Zaloguj
Reklama

MR w diagnostyce wad rozwojowych płodu

Wizyty kontrolne w czasie ciąży
Fot. medforum
Wizyty kontrolne w czasie ciąży
(0)

Diagnostyka prenatalna ma bardzo dużą wagę w kontekście kontroli ciąży. Pozwala ona bowiem, między innymi, na wykrycie jednej z najbardziej rozpowszechnionych wad rozwojowych u płodów, czyli wrodzonych wad ośrodkowego układu nerwowego, takich jak: malformacje mózgowia i rdzenia kręgowego. Podstawowym badaniem diagnostycznym jest badanie USG, dzięki któremu istnieje możliwość wykrycia nieprawidłowości w rozwoju płodu. By diagnostyka była pełna oraz bardziej dokładna, przydatne okazuje się użycie badania MR (rezonansu magnetycznego), które uwidacznia wiele szczegółów pozwalających na doprecyzowanie diagnozy.

Reklama

Jedną z największych grup zaburzeń rozwojowych u dzieci, stanowią wrodzone wady ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Pod tym pojęciem mieszczą się takie patologie, jak malformacje mózgowia i rdzenia kręgowego, które w znacznej liczbie przypadków są wadami złożonymi. Wynika to z faktu, że zdarzenia wywołujące zaburzenia w procesie rozwoju OUN prowadzą zazwyczaj do pojawienia się sytuacji odbiegającej od normy, w ramach więcej niż tylko jednej struktury anatomicznej. W Polsce występowanie wrodzonych wad OUN, szacuje się na około 16 na 10000 urodzeń, a w 40% przypadków, kończą się one zgonem w pierwszym roku życia dziecka. W pozostałych przypadkach spodziewać się można występowania zróżnicowanych oraz nasilonych zaburzeń neurologicznych w toku rozwoju – w tym upośledzenia umysłowego oraz padaczki.

Badanie USG

Badanie ultrasonograficzne (USG) przez bardzo długi czas, było podstawową (a zarazem jedyną dostępną) metodą obrazowania, wykorzystywaną do diagnozowania wad wrodzonych. Do dnia dzisiejszego stanowi podstawę procesu diagnostycznego, jednak jak każda metoda badawcza, USG również posiada pewne ograniczenia, a co za tym idzie, nawet przy użyciu specjalistycznego i zaawansowanego technologicznie sprzętu (pozwalającego nawet na obrazowanie 3D i 4D), istnieje prawdopodobieństwo, że wszystkie nieprawidłowości płodu zostaną wykryte.

MR

Wykorzystanie MR (rezonansu magnetycznego) do diagnozowania wad wrodzonych OUN, wynika z faktu pewnych ograniczeń, jakie posiada badanie USG. Jak wskazuje praktyka lekarska, MR jest wolne od tego rodzaju ryzyka błędu. Już w latach 90tych ubiegłego wieku, MR zostało zastosowane jako narzędzie do obrazowania struktur anatomicznych OUN poruszającego się w łonie matki płodu, jednak wówczas użyte zostało jako badanie eksperymentalne – jak się okazało, z bardzo dobrym skutkiem.


fot. panthermedia

W środowisku specjalistycznym porusza się jednak kwestię miejsca, jakie MR powinno zajmować w diagnostyce wad wrodzonych płodu oraz aspekt jego zasięgu, czyli na ile powinno ono być wykorzystywane jako badanie przesiewowe, a na ile używane jedynie w konkretnych sytuacjach.

Przydatność MR w praktyce

Powołując się na badania prowadzone w latach 2008–2013 w Pracowni Rezonansu Magnetycznego Medycznych Centrów Diagnostycznych w Zakładzie Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. S. Szyszko w Zabrzu SUM w Katowicach przyjrzeć się można bliżej temu szeroko dyskutowanemu zagadnieniu o przydatności MR w praktyce.

Podczas badań wykonano ponad 80 badań MR płodu, spośród których wyodrębniono ciąże, które skierowano do dalszej diagnostyki w kierunku anomalii rozwojowych płodu.

Najczęściej, przyczyną skierowania do pogłębionego badania i poszerzenia diagnostyki o badanie MR, jest poszerzenie układu komorowego mózgowia płodu. Z drugiej strony, stanowi ono jednocześnie najczęściej występującą patologię, jakie zaobserwowano w badaniu MR. Zgodnie z informacjami, jakie odnaleźć można w literaturze specjalistycznej (także światowej), wyniki otrzymane w toku prowadzonych badań wykazały, że MR ma większą niż USG zdolność do zobrazowania patologii, które pojawiają się przy wentrikulomegalii.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Przydatność diagnostyczna rezonansu magnetycznego w obrazowaniu wad rozwojowych ośrodkowego układu nerwowego płodu” T. Golus, E. Kluczewska, W. Rozmuz-Warcholińska, P. Sodowska, K. Sodowski [w:] „Ginekologia i położnictwo” Medical Project 2 (40) 2016

Reklama
(0)
Komentarze