Zaloguj
Reklama

Programy badawcze dotyczące ciąży przyczyniają się rozwoju nowych metod zapobiegających przedwczesnemu porodowi.

Programy badawcze dotyczące ciąży przyczyniają się rozwoju nowych metod zapobiegających przedwczesnemu porodowi.
Fot. Pantherstock
(5)

Naukowcy z uniwersytetu Rochester opracowali kilka nowych metod mogących przeciwdziałać przedwczesnemu porodowi oraz przypadkom dzieci urodzonych z niską urodzeniową masą ciała w stosunku do wieku płodowego (IUGR). Ich odkrycie jest ważnym krokiem w dziedzinie położnictwa.

Reklama

Mark Plessinger (doktor habilitowany z katedry położnictwa i ginekologii University of Rochester Medical Center) odkrył, iż białka znane jako receptory z rodziny TRL (tool-like receptors) zlokalizowane w błonie owodniowej kobiety ciężarnej, mogą indukować reakcje zapalne i w konsekwencji mogą powodować pęknięcie błon płodowych i przedwczesny poród.

Opracowany na uniwersytecie patent dotyczy chemicznego testu sprawdzającego skuteczność leków, które można by wykorzystać w celach terapeutycznych dla kobiet z grupy wysokiego ryzyka przedterminowego porodu. Inne zastosowanie patentu związane jest wyprodukowaniem takiego leku, który byłby w stanie zablokować rekcję TRL i zapobiec przedewczesnemu porodowi.

Wielu lekarzy stosuje różnego typu antybiotyki i leki powodujące spowolnienie przedwczesnych skurczy, lecz wyniki badań wskazują, iż takie podejście często nie daje pozytywnych rezultatów.

"Cieszę się, iż nasz zespół opracował nowe podejście do problemu przedwczesnego porodu"- mówi Plessinger- "chociaż jest jeszcze daleko od opracowania terapeutycznego i wdrożenia w praktykę".

Przedwczesny poród określany jest jako poród przed 37 tygodniem ciąży. Występuje w około 12% ciąż (USA) i jest główną przyczyną śmierci noworodków, zgodnie z doniesieniami National Vital Statistic Report 2004. Noworodki urodzone przedwcześnie często zmagają się z wieloma problemami zdrowotnymi.

W celu lepszego poznania mechanizmów odpowiedzialnych za przedwczesny poród, dr Plessinger rozpoczął swoje badania od izolacji komórek w obrębie błon owodniowych. Komórki błon owodniowych (zarówno fibroblasty jak i komórki nabłonkowe) odgrywają ważną rolę w modelowaniu procesów chemicznych odpowiedzialnych za przedwczesne pęknięcie błon płodowych.

W tym samym czasie powadzono równolegle inne badania, w których naukowcy wykryli, iż w prawie 80% przypadków przedwczesnych porodów w płynie owodni obecne są bakterie. Zespół badawczy dr Plessingera skupił się na powiązaniu pomiędzy organizmami zakaźnymi a fibroblastami z błony owodni zakładając, iż E.coli jest tu głównym winowajcą (wiele noworodków urodzonych przedwcześnie ma pozytywny wynik testu na obecność E.coli).

Dr Plessinger przypuszcza, iż w momencie, kiedy organizm kobiety ciężarnej stara się zwalczyć infekcję bakteryjną następuje aktywacja TRL a to powoduje reakcję zapalną. Komórki wywołujące proces zapalny (komórki zapalne) uaktywnione w celu zwalczenia infekcji mogą wydzielać kwas podchlorawy oraz enzymy do błon płodowych powodując w ten sposób ich pęknięcie.

Dr Plessinger i jego współpracownicy wykryli istnienie receptorów z rodziny TRL i opisali ich rolę w procesie wywoływania reakcji zapalnej po tym jak wyizolowali i porównali komórki błony owodni z organizmu kobiety po porodzie o czasie z komórkami pacjentek po porodzie przedwczesnym.

"Ważnym pytaniem jest: co tkwi w procesach zapalnych, że tak mocno wpływają one na błony płodowe i pociągają za sobą cały szereg reakcji powodujących przedterminowy poród?- Zastanawia się dr Plessinger-" nasz zespół jest na dobrej drodze prowadzącej do odpowiedzi na to pytanie, i mamy nadzieję, iż doprowadzi to nas do opracowania nowej klasy leków mogących przerwać i zakończyć reakcje procesów związanych z przedwczesnym porodem"

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • University of Rochester Medical Center

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze