Zaloguj
Reklama

Standardy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego postępowania u kobiet z cukrzycą

Autorzy: Zespół Ekspertów PTG pod przewodnictwem Prezesa PTG
Prof. dr. hab. Marka Spaczyńskiego
Standardy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego postępowania u kobiet z cukrzycą
Fot. Pantherstock
(2)

Przedstawiono rekomendacje PTG dotyczące postepowania lekarzy ginekologów-położników z pacjentką chorującą na cukrzycę.

Reklama

Cukrzyca jest najczęstszym powikłaniem metabolicznym wikłającym ciążę. W Europie występuje u 3-5% ciężarnych. W ciąży spotykamy dwa rodzaje cukrzycy:

  • cukrzycę ciążową- GDM (ang. Gestational Diabetes Mellitus) – gdy zaburzenia tolerancji węglowodanów lub cukrzyca rozwijają się lub są po raz pierwszy rozpoznane w ciąży,

  • cukrzycę przedciążową- PGDM (ang. Pregestational Diabetes Mellitus) gdy kobieta chorująca na którykolwiek z typów cukrzycy (typ 1, 2 lub inne) jest w ciąży.

Rozróżnienie tych dwóch stanów jest istotne ze względu na różne problemy medyczne spotykane w obu grupach. W okresie ciąży podwyższone wartości glikemii u ciężarnej mogą inicjować szereg powikłań u matki i jej dziecka.

 

1. Definicja cukrzycy

Cukrzycą nazywa się grupę zaburzeń metabolicznych, których wspólną cechą jest hiperglikemia, będąca wynikiem bezwzględnego lub względnego niedoboru insuliny. Przewlekła hiperglikemia prowadzi do zaburzeń w metabolizmie białek, tłuszczów i gospodarki wodno-elektrolitowej. W konsekwencji tych zaburzeń może dochodzić do uszkodzenia różnych narządów i układów, a szczególnie naczyń krwionośnych, mięśnia sercowego, nerek, nerwów i narządu wzroku.

W okresie ciąży podwyższone wartości glikemii u ciężarnej mogą inicjować szereg powikłań u matki i jej dziecka.

1.1. Cukrzyca występująca przed ciążą - PGDM
(ang. Pregestational Diabetes Mellitus)

Rokowanie, co do długości życia i ogólnego stanu zdrowia osób chorujących na cukrzycę na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat uległo tak znacznej poprawie, że kobiety chorujące na cukrzycę mogą bezpiecznie zachodzić

w ciążę i rodzić zdrowe dzieci. Jednak ryzyko powikłań diabetologicznych, położniczych i noworodkowych jest wysokie i ciąża u tych kobiet powinna być bezwzględnie prowadzona w ośrodku specjalistycznym (III0 referencyjności), dysponującym odpowiednio wykształconą kadrą fachową i zapleczem diagnostyczno-leczniczym. Zespół ten powinien składać się z położnika, diabetologa, neonatologa oraz pielęgniarki edukacyjnej i dietetyka.

Piśmiennictwo
Reklama
(2)
Komentarze