Zaloguj
Reklama

Przedwczesne wygasanie czynności jajników

Autorzy: Patrycja Piechaczek
Przedwczesne wygasanie czynności jajników
Fot. Pantherstock
(3)

Przedwczesne wygasanie czynności jajników (ang. prematureovarianfailure, POF) jest to zanik czynności jajników przed 40. rokiem życia kobiety.

Reklama

Szacuje się, że na to schorzenie cierpi około 1% populacji, tj. ok. 1/100 kobiet w grupie osób przed 40. rokiem życia, zaś w młodszych grupach, tj. przed 30. rokiem życia 1/1000. Przedwczesne wygasanie czynności jajników charakteryzuje się zwiększonym stężeniem gonadotropin: FSH, LH, zmniejszeniem stężenia estradiolu. Najczęstszym wtórnym objawem jest zanik miesiączkowania oraz zmniejszona płodność.

Przyczyną POF jest całkowita utrata lub dysfunkcja pęcherzyków jajnikowych, co jest wynikiem wielu różnorodnych czynników: 

 • niedobory enzymatyczne, 
 • choroby autoimmunizacyjne, 
 • galaktozemia, 
 • czynniki jatrogenne - chemioterapia, radioterapia,
 • infekcje wirusowe, 
 • choroby gorączkowe, 
 • czynniki genetyczne,
 • podłoże idiopatyczne.

Obserwacje przeprowadzone na 400 kobietach pozwoliły na stwierdzenie, że postać idiopatyczna występuje najczęściej, tj. 48,4%, jatrogenna to 34,9% przypadków, zaś zaburzenia genetyczne stanowią jedynie 2,4% badanych przypadków.

fot. pantherstock

Szacuje się, że średni wiek, w którym POF jest diagnozowany wynosi ok. 31 lat, a w przypadku zaburzeń o podłożu genetycznym jest on znacznie niższy i wynosi ok. 22 lat. Obserwacje pozwoliły tez stwierdzić, że aż 55% kobiet z POF cierpi na osteoporozę, zaś 29% kobiet cierpi na osteopenię.

Wyróżnia się kilka czynników ryzyka POF:

 • wiek,
 • menopauza,
 • glikemia,
 • stężenie peroksydazy tarczycowej - TPO,
 • stężenie tyreotropiny - TSH,
 • wskaźnik masy ciała - BMI,
 • palenie tytoniu,
 • choroby tarczycy o podłożu autoimmunologicznym - AITD.

Przedwczesne wygasanie czynności jajników choć nie jest częste, niezdiagnozowane i nieleczone daje poważne, uciążliwe i negatywne skutki zdrowotne. Rodzaje terapii, hormonu i jego dawki terapeutycznej ustalany jest na podstawie stanu zdrowia kobiety oraz jej indywidualnych potrzeb.

Terapia hormonalna kobiet borykających się z POF jest długoterminowa i wymaga wielu zmian na przestrzeni lat.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • Stachowiak Grzegorz "Przedwczesne wygasanie czynności jajników", Przegląd Menopauzalny 2/2012

Reklama
(3)
Komentarze