Zaloguj
Reklama

Kiedy należy zaciskać pępowinę po porodzie?

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Kiedy należy zaciskać pępowinę po porodzie?
Fot. ojoimages
(5)

Dawniej pępowina u noworodków nie była zaciskana zaraz po porodzie, pozwalając w ten sposób na naturalne zaprzestanie przepływu krwi. Praktykę tą, znaną pod nazwą „ późne zaciskanie”- ang „late clamping” zastąpiono nową o nazwie „wczesne zaciskanie”- ang. „early clamping”- gdzie zaciskano pępowinę bezpośrednio po wyjęciu noworodka. Jednakże brakuje badań potwierdzających korzyści wynikające z nowej metody. Co więcej, najnowsze badania dotyczące znaczenia  momentu zaciskania pępowiny dają sprzeczne wyniki.

Reklama

Praca doktorska  Cataliny de Paco Matallana przeprowadzona na wydziale położnictwa i ginekologii  uniwersytetu w Granadzie dowodzi, iż zaciskanie pępowiny z ciąż urodzonych o czasie wykonywane 2 minuty po urodzeniu noworodka nie wpływa na hematokryt czy też stężenie hemoglobiny w żyłach pępowinowych w porównaniu do wyników zaciskania pępowiny po upływie 20 sekund od porodu

 

We wspomnianej pracy doktorskiej zbadano 151 próbek pępowin pochodzących od noworodków urodzonych w terminie porodu. W 79 przypadkach pępowinę odcięto po 20 sekundach, a w 72 pępowina została zaciśnięta po upływie dwóch minut od wyjęcia noworodka.

W badaniu wykryto, iż parcjalne ciśnienie tlenu w tętnicy pępowinowej noworodków, u których pępowinę odcięto później uległo wzrostowi i obserwowano mniejszą potrzebę tlenoterapii pourodzeniowej. Nie stwierdzono różnic dotyczących czasu urodzenia łożyska oraz krwawienia u matki po porodzie.

Dr Paco Matallana również zbadała stężenie melatoniny (jednego z najsilniejszych obecnie badanych antyoksydantów). Wyniki ujawniły różnicę pomiędzy stężeniem melatoniny (aMT) w żyle pępowinowej a ilością melatoniny w tętnicy pępowinowej gdzie stężenie jej było znacznie wyższe. „Oznacza to, iż płód otrzymuje melatonię od matki nie tylko poprzez żyłę pępowinową, ponieważ pokonuje ona barierę łożyskową, ale również jest ona produkowana w sytuacjach stresowych takich jak np. poród.”- twierdzi de Paco Matallana. Zatem, wysokie stężenia melatoniny w krwi pępowinowej wraz z różnicami występującymi pomiędzy żyłami i tętnicami pępowinowymi związane z typem porodu sugerują, iż szyszynka płodu jest aktywna i jest w stanie reagować w czasie porodu.

 

W przypadku stężenia trójglicerydów (TAG) badanych w żyłach pępowinowych w obu grupach badanych wykryto statystycznie znamienne różnice dotyczące znacznie wyższego stężenia TAG w grupie z wczesnym zaciskaniem pępowiny. Te same wyniki otrzymano dla tętnicy pępowinowej, gdzie również obserwowano statystycznie znamienną różnicę, z wyższym stężeniem TAG w grupie z wczesnym zaciskaniem pępowiny. W celu potwierdzenia występowania wykrytych różnic potrzebne są kolejne badania, choć w wielu innych pracach można spotkać się z zalecaniem procedury późnego odcinania pępowiny, szczególnie biorąc pod uwagę korzystny wpływ, jakim jest zapobieganie występowania anemii u dzieci - twierdzi de Paco Matallana.

Autorka pracy podkreśla, iż w badaniu nie wykryto różnic dotyczących zmian w hematogramach lub w ogólnym profilu biochemicznym żyły pępowinowej badanej w przypadkach wczesnego lub późnego odcinania pępowiny.

W badaniu nie wykryto żadnych dowodów sugerujących, iż praktyka wczesnego zaciskania pępowiny powinna być zalecana i nadrzędna w stosunku do procedury późnego zaciskania u noworodków urodzonych z ciąż na terminie porodu. Brak jest dowodów przemawiających definitywnie za lub przeciw tym dwóm metodom odcinania pępowiny, co wskazuje nie tylko na złożoność problemu, ale również obrazuje, iż badania wykonywane w tej dziedzinie być może nie są odpowiednio kontrolowane lub mają uchybienia dotyczące opracowania badawczego.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • newsletter, 15 May 2007.

Reklama
(5)
Komentarze