Zaloguj
Reklama

Przedwczesne wygasanie czynności jajników

Autorzy: Patrycja Piechaczek
Ból brzucha u kobiet
Fot. Pantherstock
Ból brzucha u kobiet
(3)

Przedwczesne wygasanie czynności jajników (ang. prematureovarianfailure, POF) jest to zanik czynności jajników przed 40. rokiem życia kobiety.

Reklama

Szacuje się, że na to schorzenie cierpi około 1% populacji, tj. ok. 1/100 kobiet w grupie osób przed 40. rokiem życia, zaś w młodszych grupach, tj. przed 30. rokiem życia 1/1000. Przedwczesne wygasanie czynności jajników charakteryzuje się zwiększonym stężeniem gonadotropin: FSH, LH, zmniejszeniem stężenia estradiolu. Najczęstszym wtórnym objawem jest zanik miesiączkowania oraz zmniejszona płodność.

Przyczyną POF jest całkowita utrata lub dysfunkcja pęcherzyków jajnikowych, co jest wynikiem wielu różnorodnych czynników: 

 • niedobory enzymatyczne, 
 • choroby autoimmunizacyjne, 
 • galaktozemia, 
 • czynniki jatrogenne - chemioterapia, radioterapia,
 • infekcje wirusowe, 
 • choroby gorączkowe, 
 • czynniki genetyczne,
 • podłoże idiopatyczne.

Obserwacje przeprowadzone na 400 kobietach pozwoliły na stwierdzenie, że postać idiopatyczna występuje najczęściej, tj. 48,4%, jatrogenna to 34,9% przypadków, zaś zaburzenia genetyczne stanowią jedynie 2,4% badanych przypadków.

fot. pantherstock

Szacuje się, że średni wiek, w którym POF jest diagnozowany wynosi ok. 31 lat, a w przypadku zaburzeń o podłożu genetycznym jest on znacznie niższy i wynosi ok. 22 lat. Obserwacje pozwoliły tez stwierdzić, że aż 55% kobiet z POF cierpi na osteoporozę, zaś 29% kobiet cierpi na osteopenię.

Wyróżnia się kilka czynników ryzyka POF:

 • wiek,
 • menopauza,
 • glikemia,
 • stężenie peroksydazy tarczycowej - TPO,
 • stężenie tyreotropiny - TSH,
 • wskaźnik masy ciała - BMI,
 • palenie tytoniu,
 • choroby tarczycy o podłożu autoimmunologicznym - AITD.

Przedwczesne wygasanie czynności jajników choć nie jest częste, niezdiagnozowane i nieleczone daje poważne, uciążliwe i negatywne skutki zdrowotne. Rodzaje terapii, hormonu i jego dawki terapeutycznej ustalany jest na podstawie stanu zdrowia kobiety oraz jej indywidualnych potrzeb.

Terapia hormonalna kobiet borykających się z POF jest długoterminowa i wymaga wielu zmian na przestrzeni lat.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • Stachowiak Grzegorz "Przedwczesne wygasanie czynności jajników", Przegląd Menopauzalny 2/2012

Reklama
(3)
Komentarze