Zaloguj
Reklama

Ciąże u nastolatek i związane z nimi ryzyko: kwestia nie tylko wieku matki.

Autorzy: Michael K. Magill and Ryan Wilcox
Ciąża
Fot. ojoimages
Ciąża
(0)

Ciąża u nastolatek (wiek 13 do 19 lat) jest związana z podwyższonym ryzykiem wystąpienia powikłań u matki w okresie ciąży oraz podczas porodu jak również z podwyższonym ryzykiem dla płodu i noworodka.

Reklama

Do powikłań związanych z ciążą u nastolatek można zaliczyć: poród przedwczesny, niską masę urodzeniową noworodka oraz większą śmiertelność noworodków. Same czynniki biologiczne związane z wiekiem matki nie powodują podwyższenia ryzyka śmierci płodu, dużą rolę tutaj odgrywają czynniki psychospołeczne i behawioralne - wpływając na niską masę urodzeniową noworodka. Dlatego też pracownicy ochrony zdrowia powinni skupić swą uwagę na zapewnieniu odpowiedniej opieki dotyczącej psychospołecznych czynników ryzyka.

Jednym z czynników ryzyka związanych z niekorzystnymi wynikami w przypadkach ciąż u nastolatek jest trudne dzieciństwo samej młodej mamy (ciężkie doświadczenia emocjonalne, psychiczne, przemoc seksualna; przemoc ze strony partnera, życie z osobą wykorzystywaną seksualnie czy też chorą psychicznie lub też mającą problemy z prawem; rozwód lub separacja rodziców). Doświadczenia tego typu związane są z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi, paleniem, piciem alkoholu oraz problemami natury psychicznej takimi jak np. depresja. Jednakże nie wszystkie dzieci narażone na wpływ tych czynników wykazują niekorzystne wyniki perinatalne w przypadku ciąży. Czynniki ochronne takie jak dobre wychowanie, poczucie własnej wartości oraz silny związek emocjonalny z rodziną, szkołą i odpowiednim środowiskiem mogą modulować wpływ negatywnych doświadczeń.

Dzieci matek mających zaburzenia psychiczne znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia u nich problemów natury psychologicznej, co może prowadzić do niepełnosprawności umysłowej o wielopokoleniowym zasięgu. Ponad połowa kobiet z zaburzeniami psychicznymi doświadczyła, będąc dzieckiem, przemocy na tle seksualnym czy też przemocy psychicznej. Dzieci, których matki wykazywały problemy dotyczące związków, w jakie wchodziły lub też mające niską samoocenę znajdują się w grupie dwukrotnie wyższego ryzyka bycia zaniedbanym dzieckiem czy też wykorzystywanym seksualnie lub psychicznie. Jednym z kluczowych etapów przerwania takich wzorców jest wczesne wykrywanie i leczenie zaburzeń natury psychicznej zarówno u dzieci jak i nastoletnich matek ( zwłaszcza depresji i odczuwanego niepokoju).

W przypadku partnerów nastoletnich matek, wyższy wiek mężczyzny i niższe wykształcenie są związane z wyższym ryzykiem ciąży; 60% matek w wieku od 15 do 17 lat oraz połowa matek w wieku 18-19 lat ma partnera przynajmniej 3 lata starszego.

Tworzące się programy interwencyjne dotyczące obniżenia wskaźnika ilości ciąż wśród nastolatek i złagodzenia wpływu niekorzystnych czynników zdrowotnych powinny opierać się na czynnikach ryzyka dotyczących wieku matki, narażenia na przykre doświadczenia z dzieciństwa, zachorowalność na choroby psychiczne u matki, wiek ojca dziecka jak również poziom wykształcenia. Należy więcej uwagi poświęcić badaniom skriningowym i leczeniu depresji u pacjentek w ciąży, zwłaszcza nastolatek.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • University of Utah School of Medicine
    Salt Lake City, Utah

Reklama
(0)
Komentarze