Zaloguj
Reklama

Konflikt serologiczny

USG brzucha
Fot. Panthermedia
USG brzucha
(3)

Konflikt serologiczny jest uzależniony od grupy krwi matki i ojca nienarodzonego dziecka.

Reklama

Spis treści:

  1. Konflikt serologiczny
  2. Postacie kliniczne choroby hemolitycznej

Konflikt serologiczny

Zazwyczaj za konflikt serologiczny odpowiada antygen Rh, który jest obecny na krwinkach czerwonych we krwi dziecka. Niezgodność serologiczna oznacza, że matka nie posiada antygenu Rh, a ojciec tak. Dziecko może wtedy odziedziczyć po ojcu ten antygen.

Kobieta będąca pierwszy raz w ciąży musi bardzo uważać – jeśli dziecko które posiada antygen Rh, może on przedostać się do krwi matki i spowodować produkcję przeciwciał przeciwko temu antygenowi, czyli przeciwko dziecku.

Choroba hemolityczna do której dochodzi w wyniku konfliktu serologicznego jest złożonym procesem w efekcie którego dochodzi do rozpadu krwinek czerwonych płodu (hemolizy). Należy pamiętać, że jest to wyłącznie choroba płodu – całkowicie bezobjawowa dla matki.

Przebieg choroby hemolitycznej płodu zależy od ilości przeciwciał wytwarzanych przez matkę oraz od okresu ciąży, w którym zaczyna się proces chorobowy. Wcześniejsze wytwarzanie przeciwciał to gorsze rokowanie – w zaawansowanej ciąży przebieg choroby jest łagodniejszy.

Postacie kliniczne choroby hemolitycznej

Można wyróżnić trzy postacie kliniczne choroby hemolitycznej:

  • uogólniony obrzęk płodu – najcięższa postać choroby hemolitycznej, charakteryzuje się obrzękami tkanki podskórnej i wybroczynami krwotocznymi, często dochodzi do obumarcia wewnątrzmacicznego płodu lub szybkiego zgonu po porodzie,
  • ciężka żółtaczka hemolityczna – noworodek rodzi się z objawami żółtaczki lub pojawia się ona w pierwszej dobie życia. Brak leczenia może spowodować uszkodzenie mózgu.
  • ciężka niedokrwistość noworodków (anemia) – w lżejszych przypadkach charakteryzuje się niedokrwistością, w cięższych dziecko rodzi się z blado-woskowym kolorem skóry, dużym brzuchem, powiększoną wątrobą i śledzioną.

Konflikt serologiczny, fot. panthermedia

Kobieta przed 12 tygodniem ciąży powinna mieć oznaczony poziom przeciwciał przeciwerytrocytarnych, grupę krwi i czynnik Rh. Zapobieganie konfliktowi serologicznemu polega na zaaplikowaniu preparatu, który zawiera immunoglobulinę anty-D – zapobiega ona powstawaniu przeciwciał skierowanych przeciwko własnemu dziecku. Preparat ten jest całkowicie naturalny, jest wytwarzany z ludzkiej krwi.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze