Zaloguj
Reklama

Opieka położnicza nad rodzącą na sali porodowej - wywiad z dr n. med. Ireną Caus-Wozniak.

Autorzy: Dr n. med. Irena Caus-Woźniak
Opieka położnicza nad rodzącą na sali porodowej - wywiad z dr n. med. Ireną Caus-Wozniak.
Fot. Pantherstock
(2)

Wywiad z Panią Dr n. med. Ireną Caus-Wozniak.
Kierownik Zakładu Propedeutyki Położnictwa Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Profesor Wydziału Pielęgniarskiego Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie.
Wykładowca Będzińskiej Wyższej Szkoły Umiejętności w Żywcu.

Reklama

MEDFORUM: Pobyt w szpitalu to dla wielu kobiet ogromne przeżycie, dla większości jest to pierwszy kontakt ze szpitalem. Budzi on pewne obawy, lęk, potrzebę zrozumienia i dlatego pierwszy kontakt personelu medycznego z kobietą rodzącą jest niewątpliwie najważniejszy. Jak powinno wyglądać wzorcowe przyjęcie kobiety rodzącej do szpitala w izbie przyjęć?
Dr n. med. Irena Caus-Wozniak: Bardzo istotna jest opieka medyczna na najwyższym poziomie ale chyba najważniejsze dla kobiety, która odczuwa strach, obawy jest serdeczne przyjęcie już w izbie porodowej. Nie bez znaczenia jest również wygląd położnej, który powinien być schludny i odpowiedni do sprawowanej funkcji, czyli czysty ubiór, delikatny makijaż. Pacjentka zazwyczaj nie ocenia poziomu opieki z punktu medycznego a najczęściej ocenia zachowanie, stosunek do jej osoby, wygląd, wszystko to co właściwie w komunikacji pacjent-personel medyczny jest bardzo ważne i nie należy tych aspektów pomijać.

MEDFORUM: Postawienie diagnozy położniczej często wiąże się z wielokrotnym badaniem wewnętrznym przez kilka osób w trakcie pobytu w szpitalu. W jaki sposób można uniknąć lub przynajmniej ograniczyć skrępowania związanego z naruszeniem sfery intymności?
Dr n. med. Irena Caus-Wozniak: Jest to w dużej mierze zależne od organizacji szpitala. Zazwyczaj pacjentka rodząca przechodząc różne etapy rozpoczynając od izby przyjęć do wypisu wielokrotnie podlega analizie medycznej poprzez badanie wewnętrzne. W izbie przyjęć- lekarz dyżurujący, na porodówce- lekarz, położna, na położnictwie- kolejny lekarz. Nie można w żaden sposób ograniczyć takiego postępowania gdyż wynika ono z ogólnie przyjętych zasad pracy w szpitalu. Możemy w pewnym stopniu pozazdrościć krajom jak np. Holandia gdzie opiekę nad pacjentką w trakcie całego porodu o przebiegu fizjologicznym sprawuje położna. Wówczas warunki są bardzo intymne.

MEDFORUM: Często zadawanym pytaniem na sali porodowej przez kobiety rodzące jest „jak długo jeszcze będę rodzić”? Jak odpowiedzieć aby dać nadzieję a zarazem nie zawieść?
Dr n. med. Irena Caus-Wozniak: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Sądzi się, że poród pierworódki nie powinien trwać dłużej nić 20 godzin. W rzeczywistości każdy organizm pacjentki reaguje w odmienny sposób i tylko wnikliwa obserwacja położnej wraz z kobietą rodzącą pozwolą na określenie przybliżonego czasu trwania porodu. W odpowiedzi wystarczy zapewnić o prawidłowym przebiegu porodu, wyjaśnić jakie zmiany nastąpiły i czego pacjentka może się spodziewać. Doskonały kontakt wytworzony pomiędzy kobieta rodzącą a osobą opiekującą się w trakcie porodu sprawi, iż pytanie o czas trwania porodu dla położnej nie będzie trudne a odpowiedz dla pacjentki będzie w pełni zrozumiała i akceptowalna.

MEDFORUM: Poród jest ogromnym wysiłkiem całego organizmu. Co może wpłynąć na łatwiejszy przebieg porodu?
Dr n. med. Irena Caus-Wozniak: Odpowiednie przygotowanie w szkole rodzenia przyczynia się do właściwego przygotowania organizmu do porodu. Zaledwie 3% kobiet korzysta ze szkoły rodzenia, w której dzięki technikom oddychania, gimnastyce przeznaczonej dla kobiet ciężarnych, nauce przeżywania porodu i kontroli nad nim kobiety uzyskują fachowe informacje ułatwiające przebieg porodu.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Forum Ginekologiczne

Reklama
(2)
Komentarze