Zaloguj
Reklama

Trombofilia w okresie ciąży.

Autorzy: Baha M. Sibai et al.
Trombofilia w okresie ciąży.
Fot. Panthermedia
(4)

Trombofilia jest schorzeniem szczegółowo zbadanym, ale nadal pozostaje jednym z głównych wyzwań medycyny, szczególnie jeśli współistnieje z ciążą.

Reklama

W okresie ciąży wzrasta stężenie czynników krzepnięcia I,VII,VIII,IX oraz X. Stężenie białka S oraz aktywność fibrynolityczna ulegają obniżeniu. Wytwarza się oporność na aktywowane białko C. W przypadku występowania trombofilii – jednostki chorobowej obejmującej szerokie spektrum zaburzeń krzepnięcia podwyższających ryzyko żylnej i tętniczej zakrzepicy - zespół nadkrzepliwości w okresie ciąży może powodować podwyższenie ryzyka zatorowości podczas ciąży i po porodzie.

Zator tętnicy płucnej (pulmonary embolism) stanowi jedną z głównych przyczyn śmierci matek w USA. W związku z taką sytuacją wprowadzono liczne wytyczne dotyczące badań skriningowych i dalszej profilaktyki oraz terapii.

Trombofilia może być schorzeniem dziedzicznym lub też nabytym. Do dziedzicznych zaliczamy niedobory białek S, C i Z, mutację Leiden, mutację protrombiny G20210A, homozygotyczność związana z MTHFR C677T, polimofrizm genu trombomoduliny. Do nabytych można zaliczyć zespół antyfosfolipidowy, antykoagulant toczniowy (lupus antygoagulant), oporność na aktywowane białko C, hiperhomocysteinemia.
Najczęściej występującymi dziedzicznymi nieprawidłowościami podczas ciąży są mutacje: czynnika V Leiden (mutacja Leiden- FVL), genu protrombiny, reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (MTHFR). Rasa kaukaska wykazuje wyższe ryzyko występowania genetycznych trombofilii w porównaniu do innych ras.

Zespół antyfosfolipidowy (APA) jest najczęściej spotykaną nabytą jednostką w okresie ciąży. Może być zdiagnozowany w przypadku, kiedy poziom immunoglobuliny G lub M wynosi 20 g na litr lub jest wyższy oraz gdy jest obecny antykoagulant toczniowy (lupus antycoagulant) jak również w obecności obu tych czynników.

U kobiet ciężarnych trombofilia występuje najczęściej w postaci mutacji FVL (2-10%), mutacji reduktazy metylenotetrahydrofolianowej MTHFR (8-16%), mutacji genu protrombinowego (2-6%), niedoboru białka C i S (0,2-1%) i obecności przeciwciał antykardiolipinowych (1-7%).

U kobiet ciężarnych chorych na trombofilię najczęstszymi powikłaniami przebiegu ciąży są:  zatorowość żylna łącznie z zakrzepicą żył głębokich, zator tętnicy płucnej i zatorowość naczyń mózgowych, zakrzepica tętnicza (obwodowa i mózgowa), ostry stan przedrzucawkowy, przedwczesne odklejenie łożyska, nawrotowe poronienia, IUGR i zgon.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • OBG Management, January 2007 · Vol. 19, No. 01.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)
Komentarze