Zaloguj
Reklama

Pomoc dla uzależnionych kobiet ciężarnych – trudny problem terapuetyczny

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Kobieta w ciąży pijąca alkohol
Fot. panthermedia
Kobieta w ciąży pijąca alkohol
(5)

Dokładne badania przesiewowe dotyczące nadużywania środków chemicznych przez kobiety ciężarne oraz odpowiednie rozpoznawanie i interwencja mogą być bardzo ważne dla tej grupy pacjentek i  ich potomstwa oraz stanowią dwie ważne drogi polepszania wyników położniczych.

Reklama

Autorzy badania przeprowadzonego w USA są zdania, iż kobiety ciężarne uzależnione od środków chemicznych stanowią dla lekarzy nie tylko problem medyczny ale również osobisty. W codziennym kontakcie z pacjentką ciężarną, mając na uwadze ochronę zdrowia płodu, bardzo ciężko jest lekarzowi zachować bezstronność. Podkreślono również, że leczenie jest bardziej skuteczne kiedy u danej pacjentki nie wywołuje się poczucia jeszcze większej winy jaką już dana kobieta odczuwa.

Z raportu National  Survey on Drugs Use and Heath z 2005 roku wynikało, iż 12,1% ciężarnych w wieku 15 – 44 lat piło alkohol podczas ciąży, 3,9% uczestniczyło w libacjach alkoholowych, a 3,9% przyznało się do stosowania zakazanych środków odurzających.

Autorzy pracy zalecają lekarzom  włączenie do swoich praktyk stosowania kilku kroków dotyczących badań przesiewowych i poradnictwa w przypadkach nadużywania alkoholu przez ciężarne zalecanych przez U.S. Preventive Services Task Force.

Kroki te obejmują:

  • Ocenę spożywania alkoholu przy zastosowaniu prostych metod skriningowych po których następowałaby ocena kliniczna w przypadkach tego wymagających
  • Poradnictwa wśród pacjentek mającego na celu ograniczenie spożywania alkoholu do poziomu umiarkowanego
  • Uzgodnienie indywidualnego celu dotyczącego obniżania konsumpcji alkoholu lub substancji uzależniających
  • Pomoc w motywowaniu pacjentki, ofiarowanie wsparcie niezbędnego do zmiany stylu życia
  • Zorganizowanie nadzorowania i kolejnych wizyt, łącznie z odesłaniem danej pacjentki będącej uzależnionej od alkoholu na specjalistyczna terapię

Wielu lekarzy sceptycznie podchodzi do skuteczności terapii leczenia uzależnień,  co po części jest  spowodowane brakiem zrozumienia działania takiej terapii.

Leczenia uzależnień jest skuteczne w 40-60% . Często jednak lekarze ginekolodzy i położnicy  czy też lekarze anestezjolodzy nie są pewni  jakie dalsze kroki leczenia będą konieczne dla danej pacjentki, jeżeli zgłosi się na terapię. Wielu lekarzy również nie posiada niezbędnych informacji na temat gdzie dana pacjentka mogłaby szukać pomocy.

Autorzy pracy stwierdzili ponadto, że postawa  lekarza odgrywa ważną rolę w leczeniu kobiet ciężarnych z zaburzeniami psychiatrycznymi jak np. depresja. Lekarze nie będący psychiatrami czują się często bardzo niekomfortowo w kontakcie z pacjentkami z chorobami psychiatrycznymi. Nie jest to spowodowane brakiem akceptacji takiej choroby, lecz jej objawami często będącymi bardzo „odpychającymi” dla lekarzy.

Wielu lekarzy nie czuje się komfortowo lecząc depresję u kobiet ciężarnych, zwłaszcza dotyczy to młodych lekarzy ginekologów. Bardzo trudno jest zaakceptować prawdziwość tej choroby i uświadomić obie, iż w przypadku nieleczenia kobiety te nie będą dobrze się odżywiały, okres snu będzie zbyt krótki, nie będą prezentowały postaw prozdrowotnych, a to wszystko wpłynie na ich wyniki ciążowe.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze