Zaloguj
Reklama

Czy usuwać jajniki u kobiet przed menopauzą?

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Czy usuwać jajniki u kobiet przed menopauzą?
Fot. Shutterstock
(0)

Pacjentki, u których usunięto jajniki przed początkiem menopauzy znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia problemów z pamięcią lub demencji i zaburzeń ruchowych takich jak choroba Parkinsona.

Reklama

W badaniu związanym z demencją uczestniczyło około 1500 pacjentek z usuniętym jednym lub też dwoma jajnikami z przyczyn innych niż nowotwór tj. obecność cyst w jajnikach, endometrioza lub też w celu zapobiegnięcia wystąpienia raka jajników. Pacjentki w grupie badanej porównano z grupą kontrolną, gdzie zebrano kobiety mające oba jajniki. Wszystkich uczestników badania obserwowano przez średni okres czasu 27 lat. W okresie tym przeprowadzano ankiety dotyczące stanu i jakości pamięci badanych.

Autorzy badania wykryli, iż u pacjentek z usuniętym jednym lub też dwoma jajnikami przed menopauzą dwukrotnie częściej występowały zaburzenia procesów poznawczych lub demencja w porównaniu do pacjentek z grupy kontrolnej. Ponadto, kobiety, u których najwcześniej pod względem wieku, usunięto jajniki były bardziej podatne na występowanie demencji w porównaniu do pacjentek, u których operację usunięcia jajników przeprowadzono w późniejszym wieku.

„Estrogeny prawdopodobnie wykazują ochronne działanie na mózg i ich brak spowodowany usunięciem jajników może przyczynić się do wzrostu ryzyka wystąpienia u danej pacjentki zaburzeń pamięciowych” - twierdzi autor badania Walter A. Rocca, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota.

Zdaniem dr. Rocca jest to jedno z pierwszych badań ukazujące istnienie tzw. krytycznego przedziału wiekowego dotyczącego ochronnego wpływu estrogenów na mózg kobiety. Przed tym badaniem wiedza dotyczące tego tematu była pozyskiwana z doświadczeń na zwierzętach. Wyniki badania wykazały, iż kobiety z usuniętymi dwoma jajnikami przed 49 rokiem życia, którym podawano estrogeny do przynajmniej 50 roku życia nie wykazywały podwyższonego ryzyka wystąpienia zaburzeń pamięciowych. Sugeruje to, iż ochronny wpływ estrogenów występuje właśnie w tym przedziale wiekowym. Natomiast poprzednie badania prowadzone przez Women's Health Initiative wykazały, że zapoczątkowanie stosowania estrogenów w wieku 65 lat lub później może wykazywać negatywny wpływ na pamięć i powodować podwyższenie ryzyka wystąpienia demencji - twierdzi dr. Rocca.

Otrzymane wyniki mają duże znacznie kliniczne i powinny skłonić lekarzy do dokładnego przeanalizowania kwestii usuwania jajników przed menopauzą i stosowania leczenia estrogenami po operacji.

Kobiety z usuniętymi jajnikami przed menopauzą wykazywały dwukrotnie wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia choroby Parkinsona. Ryzyko wystąpienia tej choroby wzrastało wraz z niższym wiekiem pacjentki z usuniętymi jajnikami.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Neurology, August 29 - online edition.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze