Zaloguj
Reklama

Procedura przeniesienia pojedynczej blastocysty.

Autorzy: KATE JOHNSON
Procedura przeniesienia pojedynczej blastocysty.
Fot. ojoimages
(0)

Przeniesienie pojedynczej balstocysty stanowi już realną, dobrze rokującą metodę leczenia pacjentek z niepłodnością - zgodnie z wynikami badania w jednej z klinik w USA.

Reklama

„W przypadku odpowiednio wyselekcjonowanych pacjentek, dzięki przeniesieniu pojedynczej blastocysty można osiągnąć zadowalajacy wskaźnik zajść w ciążę równocześnie osiągając znaczący spadek w ilości uzyskiwanych ciąż bliźniaczych w porównaniu do procedury przeniesienia dwóch blasocyst” - twierdzi dr Aaron K. Styer z Massachusetts General Hospital Fertility Center, w Bostonie.

W swojej pracy dr Styer dokonał oceny  wpływu wprowadzenia procedury przeniesienia pojedynczej blastocysty (SBT) do praktyki lekarskiej w jego macierzystej placówce medycznej.

Badaniem objęto 1499 cykli zapłodnień IVF jakie miały miejsce w okresie od stycznia 2002 do marca 2006, w czasie których u 52 pacjentek przeprowadzono procedurę SBT, a u 180 kobiet procedurę przeniesienia dwóch bastocyst (DBT).

Pierwsze dwa lata 2002-2003 dotyczyły tylko procedur DBT, w wyniku, których ogólny współczynnik zajść w ciążę wynosił 78% na jedno przeniesienie, a współczynnik mnogich ciąż wynosił w tym przypadku 51%. W pierwszym roku po wprowadzeniu SBT (2004) współczynnik zajść w ciążę dla SBT był znacznie niższy w porównaniu do współczynników DBT( 33%vs. 80%), jednakże po zastosowaniu SBT nie odnotowano żadnych ciąż mnogich w porównaniu do aż 61% mnogich ciąż dla DBT.

W okresie drugiego i trzeciego roku programu badawczego uzyskano poprawę współczynnika zajść w ciążę dla procedury SBT (79% na jedno przeniesienie w porównaniu do 71% dla DBT). Ilość ciąż mnogich nadal była wysoka w przypadku procedury DBT (41% w porównaniu do 3,3% dla procedury SBT) - opowiada dr Styer.

Ogólne porównanie współczynników zajść w ciążę dla SBT i DBT w latach 2004-2006 ujawniło 74% skuteczności SBT versus 78% skuteczności dla DBT, a wskaźnik klinicznych ciąż wynosił 58% (SBT) versus 63% (DBT).

U 12% pacjentek procedura zapłodnienia po zabiegu bezpośredniego ("świeżego") SBT  nie powiodła się  dlatego też zdecydowano się na zamrożenie  blastocyst. Pacjentki te miały możliwość skorzystania z procedury SBT po kriokonserwacji - mówi dr Styer. Wiele z tych kobiet zdecydowało się na przeniesienie dwóch zamiast jednej kriokonserwowanej bastocysty.

„Zastosowanie w procedurze przeniesienia dwóch kriokonserwowanych /zamrożonych blastocyst nie niesie ze sobą tak znaczącego ryzyka uzyskania ciąży mnogiej jakie ma miejsce w przypadku stosowania świeżych dwóch blasocyst”- twierdzi dr Styer. W takim przypadku procent ciąż bliźniaczych wynosi 9 w porównaniu do aż 51% przy przeniesieniu świeżo pobranych dwóch bastocyst.

Łączny współczynnik zajść w ciążę /żywych narodzin przypadających  na jedno przeniesienie w przypadku zastosowania kriokonserwowanych i świeżych blastocyst dla procedury SBT wynosił 49%. Niestety nie przedstawiono takich wyników dla procedury DBT.

Dr Styer uważa, iż jakość dostępnych do przeniesienia bastocyst jak również dostępność dodatkowych blastocyst do kriokonserwacji mogą być pomocne w wyselekcjonowaniu odpowiednich pacjentek dla zabiegu SBT. Do innych czynników prognostycznych zalicza się wiek, reakcję na stymulację jajników, poprzednie zapłodnienia in vitro lub też naturalne, jak również podejście pacjentki do ciąży bliźniaczej.

„Podejmowanie decyzji o rodzaju procedury, SBT versus DBT dotyczy również rozważenia kwestii skuteczności danego zabiegu pod kątem współczynnika zajść w ciążę a ryzyka wystąpienia ciąży mnogiej” - uważa dr Styer.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Ob Gyn News, Volume 42, Issue 1, Page 4 (01 January 2007)

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze