Zaloguj
Reklama

Późne macierzyństwo - kilka uwag

Autorzy: Dr Zofia Polska
Późne macierzyństwo - kilka uwag
Fot. ojoimages
(0)

Artykuł omawia psychologiczne i medyczne aspekty późnego macierzyństwa, coraz częstszego zjawiska w dzisiejszych czasach.

Reklama

Obecnie, o wiele częściej niż dawniej, spotykamy się ze zjawiskiem późnego macierzyństwa. Coraz więcej kobiet decyduje się na urodzenie swojego pierwszego dziecka dopiero po 35 roku życia. Najczęściej jest to ich jedyne dziecko. Liczba późnych ciąż wzrasta z roku na rok w zaskakującym tempie. W ciągu ostatnich 10-15 lat podwoiła się liczba porodów u kobiet w wieku 30-44 lat. Z tego około 1/4 to kobiety rodzące swoje pierwsze dziecko. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest bardzo wiele. Można je znaleźć biorąc pod uwagę zarówno aspekty psychologiczne jak i medyczne, począwszy od zmian w obyczajowości społeczeństwa, panujących trendów, kultury, poprzez chęć osiągnięcia przez kobietę odpowiedniej pozycji zawodowej, jak i tak modnej w dzisiejszych czasach wśród kobiet kariery. Szczególnie w krajach "dobrobytu", a w tym również w Polsce, łatwo zauważyć tendencję do opóźniania decyzji prokreacyjnych. Obecnie marzeniem wielu młodych kobiet jest ukończenie studiów, zdobycie dobrej pracy, osiągnięcie stabilizacji życiowej a dopiero potem macierzyństwo.  

Większość kobiet, które rozpoczęły swoja karierę zawodowa decydują się bardzo późno na związek małżeński, a co się z tym wiąże także i na macierzyństwo. Samotne życie lub też życie tylko we dwoje jest w dzisiejszych czasach, niezmiernie wygodne zarówno ze względów materialnych, jak również ze względu na czas jaki poświęca przeciętna kobieta na wypełnianie obowiązków zawodowych. Na dzieci często nie ma czasu. Z biegiem lat, przychodzi również pewnego rodzaju strach przed zmianami jakie niesie ze sobą przyjście na świat potomka, który jak wiadomo, „przewróci do góry nogami” całe dotychczasowe życie. Niestety takie podejście do macierzyństwa przez coraz większą ilość współczesnych kobiet powoduje nowy problem. W momencie, gdy kobieta dojrzeje do decyzji o dziecku coraz częstszym zjawiskiem okazuje się trudność z zajściem w ciążę. Przeprowadzane przez specjalistów badania wykazują bowiem, iż z wiekiem szanse na zajście w ciążę oraz jej prawidłowy przebieg są coraz mniejsze. Z psychologicznego punktu widzenia późne ciąże są z reguły ciążami zaplanowanymi. Kobiety są odpowiednio przygotowane do macierzyństwa zarówno pod względem materialnym, emocjonalnym jak i zdrowotnym. Starają się by ich przyszłe dziecko miało zagwarantowane wszystko to co niezbędne do prawidłowego rozwoju. Najpierw „wiją gniazdko”, co niekiedy trwa wiele lat, a dopiero potem decydują się na macierzyństwo. Niestety ze strony medycznej sprawa wygląda zupełnie inaczej. Późne ciąże niosą ze sobą większe ryzyko najróżniejszych powikłań, jak również istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia u płodu wad wrodzonych. Podnosi się znacznie ryzyko urodzenia dziecka z nieprawidłowościami chromosomalnymi jak np. zespół Downa, trisomia chromosomu 18 (zespół Edwardsa) czy też trisomię chromosomu 13 (zespół Patau). Stanowią one jednak zaledwie 0,6% wad wrodzonych.  

Po 35 roku życia wszystkie parametry życiowe kobiety są już nieco gorsze niż w młodszym wieku. Częściej zdarza się występowanie u tych kobiet różnych chorób jak np. cukrzyca czy też choroby układu krążenia (np. nadciśnienie), które stanowią ograniczenie dla prawidłowego przebiegu ciąży i rozwoju płodu. Także płodność oraz szanse na posiadanie dziecka maleją z roku na rok. Zegar biologiczny tyka, pomimo, iż kobieta czuje się młoda, aktywna i zdrowa. U kobiet po 35 roku życia o wiele częściej występują tak zwane cykle bezowulacyjne to znaczy takie, podczas których nie dochodzi do jajeczkowania, a co za tym idzie nie może dojść do zapłodnienia. Poza tym jakość wytwarzanych przez jajniki komórek jajowych jest znacznie gorsza. Nadal jest ich dużo jednak nie wszystkie nadają się już do zapłodnienia. Część z nich jest „niepełnowartościowa” i stąd też częstsze w tym wieku ryzyko poronienia.  

Ciążę u kobiety powyżej 35 roku życia lekarze określają już jako ciążę wysokiego ryzyka. Bardzo ważną rzeczą jest więc, by kobieta planując w tym wieku ciążę, przygotowała do niej odpowiednio swój organizm. Wymaga ona bardzo troskliwej opieki podczas ciąży i porodu. Ma to szczególne znaczenie u kobiet rodzących po raz pierwszy, gdyż dla kobiety rodzącej w późniejszym wieku kolejne dziecko jej wiek nie ma już tak dużego znaczenia. 

Każda kobieta ciężarna, która ukończyła już 35 rok życia ma możliwość wykonania badań prenatalnych. Wiek ten jest niejako wskazaniem do wykonania takich badań. Diagnostyka prenatalna w dzisiejszych czasach jest bardzo szeroko rozwinięta i daje duże możliwości. Pozwala ona na wykrycie większości uwarunkowanych genetycznie wad wrodzonych u płodu. Dzięki tym badaniom można je już wykryć we wczesnym okresie ciąży. Należy jednak nadmienić, iż badania prenatalne wzbudzają wśród społeczeństwa wiele kontrowersji. Z jednej strony umożliwiają one szybkie wykrycie wad, co pozwala na wczesne podjęcie odpowiedniego leczenia usuwającego lub zmniejszającego w znacznym stopniu skutki choroby uwarunkowanej genetycznej. Jednak z drugiej strony wykrycie wady znacznie obciąża psychikę kobiety, która niejednokrotnie, dowiadując się o tym, że płód jest chory decyduje się na wcześniejsze ukończenie ciąży. Polskie prawo gwarantuje jej możliwość przerwania ciąży w przypadku, gdy wada jest ciężka. Dlatego niezmiernie istotną rzeczą jest odpowiednie i jasne poinformowanie przyszłej mamy przez lekarza o tym, jakie mogą być następstwa badań prenatalnych oraz jakie są możliwości leczenia oraz rehabilitacji dziecka, które urodzi się z wadą. W przypadku niektórych wad jak np. wodogłowie istnieje bowiem możliwość leczenia dziecka jeszcze w łonie matki. 

Nie da się ukryć, iż w późniejszym wieku kobieta o wiele trudniej znosi ciążę i poród zarówno pod względem psychicznym jak i fizycznym. Kanał rodny nie jest już tak elastyczny jak w młodszych latach i dlatego mogą wystąpić komplikacje w prawidłowym przebiegu porodu. Dotyczy to w szczególności rozwierania się szyjki macicy jak również przedłużania się drugiego okresem porodu co spowodowane jest mniejszą siłą mięśnia macicy i zmniejszoną podatnością tkanek na rozciąganie. Dlatego u kobiet rodzących po raz pierwszy po 35 roku życia bardzo często wykonuje się cięcie cesarskie, aby ograniczyć do minimum ryzyko uszkodzeń podczas porodu zarówno matki jak i płodu.  

Obecny rozwój medycyny, wciąż polepszająca się opieka lekarska, jak również łatwiejszy dostęp do wiedzy pozwala jednak na to by kobiety po 35 roku życia mogły urodzić zdrowe dzieci i cieszyć się macierzyństwem. Warto pamiętać, że aż 96% dzieci matek po 35 roku życia, rodzi się całkowicie zdrowa. Należy jednak zadbać o to, by taka kobieta znajdowała się pod  opieką lekarską nie tylko podczas ciąży, ale również planując ją. Ważną rzeczą jest prowadzenie higienicznego trybu życia. Prawidłowa dieta, unikanie używek oraz przyjmowanie kwasu foliowego przez takie przyszłe mamy znacznie ogranicza powikłania w ciąży. Konieczne są jednak częstsze wizyty u lekarza,  przeprowadzanie badań podstawowych krwi i moczu oraz kontrola ciśnienia krwi. Poza tym należy pamiętać, iż macierzyństwo nie zostało zarezerwowane wyłącznie dla kobiet młodych. Jeżeli kobieta dba o siebie, prawidłowo się odżywia, jest wysportowana i bez nałogów oraz nie cierpi na żadną chorobę może być spokojna, iż stan biologiczny jej organizmu jest w jak najlepszym stanie i bez obaw może zachodzić w ciążę i cieszyć się macierzyństwem. 

Reklama
(0)
Komentarze