Zaloguj
Reklama

Składniki odżywcze w diecie przyszłej mamy

Kobieta w ciąży przed laptopem
Fot. Panthermedia
Kobieta w ciąży przed laptopem
(0)

Zwyczaje żywieniowe kobiety, szczególnie w okresie przed planowaną ciążą jak również w okresie ciąży, ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju płodu oraz rozwoju poszczególnych układów i narządów. Z klinicznego punktu widzenia, coraz większa zainteresowanie specjalistów skupia się na określeniu diety, jako stworzy najlepsze środowisko rozwoju człowieka w łonie matki. Co więcej, rośnie także zainteresowanie rolą poszczególnych składników diety oraz ich wpływem na rozwijającą się ciążę.

Reklama

Sposób odżywiania się kobiet ciężarnych ma znaczący wpływ na rozwój płodu, jak również ma znaczący wpływ na kształtowanie się obrazu zdrowia przyszłych pokoleń. Jak wynika z badań i obserwacji, dieta matki w trakcie ciąży ma także bardzo duże znaczenie w kontekście ryzyka rozwoju wielu schorzeń w przyszłym życiu dziecka, w tym chorób metabolicznych. To właśnie sposób żywienia matki ma inplikuje ewentualne modyfikacje w zakresie ekspresji genowej, co niesie za sobą zwiększoną podatność na wiele rodzajów chorób. Na podstawie najnowszych doniesień naukowych, poczynionych obserwacji i praktyki, aktualizuje się obecne modele żywieniowe, jak również nauka coraz bardziej skupia się na poszczególnych składnikach pokarmowych, spożywanych przez matkę i ich oddziaływaniu na płód w trakcie trwania ciąży.

Codzienna dieta

Obecna cywilizacja oparta jest w dużej mierze na diecie, która obfituje w produkty wysoko przetworzone, bogate w wiele składników chemicznych, o wysokim indeksie zarówno glikemicznym jak i energetycznym, obfitujących w sól. Jak się okazuje, kluczowy dla rozwoju dziecka jest czas przedkoncepcyjny, czyli okres, w którym kobieta przygotowuje się do zajścia w ciążę. Sposób odżywiania się kobiety, która jest ciężarna jest tym elementem czynników środowiskowych, które odpowiadają za prawidłowy przebieg i rozwój ciąży, jak również stan zdrowia człowieka w jego późniejszym życiu. Na dzień dzisiejszy zauważa się wzrost naukowego zainteresowania rolą poszczególnych składników pokarmowych w kontekście przebiegu ciąży i rozwoju płodu.

Alkohol

Jak wskazuje wiele badań i publikacji, jedną z najbardziej szkodliwych i teratogennych substancji obecnych w diecie kobiet ciężarnych jest alkohol, którego spożywanie w trakcie trwania ciąży może wiązać się nawet z zahamowaniem rozwoju płodu oraz przedwczesnym porodem.

Na gruncie polskim, rocznie odnotowuje się aż 10 000 przypadków urodzeń dzieci z niską wagą urodzeniową, której bezpośrednią przyczyną jest spożywanie alkoholu przez matkę w trakcie ciąży. Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi spożywania trunków w trakcie ciąży, są stanowiska dopuszczające jego spożycie do ilości minimalnych, jednak z drugiej strony zaleca się w tym okresie całkowita abstynencję.

Odżywanie się matki a rozwój dziecka

Odpowiednie składniki odżywcze, dostarczane do płodu za pośrednictwem diety prowadzonej przez matkę, warunkują prawidłowy rozwój, tempo wzrostu, dojrzewanie poszczególnych układów oraz organów wewnętrznych, a co więcej mają także znaczenie w kontekście rozwoju doznań smakowych co przekłada się preferencje smakowe w późniejszym życiu. To stworzone przez matkę środowisko wzrastania dziecka, implikuje także ryzyko wystąpienia zaburzeń metabolicznych na późniejszych etapach życia człowieka. Z naukowego punktu widzenia, coraz częściej rozpatrywana jest teza dotycząca tego, że niektóre choroby występujące u dorosłych, mają swoje podłoże w nieprawidłowo prowadzonej diecie matki w okresie prenatalnym.

fot. panthermedia

Badania

W oddziałach położniczych szpitali województwa śląskiego, zostało przeprowadzone badanie dotyczące zwyczajów żywieniowych kobiet ciężarnych. Zbadano wówczas grupę 178 kobiet ciężarnych, w przedziale wiekowym od 19 do 38 roku życia, które były w okresie od 1. do 4. doby po porodzie. Narzędziem badawczym był standaryzowany kwestionariusz Narodowego Instytutu Zdrowia – Jakościowy Kwestionariusz Żywieniowy (Diet History Questionnaire – DHQ II) oraz autorski wywiad opracowany na potrzeby badania przez jego autorów. Ostatecznej analizie poddano 103 prawidłowo wypełnione arkusze.

Kwasy Omega - 3

Spożycie odpowiedniej ilości kwasów Omega – 3 jest jednym z gwarantów prawidłowej masy ciała noworodka. Prowadzone badania potwierdziły to zalecenie Instytutu Żywności i żywienia, jednak wykazały również wiele nieprawidłowości w kontekście ilości i jakości spożywanych kwasów Omega – 3 przez ciężarne kobiety.

Bilans energetyczny

Sam fakt ciąży zakłada dodatni bilans energetyczny oraz związaną z nim nadwagę – jest to element fizjologii ciąży i jak wiele innych powinien przebiegać w sposób prawidłowy. Wyniki badań wskazują, że bilans energetyczny posiłków spożywanych przez ciężarne kobiety wynosił około 2609,87±1199,86 kcal/ dobę, co znacznie wykracza poza zalecane normy dziennego spożycia kalorycznego. Wiele doniesień ze świata nauki mówi o znacznych rozbieżnościach między kalorycznością posiłków spożywanych przez ciężarne kobiety od 1310 kcal do 2573 kcal, co potwierdzone zostało w przeprowadzonych badaniach, które wykazały nawet jeszcze większą rozbieżność kaloryczną (od 1000 kcal do 6394 kcal).

Tłuszcze

W toku prowadzonych badań wyodrębniono także ilość spożywanego w diecie tłuszczu oraz cholesterolu, co przekłada się jednocześnie na zwiększenie ryzyka rozwoju chorób przewlekłych. Jak pokazały wyniki badania, udział procentowy tłuszczu oraz cholesterolu w diecie ciężarnych wynosił 31,95%±6,32%, co oznacza niewielkie przekroczenie norm. Nie zmienia to jednak faktu, że w Polsce, nadmierne spożywanie tłuszczu i cholesterolu jest jedną z najpowszechniejszych wad żywieniowych.

Energia z węglowodanów

Procentowo udział węglowodanów w diecie badanych kobiet, uplasował się na poziomie 55,73±8,45%, co mieści się w zaleceniach Instytutu Żywności i Żywienia. Inaczej sytuacja przedstawia się jeśli odniesiemy się do udziału gramowego węglowodanów, który w badaniu określono jako 244% zalecanej dziennej ilości spożycia. Jest to ściśle związane z dużym spożyciem cukrów, między innymi sacharozy.

Białka

Ilość energii pochodzącej z białek także odpowiadała normom i mieściła się w zaleceniach – w wynikach badań uplasowała się na poziomie 14,35±3,07%.

Otrzymane w toku prowadzonego badania wyniki potwierdzają, że spożycie alkoholu podczas trwania ciąży, wiąże się wewnątrzmacicznym zahamowaniem rozwoju płodu, co przekłada się na zdobycie mniejszej ilości punktów w skali Apgar. Co więcej, aż u 56 % badanych kobiet alkohol był elementem diety (ponad połowa spożywała alkohol w ciąży). Dotychczas nie określono dawki alkoholu, która byłaby szkodliwa dla płodu lub miała wpływ na przebieg ciąży, stąd też zaleceniem jest całkowita rezygnacja z napojów alkoholowych w trakcie trwania ciąży. [1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Zwyczaje żywieniowe kobiet ciężarnych a dzienne dostarczanie składników odżywczych i ich wpływ na przebieg ciąży oraz stan urodzeniowy noworodka” P. Krawczyk, U. Sioma-Markowska, A. Nowak-Brzezińska, V. Skrzypulec-Plinta, Edyta Kubiak [w:] „Ginekologia Polska” Medical Projekt 4 (42) 2016

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze