Zaloguj
Reklama

Szybsze zastosowanie antybiotyków przy cesarskim cięciu obniża wskaźnik infekcji

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Szybsze zastosowanie antybiotyków przy cesarskim cięciu obniża wskaźnik infekcji
Fot. ojoimages
(5)

Kobiety rodzące przez cesarskie cięcie rzadziej przechodzą infekcje jeżeli podaje im się profilaktycznie antybiotyki  jeszcze przed nacięciem skóry w porównaniu do podawania antybiotyków po zaciśnięciu pępowiny. Ponadto, nie odbija się to negatywnie na zdrowiu ich potomstwa.

Reklama

„Jedną podstawowych zasad profilaktyki antybiotykowej podczas operacji jest to, iż musi być zachowane odpowiednie stężenie leku w tkankach przed pojawieniem się zakażenia bakteryjnego czy też przed nacięciem chirurgicznym”- mówi dr. Stephanie Owens.

Jednakże, w wielu ośrodkach klinicznych, już od wielu lat, antybiotyki stosuje się dopiero po zaciśnięciu pępowiny - zaobserwowała dr. Owens. „Praktyka ta pozwala uniknąć narażenia płodu na działanie leków. Unika się także maskowania objawów infekcyjnych u noworodka mogących pojawić się po porodzie.” - twierdzi dr Owens (ginekolog –położnik, szpital Magee-Women’s, Pittsburgh).

Dr. Owens wraz ze swoim zespołem badawczym przeprowadziła retrospektywne badanie dotyczące częstości występowania infekcji po cesarskim cięciu. Przeanalizowano okresy dwuletnie, jeden przed i jeden po wprowadzeniu zmian proceduralnych w listopadzie 2004. Przed listopadem 2004 antybiotyki podawano po zaciśnięciu pępowiny, natomiast po wejściu nowych wytycznych antybiotyki podaje się przed nacięciem chirurgicznym.

Porównano wyniki matek (n= 4229) którym podano antybiotyki po zaciśnięciu pępowiny z grupą kobiet (n=4781) którym podano antybiotyki przed nacięciem chirurgicznym. Średnia wieku pacjentek wynosiła 30 lat, około połowa z nich rodziła po raz pierwszy, a ¾ grupy stanowiły kobiety białe.

U 59%  kobiet z badanej grupy podjęto próbę porodu drogami natury przed wykonaniem cięcia cesarskiego, 9% kobiet miało cukrzycę, 14% paliło, a 23% było nosicielkami paciorkowców grupy B. Zapalenie błon płodowych częściej występowało w grupie pacjentek, którym podano antybiotyki po zaciśnięciu pępowiny (10% vs. 6%). Wskaźnik występowania endometritis wynosił 3,9% w grupie pacjentek, którym podano antybiotyki po zaciśnięciu pępowiny w porównaniu do 2,2% w grupie z podaniem antybiotyków przed nacięciem chirurgicznym.

Odsetek występujących zakażeń ran pooperacyjnych wynosił 3,6% wśród kobiet z podanymi antybiotykami po zaciśnięciu pępowiny vs. 2,5% wśród pacjentek z podaniem antybiotyków przed nacięciem skóry. Po zastosowaniu analizy uwzględniającej czynniki zakłócające różnica ta wynosiła 30% w odniesieniu do spadku ryzyka w grupie z antybiotykami podanymi przed nacięciem (OR, 0,70).

Wyniki noworodkowe porównano pomiędzy grupą 965 noworodków matek z podaniem antybiotyków przed zaciśnięciem pępowiny a grupą 1103 noworodków matek, którym podano antybiotyki przed nacięciem chirurgicznym. W grupie z antybiotykami podanymi po zaciśnięciu pępowiny zaobserwowano znamiennie mniejszą średnią masę urodzeniową (2139 vs. 2246 gramów) i młodszy wiek ciążowy (33 tygodnie vs. 34 tygodnie). Jednakże, długość pobytu na oddziale intensywnej opieki noworodkowej, punkty Apgar oraz ilość przypadków przedterminowych porodów i śmierci  noworodka przed upływem 3 dnia życia nie różniły się znamiennie pomiędzy grupami.

Noworodki w grupie z antybiotykami podawanymi po zaciśnięciu pępowiny jak również te z grupy z wcześniejszym podawaniem antybiotyków u matek miały podobne wskaźniki występowania infekcji w pierwszych trzech dniach życia.

Natomiast noworodki matek z antybiotykami podanymi po zaciśnięciu pępowiny wykazywały znamiennie wyższe wskaźniki infekcji potwierdzonych na podstawie posiewów bakteriologicznych wykonanych w 7 dniu życia lub później (6% vs. 2%). Różnica ta utrzymała się po uwzględnieniu takich parametrów jak wiek ciążowy i stosowanie sterydów, jednakże wyniki te nie były na tyle znamienne aby postawić definitywny wniosek.

U 12 noworodków z grupy z zastosowaniem antybiotyków po zaciśnięciu pępowiny głównym występującym patogenem był B streptococcus (42%), a  u 7 noworodków z grupy z wcześniejszym zastosowaniem antybiotyku, głównym patogenem była Escherichia coli (57%).

Stwierdzono, iż zastosowanie profilaktyczne antybiotyków u kobiet rodzących przez cesarskie cięcie powinno mieć miejsce przed nacięciem chirurgicznym. Wcześniejsze badania dawały sprzeczne wyniki dotyczące optymalnego czasu podania profilaktycznego antybiotyków. Natomiast wyniki przedstawianego badania podkreślają ważność doboru odpowiedniego czasu podania antybiotyków w celu obniżenia występowania infekcji związanych z cięciem cesarskim.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Ob. Gyn News, Volume 43, Issue 17, Page 1 (1 September 2008)

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze