Zaloguj
Reklama

Komórki macierzyste krwi pępowinowej - informacje dla pacjentek

Autorzy: Dr Przemysław Chimiczewski
Badanie krwi
Fot. medforum
Badanie krwi
(0)

Artykuł omawia znaczenie komórek macierzystych krwi pępowinowej w leczeniu niektórych chorób. Przedstawiono w sposób skrótowy dla pacjentek procedurę pobierania krwi pepowinowej przy porodzie i późniejszą jej przydatność w leczeniu, co ma miejsce szczególnie wtedy gdy wśród członków rodziny występuje zwiększone ryzyko chorób potencjalnie poddających się leczeniu tą metodą.

Reklama

Krew pępowinowa to krew, która po urodzeniu dziecka i jego odpępnieniu pozostaje w naczyniach łożyska i pępowinie. Można ją pobrać tylko raz w życiu – w chwili narodzin dziecka a przed urodzeniem łożyska .

Krew pępowinowa jest źródłem komórek macierzystych, mających zdolność do przekształcania się w elementy krwi oraz układu immunologicznego. Komórki macierzyste są pierwotnymi komórkami wielopotencjalnymi, zdolnymi do samoodnawiania i dającymi początek wszystkim komórkom naszego organizmu (tkance mięśniowej, nerwowej, kostnej i innym). Potencjalnie mogą się przekształcić w każdy typ komórek ludzkiego ciała.

Pobranie krwi pępowinowej (możliwe tylko w trakcie porodu) jest bezpieczne dla dziecka i mamy. Procedura pobrania komórek macierzystych zawartych w krwi pępowinowej nie zaburza normalnego przebiegu porodu i jest całkowicie bezbolesna. Jest możliwa podczas porodu naturalnego jak i w trakcie cięcia cesarskiego. Krew dostarczana jest bezpośrednio do laboratorium gdzie poddana zostaje procedurze preparowania i mrożenia w ciekłym azocie.

Już od ponad 10 lat stosuje się komórki macierzyste w leczeniu ponad 45 chorób. Obecnie znanych jest około 70 chorób, w których przeszczep komórek wyizolowanych z krwi pępowinowej stwarza szanse wyleczenia. Zaliczają się do nich niektóre choroby nowotworowe (ostra białaczka szpikowa i limfoblastyczna, przewlekła białaczka szpikowa i jej odmiany) i nienowotworowe (niedokrwistość aplastyczna i sierpowatokrwinkowa, dziedziczne niedobory odporności, osteoporoza). Komórki macierzyste są lepszą od przeszczepów szpiku alternatywą w leczeniu tych chorób, których lista stale się powiększa. Badania naukowe potwierdzają, że komórki te są przyszłością medycyny .

Obecnie w Polsce jest możliwość zdeponowania krwi pępowinowej w kilku bankach komórek macierzystych. Działania marketingowe firm są ukierunkowane na motywowanie rodziców do podjęcia decyzji o zachowaniu krwi pępowinowej ich dziecka na wypadek wystąpienia u niego (lub w rodzinie) którejś z wymienionych chorób. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że przeszczep własnych komórek macierzystych w przypadku nowotworów krwi u dzieci często nie jest zalecany. Dlatego właściwsze wydaje się przekonanie rodziców, że krew pępowinowa dziecka stanowi rodzinne źródło komórek macierzystych mogących im służyć w razie potrzeby, a wartość ta będzie zapewne rosła wraz z rozwojem medycyny.

Prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji, w której zajdzie potrzeba przeszczepienia tych komórek u dzieci do 18 r.ż. to 1 przypadek na 200 tysięcy. Natomiast, że zostanie podana członkowi rodziny wynosi ok. 1 na 1400 .

Biorąc pod uwagę powyższe liczby należy zastanowić się, czy lekarz sprawujący opiekę nad potencjalnymi rodzicami powinien ich zachęcać do korzystania z usług prywatnych banków krwi pępowinowej. Sytuacja jest o tyle kontrowersyjna, że zarówno opinie American College of Obstetricians and Gynecologist oraz American Academy of Pediatrics, nie zalecają rutynowego korzystania z prywatnych banków krwi pępowinowej wszystkim pacjentom. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, a właściwszą decyzję podejmą rodzice po konsultacji z opiekującym się lekarzem.

Niewątpliwie wszyscy rodzice powinni zostać poinformowani o możliwości przechowywania krwi pępowinowej i wynikających z tego potencjalnych korzyści. Rodzice powinni się dowiedzieć, czy wśród członków rodziny występuje zwiększone ryzyko chorób potencjalnie poddających się leczeniu tą metodą. Wydaje się, że do takich właśnie osób przede wszystkim powinna być skierowana oferta firm zajmujących się przechowywaniem komórek macierzystych.W przypadku gdy nie występują w rodzinie czynniki ryzyka, można rozważyć jak zapowiada się przyszłość leczenia krwią pępowinową. Prowadzone są obiecujące badania nad zastosowaniem jej w terapii udaru mózgu, choroby Alzheimera, stwardnienia rozsianego, cukrzycy oraz innych chorób autoimmunologicznych.

  Piśmiennictwo

  Źródło tekstu:

  • 1) American College of Obstetricians and Gynecologists. Routine storage of umbilical cord blood or potential future transplantation. ACOG Committee Opinion Number 183, April 1997.
   2) Cord blood banking for potential future transplantation:subject review. American Academy of Pediatrics. Work Group on Cord Blood Banking. Pediatrics. 1999;104:116-118.
   3) Barker JN,Wagner JE. Umbilical cord blood transplantation:current state of the art. Curr Opin Oncol. 2002;14:160-164.

  Kategorie ICD:


  Reklama
  (0)
  Komentarze