powikłaniami związanymi z FASD
  • w samej Wielkiej Brytanii ośrodki lecznicze powinny wprowadzić wytyczne i programy szkoleniowe dotyczące prewencji, diagnozy i leczenia FASD
  • kobietom ciężarnym lub rozważającym kwestię zajścia w ciążę należy zalecić, aby wcale nie spożywały alkoholu
  • konieczne jest podjęcie badań mających na celu wprowadzenie najskuteczniejszych metod edukacji dotyczącej FASD i kwestii spożywania alkoholu. Wymaga to systematycznych badań dotyczących porównania różnych strategii edukacyjnych i ich wpływu na różne grupy społeczne
  • wszystkie jednostki lecznicze powinny zapewnić w jasny i spójny sposób poradnictwo dla przyszłych matek i kobiet planujących ciążę dotyczące ryzyka spożywania alkoholu przez matkę
  • każdej kobiecie w ciąży lub też planującej ciążę, u której podejrzewa się lub też zdiagnozowano spożywanie alkoholu o nasileniu od niskiego do średniego powinno zalecić się terapię w celu zaprzestania picia alkoholu. Terapię tę należy rozpocząć jak najszybciej we wczesnym okresie ciąży. W pewnych przypadkach, tam gdzie jest to konieczne terapia ta powinna stanowić część standardowej opieki prenatalnej
  • każda kobieta, u której stwierdzono istnienie wysokiego ryzyka narażenia prenatalnego na alkohol powinna zostać skierowana na odpowiednią na niej terapię.

PAMIĘTAJ - alkohol szkodzi Twojemu nienarodzonemu dziecku !!

Więcej na ten temat po kliknięciu w poniższe linki:

https://www.forumginekologiczne.pl/txt/a,325,2

https://www.forumginekologiczne.pl/txt/a,330,2

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze