Zaloguj
Reklama

Rak endometrium - część 2

Autorzy: Dr Przemysław Chimiczewski
Rak endometrium - część 2
Fot. medforum
(2)

W części 2 artykułu o raku przedstawiono aktualny podział histologiczny pierwotnego raka endometrium, przypomniano jego objawy i diagnostykę.

Reklama

Podział histologiczny pierwotnego raka endometrium:

 

 

I. Nabłonkowe

 1. 1.   Rak gruczołowy endometrioidalny (adenocarcinoma endometrioides):
  • gruczolakorakowiak (ze składnikiem płaskonabłonkowym łagodnym) - adenoacanthoma (10-20% raków nabłonkowych)
  • rak gruczołowo-płaskonabłonkowy (ze składnikiem płaskonabłonkowym złośliwym) - carcinoma adenosquamosum
  • z cechami wydzielania przez gruczoły raka
  • z komórkami rzęskowymi
 2. Rak gruczołowy śluzowy (adenocarcinoma mucinosum)
 3. Rak gruczołowy surowiczy (adenocarcinoma serosum)
 4. Rak gruczołowy jasnokomórkowy (adenocarcinoma clarocellulare)
 5. Rak płaskonabłonkowy (carcinoma planoepitheliale)
 6. Rak niezróżnicowany (carcinoma nondifferentiatum)
 7. Rak mieszany (carcinoma mixtum)
 8. Rak nie sklasyfikowany

 

II.  Mezenchymalne (mięsaki)

 1. Mięsak podścieliskowy = mięsak zrębu (sarcoma stromale, low-grade stromale sarcoma, high-grade stromale sarcoma) -> występuje rzadziej niż leiomyosarcoma i guzy mieszane Müllera.
 2. Mięsak gładkokomórkowy macicy (Leiomyosarcoma) -> mięśniakopodobne guzy koloru szaroczerwonego, bardziej miękkie niż mięśniaki z ogniskami wylewów krwawych i martwicy. Średni wiek chorych 52 lata. Rokowanie lepsze niż w innych mięsakach.
 3. Nowotwory złośliwe mieszane - pochodzące z przewodów Müllera (guzy mieszane Müllera) -> występują w okresie pomenopauzalnym (średnia wieku 62 lata). Objaw to metrorrhagiae. Rosną szybko, naciekają ścianę macicy, mają dużą skłonność do rozpadu, częste przerzuty do węzłów miednicy oraz przerzuty odległe przez naczynia krwionośne.
 • postacie homologiczne - mięsakorak (carcinosarcoma,)
 • postacie heterologiczne (zawierające tkanki prawidłowo nie występujące w trzonie macicy) - guz mieszany mezodermalny (tumor mixtus mesodermalis)

Objawy mięsaka -> szybko powiększająca się macica w okresie pomenopauzalnym lub macica mięśniakowata oraz każde powiększenie macicy po menopauzie. Leczenie mięsaków -> usunięcie macicy z przydatkami. Pooperacyjna radioterapia -> sarcoma stromale i guz mieszany Müllera. 5-letnie przeżycia to 53% (znacznie mniej niż w zaawansowanym raku endometrium - 85%)

 

Wymienione wyżej grupy raka mogą być podzielone na podgrupy zgodnie z:

1.   układem komórek:

 • gruczołowy (glandulare)
 • brodawkowaty (papillare)
 • lity (solidum)

2.   stopniem zróżnicowania utkania:

 • wysoko zróżnicowany (bene differentiatum)
 • średnio zróżnicowany (mediocre differentiatum)
 • nisko zróżnicowany (male differentiatum)

Piśmiennictwo
Reklama
(2)
Komentarze