Zaloguj
Reklama

Niepłodność – informacje dla pacjentek. Część 1.

Autorzy: Dr Zofia Polska
Para
Fot. ojoimages
Para
(5)

Artykuł zawiera aspekty psychologiczne i zdrowotne związane z występowaniem niepłodności małżeńskiej. Omówiono wpływ psychiki jak i różnych schorzeń na ryzyko wystąpienia tego problemu.

Reklama

W dzisiejszych czasach często można spotkać bezdzietne małżeństwa, jednak tylko nieliczne z nich nie posiadają potomstwa na własne życzenie. Większość z nich boryka się z problemem jakim jest niepłodność. Jest to stan wywołany różnego rodzaju czynnikami uniemożliwiającymi kobiecie zajście w ciążę.

Kiedy można mówić o niepodłodności?

O niepłodności mówimy wtedy, gdy partnerzy deklarują chęć powiększenia rodziny jednak pomimo regularnego współżycia w dni tzw. płodne, przez co najmniej 1 rok, nie stosując żadnych metod antykoncepcyjnych, kobieta nie zachodzi w ciążę. Należy zaznaczyć, iż dotyczy to zarówno par, które jeszcze nie posiadają potomstwa, mówimy wówczas o niepłodności pierwotnej, jak również tych, w których kobieta była kiedyś w ciąży i wtedy mamy do czynienia z niepłodnością wtórną. Dawniej, za taki stan rzeczy obwiniano wyłącznie kobietę. Dzisiaj już wiadomo, że wpływ na płodność mają różnego rodzaju czynniki, zarówno żeńskie jak i męskie. Przyczyna niepłodności może leżeć po stronie kobiety, mężczyzny a niejednokrotnie zdarza się również, że u obojgu z nich.

Do tej pory nie udało się poznać wszystkich przyczyn występowania niepłodności. Wiele z nich jest niewyjaśniona i stanowi zagadkę dla wielu lekarzy jak i pacjentów. Często zdarza się bowiem, że pomimo przeprowadzenia bardzo wnikliwej diagnostyki obojga partnerów nie udaje się znaleźć żadnego czynnika, który stałby się przeszkodą w zajściu w ciążę. Istnieje jednak bardzo długa lista przyczyn występowania niepłodności. Na szczęście tylko niewielka liczba czynników powodujących niepłodność całkowicie wyklucza zapłodnienie, ciąże i urodzenie dziecka. Należą do nich bardzo rzadko spotykane choroby polegające na dysgenezji gonad lub niedorozwoju narządów płciowych zarówno u mężczyzny jak i u kobiety. Większość z czynników powoduje jedynie trudności w zajściu w ciążę a nie wyklucza jej całkowicie.

Bardzo ważną rolę w procesie rozrodu odgrywa czynnik psychiczny. Jeżeli kobieta za wszelką cenę pragnie mieć dziecko i bezwzględnie do tego dąży, może doprowadzić do powstania pewnej blokady psychicznej uniemożliwiającej spełnienie tego marzenia. Dokładny mechanizm tego zjawiska nie został jeszcze poznany lecz przypuszcza się, iż takie zachowania mogą powodować zaburzenia owulacji. Wyeliminowanie czynnika o podłożu psychicznym bardzo często powoduje, że pomimo nie podjęcia żadnego leczenia, udaje się kobiecie zajść w ciążę. Najczęściej, kiedy kobieta pogodzi się już z faktem, że być może nie ma szans na posiadanie potomstwa, zmieni swoje życie, które dotąd pochłonięte było tylko i wyłącznie myślami o dziecku, ciąża przychodzi niespodziewanie i staje się dla niej miłym zaskoczeniem.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Forum Ginekologiczne

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze