Zaloguj
Reklama

Czy dziecko urodzone po terminie jest zdrowsze?

Brzuch ciężarnej
Fot. panthermedia
Brzuch ciężarnej
(4)

Porodem po terminie określa się każde rozwiązanie, które nastąpiło po ukończeniu 42. tygodnia ciąży. Zbyt długi czas trwania ciąży może skutkować poważnymi następstwami zdrowotnymi zarówno dla dziecka, jak i matki. Dlatego należy zapobiegać przenoszeniu ciąży i w odpowiednim czasie, jeżeli to konieczne, wywołać poród.

Reklama

Jedynie niewielka ilość porodów następuje w terminie wyznaczonym przez lekarza ginekologa (tylko 10% dzieci rodzi się idealnie w czasie). Dlatego też przyjęło się zasadę, że poród w terminie to każdy poród, który następuje między 38. a 42. tygodniem ciąży.

Obecnie lekarze dysponują nowoczesnymi metodami diagnostycznymi, które pozwalają ocenić, w jakiej fazie rozwojowej znajduje się płód. Do podstawowych badań należy KTG (kardiotokografia), czyli ocena czynności serca. Ponadto USG (ultrasonografia) umożliwiająca m.in.

  • ocenę wieku oraz wagi dziecka,
  • kontrolę ilości płynu owodniowego,
  • potwierdzenie tzw. dobrostanu płodu – można sprawdzić czynność serca płodu, napięcie mięśniowe, ruchy oddechowe.

Ważne! Do czynników odpowiedzialnych za przedłużenie czasu trwania ciąży należą (m.in. nierództwo, podobne wydłużenie okresu trwania ciąży w poprzednich ciążach, niedojrzałość dziecka).

Poród po terminie – powikłania

Obiegowa opinia mówi, że każdy dodatkowy dzień w łonie matki to lepsze rokowania dla dziecka – niestety nie jest to do końca prawda. Po pewnym czasie sytuacja się odwraca i przenoszona ciąża niesie za sobą ryzyko zwiększonej zachorowalności oraz umieralności okołoporodowej dla matki, jak i dziecka.

Trwająca zbyt długo ciąża prowadzi do niedotlenienia płodu. W efekcie dochodzi do zbyt wczesnego oddania smółki, następuje to jeszcze w łonie matki (fizjologicznie do pierwszej defekacji powinno dojść w ciągu pierwszej doby życia).

Ważne! Następstwem tego procesu może być niebezpieczny zespół aspiracji smółki (przedostania się jej do układu oddechowego płodu, co w konsekwencji może spowodować rozwinięcie się zapalenia płuc).

Dzieci z przenoszonych ciąż rodzą się z gorszą punktacją w skali Apgar w porównaniu do dzieci, które urodziły się w terminie. Pod koniec ciąży dochodzi do zmniejszenia się objętości płynu owodniowego. Powoduje to powstanie małowodzia i wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia:

fot. panthermedia

  • zaburzeń rytmu serca,
  • zniekształceń oraz zaburzeń rozwojowych płodu (ucisk wewnątrzmaciczny),
  • niedotlenienia powstałego wskutek ucisku naczyń pępowinowych (może dojść nawet do obumarcia płodu).

Ważne! Na powikłania narażone jest 10% ciąż przenoszonych. O wiele większe prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań istnieje przy porodach indukowanych (wywołanych), dlatego też, w przypadku ciąży przebiegającej bez problemów, warto poczekać na rozpoczęcie samoczynnego porodu.   

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze