Zaloguj
Reklama

Rak endometrium - część 3

Autorzy: Dr Przemysław Chimiczewski
Rak endometrium - część 3
Fot. panthermedia
(3)

W ostatniej części artykułu o raku trzonu przedstawiono obowiązującą obecnie klasyfikację FIGO tego nowotworu, wymieniono metody leczenia oraz czynniki prognostyczne.

Reklama

Podział kliniczny raka endometrium według FIGO:

Podział raka na stadia następuje po zabiegu operacyjnym i badaniu hist-pat usuniętego materiału oraz popłuczyn z jamy otrzewnowej

 

 

I - rak ograniczony do trzonu
II - rak zajmuje trzon i szyjkę
III - rak przechodzi poza macicę, ale pozostaje w miednicy małej
IV - rak przechodzi poza miednicę małą albo nacieka pęcherz i/lub odbytnicę

Stopień rozwoju

Charakterystyka

0

Ca in situ (hyperplasia glandularis endometrii atypica maioris gradus)

I a

guz ograniczony do endometrium

I b

naciek nowotworowy zajmuje < 1/2 mięśniówki

I c

naciek nowotworowy zajmuje > 1/2 mięśniówki

II a

naciek ograniczony do gruczołów błony śluzowej szyjki macicy

II b

naciekanie podścieliska szyjki macicy

III a

rak nacieka surowicówkę macicy i/lub przydatki i/lub dodatni wynik badania cytologicznego płynu otrzewnowego w kierunku komórek raka

III b

przerzuty do pochwy

III c

przerzuty do węzłów chłonnych miedniczych i/lub okołoaortalnych

IV a

nacieczenie pęcherza moczowego i/lub jelita (gł. odbytnicy)

IV b

przerzuty odległe (włączając przerzuty do węzłów chłonnych jamy brzusznej i pachwinowych)

W klasyfikacji uwzględniamy stopień dojrzałości histologicznej (grading):

 • G1 - rak gruczołowy wysoko dojrzały (<5% utkania raka litego),
 • G2 - rak gruczołowy średnio dojrzały, zawierający ogniska raka litego (6-50% utkania raka litego),
 • G3 - rak gruczołowy przeważnie lity lub całkowicie niezróżnicowany (>50% raka litego)
 • Gx - stopień zróżnicowania nieokreślony.

 

Leczenie raka trzonu macicy

1.   Przedoperacyjna brachyterapia ze źródeł o wysokiej mocy (HDR)

2.   Leczenie operacyjne (usunięcie macicy z przydatkami, mankietem pochwy, węzłami chłonnymi biodrowymi i zasłonowymi, badanie cytologiczne płynu otrzewnowego, wymazy z tylnego sklepienia pochwy).

3.   Pooperacyjne leczenie w przypadku stwierdzenia przetrwałych komórek raka w materiale pooperacyjnym:

 • radioterapia
 • hormonoterapia ® duże dawki gestagenów (reagują głównie raki o dużej liczbie receptorów progesteronowych)
 • chemioterapia (adriamycyna) ® okres remisji utrzymuje się tylko parę miesięcy. 

Czynniki prognostyczne:

1.   Żle rokują raki, które głęboko naciekają (aż do zewnętrznej 1/3), wszystkie przypadki III i IV wg FIGO, raki o małej liczbie receptorów progesteronowych, podtypy: surowiczy, jasnokomórkowy i carcinoma squamosum.

2.   W rokowaniu ważne są:

 • zaawansowanie procesu nowotworowego,
 • stopień zróżnicowania,
 • liczba receptorów progesteronowych,
 • podtyp histologiczny i stan ogólny pacjentki
Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze