Zaloguj
Reklama

Immersja wodna - prowadzenie porodu w wodzie.

Autorzy: Dr Zofia Polska
Immersja wodna - prowadzenie porodu w wodzie.
Fot. ojoimages
(4)

W artykule przeznaczonym dla personelu medycznego oraz ciężarnych planujących poród w wodzie przedstawiono, jakie powinno być postępowanie w trakcie prowadzenia porodu z wykorzystaniem immersji wodnej, jak również przeciwwskazania oraz wymogi do porodu w wodzie.

Reklama

Kwalifikacja do porodu w wodzie:

Każda pacjentka, która zostaje zakwalifikowana do porodu w wodzie musi spełniać pewne warunki:

 • Brak przeciwwskazań do porodu drogami natury ze strony zarówno matki jak i płodu
 • Dokładne USG określające masę, położenie płodu oraz lokalizację łożyska
 • Ciąża pojedyncza
 • W przypadku wieloródki przebieg poprzednich ciąż i porodów bez powikłań
 • Położenie płodu podłużne główkowe
 • Prawidłowy wymaz bakteriologiczny pochwy
 • Skierowanie lekarza prowadzącego do porodu w wodzie (nie wymagane)

 Przeciwwskazania do porodu w wodzie:

 • Nieprawidłowe położenie płodu
 • Nieprawidłowy zapis kardiotokograficzny
 • Patologiczny przebieg ciąży
 • Krwawienia w czasie ciąży
 • Nieprawidłowe położenie łożyska
 • Przedwczesne odklejanie się łożyska
 • Poród przedwczesny
 • Wady rozwojowe płodu
 • Makrosomia płodu
 • Choroby matki (nadciśnienie, niedociśnienie, choroby i wady serca, choroby naczyń, choroby skóry, choroby infekcyjne, ciężka niedokrwistość)
 • Nieprawidłowy wynik wymazu bakteriologicznego pochwy
 • Słaby postęp I i II okresu porodu

 Ogólne zalecenia dotyczące porodów w wodzie:

 • Odpowiednio wyznaczone do tego celu pomieszczenie
 • Wanna odpowiednio wysterylizowana i wyścielona specjalną folią, co zapewnia ochronę bakteriologiczną
 • Wanna wypełniona wodą lub solą fizjologiczną
 • Zapewniona możliwość stałej wymiany wody w wannie
 • Poziom wody do wysokości pępka
 • Temperatura wody około 36-37°C
 • Temperatura pomieszczenia około 26-27°C
 • Odpowiedni sprzęt do stałego monitorowania tętna płodu pod wodą
 • Sala porodów wodnych wyposażona w wannę, fotel porodowy oraz kącik noworodka
 • Zapewnienie możliwości obecności męża w czasie porodu

Nadzór sprawowany w czasie porodu powinien obejmować ocenę:

 • Podstawowych parametrów ciała: temperatura, tętno, ciśnienie tętnicze krwi
 • Postępu porodu (częstotliwości i nasilenia skurczów macicy, rozwierania szyjki macicy oraz przesuwania się główki w kanale rodnym, stanu płodu poprzez stałe monitorowanie kardiotokograficzne lub telemetryczne)
 • Podatności tkanek krocza na rozciąganie podczas II okresu porodu
 • Odklejania i rodzenia się łożyska
 • Stanu krocza, ścian pochwy oraz szyjki macicy po porodzie
 • Krwawienia z dróg rodnych oraz obkurczania się mięśnia macicy

Prowadzenie pierwszego okresu porodu:

 • Przed zastosowaniem immersji wodnej konieczne jest wykonanie 30 minutowego zapisu kardiotokograficznego
 • Immersja wodna – rozwarcie szyjki około 5 cm, przy odpowiednio nasilonej akcji skurczowej macicy
 • Stały nadzór kardiotokograficzny płodu
 • Ocena reaktywności i nadzór nad kobietą rodzącą
 • Przebywanie w wodzie nie powinno jednorazowo przekraczać 30 minut. Po 30 minutowej przerwie można ponownie wejść do wody

Prowadzenie drugiego okresu porodu:

 • Ochrona krocza jak w trakcie każdego porodu drogami natury
 • Nacięcie krocza w przypadku konieczności dokonuje się pod wodą
 • Odbieranie porodu zgodne z zasadami porodu fizjologicznego
 • Dziecko pod wodą nie powinno przebywać dłużej aniżeli kilka sekund
 • Dziecko wydobywa się nad powierzchnię wody potylicą do góry, aby ograniczyć do minimum ryzyko zachłyśnięcia się dziecka wodą
 • Po urodzeniu noworodek nie powinien przebywać w wodzie dłużej aniżeli 1 minutę
 • Dziecko układa się na powłokach brzusznych matki lub przystawia do piersi i ciepło okrywa
 • Pępowinę przecina się nad powierzchnią wody po ustaniu jej tętnienia
 • W przypadku pętli pępowiny może zaistnieć konieczność odpępnienia dziecka pod wodą, wówczas natychmiast wydobywa się dziecko na powierzchnię
 • PO WYNURZENIU NOWORODKA Z WODY NIE WOLNO PONOWNIE GO ZANURZAĆ !!!
Prowadzenie III okresu porodu:
 • Rodzenia łożyska dokonuje się w wannie ponad powierzchnią wody, w trakcie jej wylewania lub na fotelu bądź łóżku porodowym
 • Postępowanie przy rodzeniu łożyska takie samo jak podczas tradycyjnego porodu fizjologicznego
 • Ułożyć rodzącą powyżej poziomu wody lub przenieść na fotel lub łóżko porodowe
Postępowanie z noworodkiem z porodu w wodzie:
 • Zabarwienie skóry noworodków urodzonych w wodzie w pierwszych minutach po porodzie nie jest tak różowe jak w przypadku tradycyjnego porodu, jest nieco bledsze
 • Zazwyczaj nie płacze, lecz jest spokojnie, oddycha miarowo
 • Dziecko wydobywane jest z wody po kilku sekundach od urodzenia potylicą ku górze
 • Noworodek układany jest na powłokach brzusznych matki lub przystawiany do piersi
 • Aby zapobiec utracie ciepła należy go okryć
 • Po odpępnieniu noworodek przenoszony jest do kącika noworodka a tam wstępnie badany przez lekarza pediatrę oraz ważony i mierzony
 • Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności noworodek przenoszony jest do matki
Piśmiennictwo

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

 • Forum Ginekologiczne

Adres www źródła:


Reklama
(4)
Komentarze