Zaloguj
Reklama

Czy dziecko urodzone po terminie jest zdrowsze?

Czy dziecko urodzone po terminie jest zdrowsze?
Fot. panthermedia
(5)

Porodem po terminie określa się każde rozwiązanie, które nastąpiło po ukończeniu 42. tygodnia ciąży. Zbyt długi czas trwania ciąży może skutkować poważnymi następstwami zdrowotnymi zarówno dla dziecka, jak i matki. Dlatego należy zapobiegać przenoszeniu ciąży i w odpowiednim czasie, jeżeli to konieczne, wywołać poród.

Reklama

Przedłużony czas trwania ciąży – przebieg porodu

Wraz z czasem trwania przedłużającej się ciąży wzrasta masa ciała dziecka, co może prowadzić do konieczności rozwiązania porodu przez wykonanie cesarskiego cięcia. Ponadto zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń okołoporodowych płodu. Do najczęstszych należą:

  • urazy zewnątrzczaszkowe (przedgłowie, krwiaki podokostnowe),
  • przejściowe porażenie nerwu twarzowego.

Uszkodzenia okołoporodowe dotyczą także rodzącej – poród siłami natury, gdy dziecko osiągnęło dużą wagę, może spowodować powikłania, do których należą głównie urazy narządów rodnych (m.in. pęknięcie szyjki macicy, pochwy).

Przenoszona ciąża – plusy dla dziecka

Okazuje się, że przenoszona ciąża niesie także pewne zalety dla samego dziecka – przeprowadzone badania wykazały, że dzieci urodzone po terminie radzą sobie w szkole o wiele lepiej niż te dzieci, które urodziły się o czasie. Lepsze wyniki osiągają na trzech płaszczyznach:

  • otrzymują więcej punktów w testach w szkole podstawowej,
  • przejawiają więcej talentów,
  • mają większe zdolności poznawcze.

Badania nie są jednoznaczne i nie uwzględniają innych czynników mających wpływ na rozwój dziecka.

Ważne! Należy pamiętać, że dziecko urodzone po terminie jest bardziej narażone na wystąpienie niepełnosprawności fizycznej.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze