Zaloguj
Reklama

Operacyjne porody przezpochwowe – kiedy konieczne jest użycie kleszczy lub próżnociągu?

Akcja porodowa w czasie pandemii
Fot. Shutterstock
Akcja porodowa w czasie pandemii
(0)

Operacyjne porody przezpochwowe, czyli z użyciem kleszczy czy próżnociągu stanowią alternatywę do natychmiastowego wykonania cesarskiego cięcia w przypadku przedłużającego się drugiego okresu porodu czy w sytuacji wystąpienia pierwszych objawów pogorszenia stanu zdrowia płodu. Wiele przyszłych mam kategorycznie odmawia jednak takiej formy wsparcia porodu siłami natury. Czy rzeczywiście metody te są obarczone tak dużym ryzykiem powikłań? Czy cesarskie cięcie zawsze jest lepszą opcją?

Reklama

Co to są operacyjne porody przezpochwowe?

Operacyjne porody przezpochwowe to nic innego jak użycie kleszczy położniczych lub wyciągacza próżniowego, często nazywanego w skrócie „vaccum” od angielskiego odpowiednika. Mają one za zadanie ułatwić i nieco przyspieszyć (w przypadku przedłużającego się drugiego etapu porodu) narodziny dziecka. Co ważne, metody te wspierają aktywność skurczową macicy i parcie matki, a nie je zastępują.
Wyciągacz próżniowy, czyli „vaccum” działa na zasadzie pompki, której przyssawka obejmuje szczyt główki płodu, po czym lekarz pociągając narzędzie, ułatwia przejście dziecka przez kanał rodny matki. Dzieje się to w tym momencie, gdy jednocześnie występuje skurcz, a matka prze. Siły oddziaływujące na dziecko są mniejsze niż w przypadku użycia kleszczy, dlatego też to wyciągacz jest obecnie dominującą formą operacyjnych porodów przezpochwowych. Przyssawki są wykonane z miękkich i elastycznych materiałów, takich jak silikon czy kauczuk, co redukuje ryzyko wystąpienia ewentualnych urazów. W większości porodów wymagane są maksymalnie 4 pociągnięcia, co skutkuje narodzinami dziecka. W innym przypadku należy rozważy zmianę koncepcji rozwiązania ciąży na cesarskie cięcie.

Kleszcze były stosowane w położnictwie na długo przed wynalezieniem próżnociągu. Istotą ich działania jest objęcie główki dziecka, a następnie ułatwienie jej przesuwania przez kanał rodny wskutek pociągania. Kleszcze mają dwa ramiona, które składają się, przypominając nożyce. Obecnie mają one specjalnie wyprofilowane kształty dostosowane do przebiegu dróg rodnych matki i główki dziecka.

Wskazania do przeprowadzenia operacyjnego porodu przezpochwowego

Podstawowym wskazaniem do zakończenia porodu z użyciem kleszy lub próżnociągu jest przedłużający się drugi etap porodu, czyli okres parcia. Może on skutkować pogorszeniem stanu zdrowia płodu (zaburzenia w pępowinowym przepływie krwi, wykładniki niedotlenienia okołoporodowego) lub zmęczeniem rodzącej. Takie rozwiązanie zaleca się u ciężarnych z chorobami np. serca, które jednak nie są aż tak zaawansowane, aby stanowić wskazanie do cesarskiego cięcia. Dodatkowym wskazaniem do porodu z użyciem próżnociągu jest czasem poród drugiego bliźniaka, który znajduje się jeszcze stosunkowo głęboko w macicy, a już dochodzi do oddzielania się łożyska, co stanowiłoby zagrożenie jego życia i zdrowia.

fot. panthermedia

Pamiętajmy, że aby przeprowadzić operacyjny poród przezpochwowy, muszą zostać spełnione pewne warunki. Po pierwsze błony płodowe muszą być pęknięte. Jeśli tak się nie stało, można je przerwać mechanicznie jako tzw. „przebicie” pęcherza płodowego. Główka dziecka musi być także odpowiednio nisko zlokalizowana w drodze przez kanał rodny. Jeśli znajduje się za wysoko, niemożliwe będzie prawidłowe założenie sprzętu, zwłaszcza kleszczy położniczych. Kolejnym warunkiem jest, aby mama miała pusty pęcherz moczowy, aby zapobiec ewentualnym jego urazom podczas pociągania. W związku z tym, często zakłada się przyszłym mamom cewnik. Niezbędne jest także określenie wielkości płodu i budowy miednicy matki, aby mieć pewność, że dziecko nie jest za duże w stosunku do wąskiego kanału rodnego, co stanowiłoby wskazanie do cięcia cesarskiego. Oczywistym jest także to, że u kobiety musi wystąpić całkowite, 10-centymetrowe rozwarcie. W wybranych przypadkach, kiedy istnieje ryzyko pęknięcia krocza podczas zabiegu, wykonuje się jego nacięcie w znieczuleniu miejscowym.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Bręborowicz G.H.: Położnictwo i ginekologia. Tom 1. PZWL. Warszawa 2015.
    Szczapa J.: Podstawy neonatologii. PZWL. Warszawa 2010.
    Jeon J., Na S.: Vaccum extraction vaginal delivery: current trend and safety. „Obstet Gynecol Sci.” 2017/11, 60(6), s. 499-505.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze