Zaloguj
Reklama

Fizjologia porodu siłami natury – informacje dla pacjentek - część 1.

Autorzy: Barbara Nowok, Anna Błaszczyk. Katarzyna Drozd
Operacja
Fot. ojoimages
Operacja
(0)

Poród jest najbardziej fizjologicznym mechanizmem porodu, na który składa się szereg kolejno następujących po sobie procesów, mających na celu wydalenie z macicy wszystkich elementów jaja płodowego tj. płodu, płynu owodniowego oraz popłodu.

Reklama

Poród prawidłowy to taki, który rodząca, z płodem w położeniu podłużnym główkowym, rozpoczęła spontanicznie, bez znieczulenia nadoponowego i środków naskurczowych, w czasie jego trwania nie stosowano rozwiązania zabiegowego lub operacyjnego, a płód wraz z łożyskiem i błonami płodowymi został wydalony drogami rodnymi bez powikłań. Celem rozwoju ciąży i zmian zachodzących w organizmie ciężarnej jest doprowadzenie do wystarczającej dojrzałości jaja płodowego, umożliwiającej samodzielne życie poza organizmem matki oraz umożliwienie dokonania porodu. Prawidłowo początek porodu rozpoczyna się w 40 tygodniu ciąży, z dopuszczalnym odchyleniem 14 dni, a więc pomiędzy 38 a 42 tygodniem.

Porody można podzielić na dwie grupy w zależności od mechanizmu jego przebiegu na samoistne oraz operacyjne. Samoistny dokonuje się drogami kanału rodnego przy nieznacznej ingerencji położnika. Kwalifikacji rodzącej nie można zazwyczaj dokonać przed rozpoczęciem porodu. Wiele nieprawidłowości, które nie pozwalają na bezpieczne zakończenie ciąży porodem samoistnym można stwierdzić dopiero w trakcie porodu.

Zapewnienie rodzącej bezpieczeństwa w czasie porodu spontanicznego to prowadzenie odpowiedniej kontroli, która oznacza świadome przewidywanie przebiegu porodu oparte na właściwej diagnozie i znajomości nowoczesnych technik położniczych, jak również na   aktywnym   prowadzeniu   każdego  z   okresów porodu.  Poprzez  zastosowanie w czasie porodu nowoczesnych urządzeń monitorujących, umożliwia się personelowi większe   skupienie  uwagi  na pacjentce, jej potrzebach zarówno natury fizycznej jak i psychicznej.

 Należy dokonać w miarę możliwości analizy i kwalifikacji ciężarnych w trakcie trwania ciąży do jednej z wyżej wymienionych grup. Kwalifikacji takiej można dokonać przez ocenę :

 • stanu ogólnego rodzącej,
 • stanu płodu, 
 • czasu trwania ciąży ( prawidłowy czas trwania ciąży po 38 tygodniu ciąży a przed 42 tygodniem jej trwania),
 • czasu trwania porodu,
 • położenia, ustawienia oraz ułożenia płodu, 
 • wymiarów miednicy kostnej rodzącej,
 • wielkości oraz liczby płodów,
 • czynności skurczowej mięśnia macicy,
 • umiejscowienia oraz stanu łożyska,
 • stanu psychicznego rodzącej.
Piśmiennictwo

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

 • Forum Ginekologiczne

Reklama
(0)
Komentarze