Zaloguj
Reklama

Poród po cięciu cesarskim.

Autorzy: Dr n. med. Przemysław Binkiewicz i mgr Dorota Binkiewicz
Poród po cięciu cesarskim.
Fot. medforum
(0)

Stan po cięciu cesarskim i kolejna ciąża - rozwiązywać kolejnym cięciem czy próbować rodzić siłami natury? Autor w artykule odpowiada na to pytanie.

Reklama

Obecnie zaczęto stopniowo odchodzić od standardowego wykonywania planowego cięcia cesarskiego we wszystkich przypadkach ciąż uprzednio zakończonych cięciem. Ryzyko i korzyści związane z próbą porodu dołem należy jeszcze przedyskutować każdorazowo z ciężarną. Omówienia wymaga prawdopodobieństwo odbycia normalnego porodu, ryzyko pęknięcia macicy lub rozejścia się dawnej blizny, a także zagrożenie dla matki i dla płodu w obydwu rodzajach rozwiązania. Prawdopodobieństwo zakończenia sukcesem próby porodu drogą pochwową wynosi około 80%. Na odsetek ten ma wpływ rodzaj  wskazań do pierwszego cięcia. Decyzja o podjęciu próby porodu dołem powinna uwzględniać możliwość uszkodzenia blizny macicy przez akcję porodową. Może to być rozejście lub pęknięcie. Częstość występowania uszkodzenia blizny nie wykazuje istotnego zwiększenia pod wpływem próby porodu pochwowego, gdy porównuje się je z  częstością uszkodzeń, towarzyszących planowemu cięciu.

Wskazane jest przedstawienie propozycji podjęcia próby porodu dołem każdej kobiecie, która przebyła jedno cięcie cesarskie, chyba, że istnieje konkretne przeciwwskazanie do porodu dołem. Wykonane uprzednio cięcie cesarskie sposobem klasycznym jest przeciwwskazaniem do porodu siłami natury. 

Podczas próby porodu monitorujemy płód, oznaczamy grupę krwi, krew, krzyżujemy zapewniamy dostęp do żyły. Konieczne jest przygotowanie pacjentki do cięcia cesarskiego w każdej chwili, przygotowana musi być sala operacyjna oraz zespół gotowy w każdej chwili wykonać zabieg.  

Decydując o sposobie rozwiązania ciąży u wieloródki po cięciu cesarskim należy brać pod uwagę kilka czynników:

 • czas jaki upłynął od ostatniego cięcia cesarskiego (im dłuższy, tym bezpieczniejszy poród siłami natury i mniejsze ryzyko pęknięcia blizny macicy), przyjmuje się obecnie, że bezpieczny okres od cięcia cesarskiego to 2 lata
 • lokalizacja łożyska (jeżeli na ścianie przedniej dochodzące do blizny i pokrywające ją, to znacznie wzrasta ryzyko pęknięcia blizny macicy oraz ryzyko wrośnięcia łożyska w bliznę i krwawienie poporodowe), taką lokalizację łożyska uważamy za przeciwwskazanie do porodu siłami natury
 • masa płodu (przyjmuje się, że najwyżej 3500 g)
 • wskazania niepowtarzające się

 

Rodzaje uszkodzenia blizny po cięciu cesarskim przez akcję porodową:

 

1. rozejście (bezobjawowe uszkodzenie blizny, zwykle nie sięgające do pokrywającej macicę błony surowiczej)

2. pęknięcie (uszkodzenie obejmuje surowicówkę i sięga do jamy otrzewnowej, do więzadła szerokiego lub do pęcherza moczowego i prowadzi do znacznego krwotoku i zagrożenia życia matki i płodu, zagrożenie płodu spowodowane jest przez wypadnięcie części jego ciała lub pępowiny przez okolicę pęknięcia, może także występować krwotok poporodowy, nagły silny ból w podbrzuszu, cofnięcie części przodującej płodu lub krwiomocz). 

Podstawowe zasady podczas prowadzenia porodu siłami natury wieloródki po przebytym cięciu cesarskim:

 • należy mieć przygotowaną salę operacyjną,
 • zabezpieczyć krew łącznie z próbą krzyżową,
 • zapewnić dostęp do żyły rodzącej,
 • monitorować ciągle stan płodu podczas porodu,
 • nadzór porodowy powinien sprawować lekarz położnik przygotowany do oceny postępu porodu i do wykonania cięcia cesarskiego,
 • w razie wystąpienia objawów pęknięcia macicy lub zagrażającego pęknięcia macicy (objaw to bolesność dolnego odcinka) należy natychmiast przystąpić do laparotomii.

Istotne fakty dotyczące porodu siłami natury po uprzednio wykonanym cięciu cesarskim:

1. występują rzadziej powikłania gorączkowe i mniejszy odsetek histerektomii podczas porodu siłami natury niż przy powtórnym cięciu cesarskim,

2. przebyte cięcie cesarskie sposobem klasycznym jest przeciwwskazaniem do porodu siłami natury,

3. jeżeli pacjentka przebyła uprzednio dwa lub więcej cięcia cesarskie to wykonujemy kolejne cięcie cesarskie cięcie cesarskie,

4. prawdopodobieństwo zakończenia sukcesem próby porodu siłami natury wynosi około 80% i zależy od wskazań do pierwszego cięcia cesarskiego np. wskazanie położenie miednicowe u pierwiastki daje  91% szansy powodzenia porodu siłami natury w kolejnej ciąży, a dystocja szyjkowa daje 77% szansy.

Podsumowanie:

 • Nie należy proponować porodu siłami natury w przypadkach :
 1. konkretnych przeciwwskazań do porodu drogami natury.
 2. przebycia cięcia cesarskiego sposobem klasycznym.
 • Podczas próby porodu dołem należy stale monitorować płód, oznaczyć grupę krwi, przygotować skrzyżowaną krew, zapewnić dostęp do żyły.
 • Następnie po porodzie - ręczna kontrola stanu blizny macicy.
 • W razie wystąpienia pęknięcia macicy należy natychmiast przystąpić do laparotomii.
 • Najczęstszym objawem takiego powikłania są cechy zagrożenia płodu, spowodowane przez wypadnięcie części jego ciała lub pępowiny lub krwotok, silny ból w podbrzuszu, cofnięcie części przodującej płodu oraz krwiomocz.
Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze