Zaloguj

Prezerwatywa dla mężczyzn - wiadomości ogólne na temat prawidłowego stosowania oraz skuteczności tej metody antykoncepcyjnej.

Autorzy: Barbara Nowok, Anna Błaszczyk. Katarzyna Drozd
Prezerwatywa dla mężczyzn - wiadomości ogólne na temat prawidłowego stosowania oraz skuteczności tej metody antykoncepcyjnej.
Fot. ojoimages
(4)

Artykuł adresowany jest głównie dla młodzieży. Zawiera podstawowe informacje dotyczące prawidłowych zasad stosowania prezerwatyw. Omawia również potencjalne korzyści, skuteczność oraz przydatne wiadomości na temat tej formy antykoncepcji.

W wielu opracowaniach dotyczących młodzieży odnotowuje się stały wzrost zainteresowania seksualnością i sposobami antykoncepcji u nastolatków. Szczególne zainteresowanie następuje w okresie dojrzewania (od wczesnego dojrzewania już od 10-11 lat do 18 rok życia). Przemilczenie lub wybiórcze potraktowanie tego tematu uniemożliwia zaspokojenie tej ciekawości i utrwala przekonanie, że jest to sfera wstydliwa, o której niechętnie się dyskutuje. To w konsekwencji powoduje szukanie zastępczych źródeł informacji, co oznacza m.in. podejmowanie zachowań ryzykownych i pozyskiwanie odpowiedzi poprzez autopsję czy uzyskiwanie odpowiedzi na nurtujące pytania z niewłaściwych źródeł. Przystępowanie do współżycia seksualnego bez odpowiedniej wiedzy na ten temat mają wpływ na zdecydowane zwiększenie ilości nieplanowanych, często niechcianych ciąż wśród nieletnich, większą zachorowalność na choroby przenoszone drogą płciową oraz problemy sfery psychologicznej.

Wybór metody antykoncepcyjnej nie jest łatwy. Polecana antykoncepcja musi być skuteczna, w miarę tania, bezpieczna, ogólnie dostępna i co najważniejsze powinna chronić przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Ważne jest aby zdawać sobie sprawę nie tylko z różnorodności metod, dzięki którym można uniknąć poczęcia, lecz także sposobów w jaki należy je stosować. Istotną sprawą jest również przekazanie informacji dotyczących zawodności danej metody (zobacz w kalkulatorach współczynnik Pearla).

Dobór antykoncepcji w przypadku dziewcząt wymaga wszechstronnej i indywidualnej analizy każdej sytuacji, uwzględniającej stosunki rodzinne i środowiskowe, motywację, skuteczność zapobiegania ciąży, stopień rozwoju fizycznego i psychicznego. 

Z badań wynika, że ok. 20% kobiet podczas pierwszego stosunku płciowego nie stosowała żadnej metody antykoncepcyjnej, bądź stosowała antykoncepcję w sposób nieprawidłowy, a więc nieskuteczny. Metodami stosowanymi wśród nastolatków są odpowiednio według częstości: prezerwatywa, stosunek przerywany, coraz częściej antykoncepcja hormonalna. Ważne jest więc aby wiedza na temat stosowania prezerwatywy była odpowiednio dobrana do odbiorców.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Forum Ginekologiczne

Kategorie ATC:


(4)
Komentarze