Zaloguj
Reklama

Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu – Informacje dla pacjentek. Część 1. Przyczyny, objawy i rozpoznanie.

Autorzy: Dr Zofia Polska
Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu – Informacje dla pacjentek. Część 1. Przyczyny, objawy i rozpoznanie.
Fot. Pantherstock
(4)

Obumarcie płodu w macicy jest bardzo dramatycznym przeżyciem dla każdej kobiety oczekującej dziecka. Rodzi się wówczas mnóstwo pytań związanych z przyczyną tego zdarzenia. Artykuł omawia szereg przyczyn wewnątrzmacicznego obumarcia płodu jak również objawy i rozpoznanie tej patologii.

Reklama

Jedną z największych tragedii dla matki spodziewającej się upragnionego dziecka jest niewątpliwie wiadomość, iż jej dziecko nie żyje, doszło do wewnątrzmacicznego obumarcia płodu. Do zgonu dziecka w macicy matki może dojść w każdym okresie rozwoju przedurodzeniowego, jednakże bez względu na czas, w którym on nastąpił wydarzenie to stanowi ogromne przeżycie zarówno dla rodziców, jak również dla wszystkich ich bliskich. Wiele z kobiet bierze w tym przypadku całą odpowiedzialność za zdarzenie na siebie, mając ogromne poczucie winy z powodu śmierci dziecka. W krótkim okresie czasu doświadcza ona wielu bardzo silnych przeżyć. Radość i szczęście z ciąży przeradzająca się nagle w żal i gorycz po utracie dziecka. Podstawowym pytaniem zadawanym przez zrozpaczonych rodziców jest wówczas pytanie, dlaczego tak się stało, co było przyczyną tego nieszczęścia. Niestety jednoznaczna odpowiedź na te pytania jest zazwyczaj ogromnie trudna, gdyż przyczyn obumarcia płodu istnieje bardzo wiele i są one najczęściej złożone. Bardzo niewiele z nich jak np. okręcenie pępowiny wokół szyi, odklejenie się łożyska, ciężkie wady płodu lub inne stanowią pewną przyczynę zgonu dziecka. W wielu przypadkach zdarza się jednak tak, iż pomimo przeprowadzenia wszelkich badań, mających na celu wykrycie przyczyny śmierci, nie udaje się jej odnaleźć. Wówczas za prawdopodobne powody takiego stanu rzeczy uznaje się czynniki genetyczne, hormonalne, anatomiczne, immunologiczne i stany zapalne oraz czynniki psychologiczne. Jednakże dokładne określenie przyczyny wymaga przeprowadzenia wielu specjalistycznych badań jak np. sekcja zwłok martwo urodzonego płodu, badanie histopatologiczne fragmentów popłodu, badania genetyczne i inne.

Wśród czynników doprowadzających do obumarcia płodu wyróżnić można zarówno czynniki matczyne, łożyskowe jak również płodowe. We wczesnej ciąży najczęściej płód obumiera na skutek zaburzeń chromosomalnych lub infekcji, natomiast w drugiej połowie przyczyną jest jego niedotlenienie.

Do czynników matczynych należą niewątpliwie choroby ogólnoustrojowe jak np. choroby układu krążenia, choroby krwi, nerek, niedokrwistość, niewyrównana lub nierozpoznana cukrzyca i inne. Duża grupa chorób matki wiąże się z możliwością pojawienia się bardzo groźnego powikłania ciążowego, jakim jest EPH-gestoza, objawiająca się podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi, białkomoczem oraz obrzękami. W ciężkiej postaci tego powikłania może dojść do obumarcia płodu wskutek niedotlenienia lub kwasicy, bowiem bardzo często powoduje ono zaburzenia w przepływie matczyno-łożyskowym lub też przedwczesne odklejenie się łożyska. Równie niebezpieczne są wszelkie choroby zakaźne i zakażenia jak gruźlica, kiła, zapalenie i rozedma płuc, infekcje (różyczka, odra, grypa, wirusowe zapalenie wątroby i inn.) oraz inne choroby infekcyjne przebiegające z wysoką gorączką. Ogromny wpływ na stan płodu mają również wszelkiego rodzaju używki przyjmowane przez ciężarną jak alkohol, narkotyki czy nikotyna. Pod wpływem tych używek może dojść do zwężenia naczyń krwionośnych w obrębie łożyska i macicy sprawiając, że do płodu dociera znacznie mniej tlenu i substancji odżywczych, co może być powodem urodzenia martwego płodu. Palące matki przekazują swoim dzieciom nikotynę oraz ubogą w tlen krew, co może powodować jego wewnątrzmaciczną śmierć. Zwiększone ryzyko wewnątrzmacicznego obumarcia płodu występuje również u kobiet, które w przeszłości narażone były na działanie różnych substancji chemicznych lub zatrucia metalami ciężkimi ze względu na to, iż efekt toksyczny pojawić się może dopiero po pewnym czasie od zakończenia ekspozycji na substancję chemiczną. Ryzyko niepomyślnego zakończenia ciąży we wszystkich stadiach rozwoju zarodka wiąże się także z obecnością przeciwciał antyfosfolipidowych u matki lub też, w przypadku ciąży przebiegającej z konfliktem serologicznym, wysokim mianem przeciwciał anty Rh. Przeciwciała anty Rh mogą być przyczyną pojawienia się choroby hemolitycznej, a jej ciężka postać przejawiająca się uogólnionym obrzękiem płodu, powiększeniem narządów wewnętrznych, zaburzeniami hemodynamicznymi i innymi może doprowadzić do obumarcia płodu.

Częstą przyczyną zgonu wewnątrzmacicznego są zaburzenia ze strony łożyska jak również pępowiny. Wszelkie wady budowy, nieprawidłowa lokalizacja (łożysko przodujące), zawał łożyska, przedwczesne odklejanie, krwiak podłożyskowy lub inne patologie łożyska mogą powodować zaburzenia w transporcie składników odżywczych oraz tlenu do płodu powodując zaburzenia jego wzrostu a w rezultacie mogą doprowadzić do obumarcia płodu. Zaburzenia wymiany pomiędzy płodem a matką zwiększające ryzyko zgonu płodu często mogą się zdarzyć w przypadku ciąży przenoszonej. W wyniku starzenia się łożyska następuje zmniejszenie zdolności transportowych łożyska, dochodzi do zmian morfologicznych zwiększających jego niewydolność stanowiącą poważne zagrożenie życia płodu.

Równie niebezpiecznym powikłaniem mogących stać się przyczyną śmierci wewnątrzmacicznej jest zapętlenie pępowiny. W przypadku, gdy jest ona zbyt długa może zdarzyć się okręcenie i zaciśnięcie jej na szyi płodu, do którego może dojść w czasie ciąży bądź porodu, powodując zgon dziecka poprzez uduszenie. Natomiast, gdy jest zbyt krótka, w trakcie ruchów płodu w ciąży bądź podczas porodu podczas przechodzenia dziecka przez kanał rodny, pociąga ona łożysko powodując jego przedwczesne odklejanie się, co stanowi poważne zagrożenie dla życia płodu. W równiej mierze niebezpieczne są również wszelkie wady pępowiny jak np. naczynia błądzące, nieprawidłowy przyczep pępowiny lub też węzły rzekome bądź prawdziwe na pępowinie. Powodują one zmniejszoną podaż składników i tlenu do płodu znacznie zaburzając jego prawidłowy rozwój oraz stwarzając ryzyko obumarcia. Kolejne niebezpieczeństwo stwarza wypadnięta pępowina, czyli znajdująca się przed częścią przodującą płodu. Powikłanie to jest wyjątkowo rzadkie i najczęściej zdarza się w przypadku ciąż niedonoszonych oraz, gdy współistnieje nieprawidłowe położenie płodu jak np. położenie poprzeczne, miednicowe, lub wielowodzie czy ciąża wielopłodowa. Do wypadnięcia pępowiny może dojść po pęknięciu pęcherza płodowego. Podczas skurczów porodowych i wstawiania się części przodującej płodu do kanału rodnego następuje ucisk pępowiny, w związku z czym przepływ krwi w naczyniach pępowinowych zostaje przerwany, co w krótkim czasie może doprowadzić do niedotlenienia oraz zgonu płodu.

Do śmierci dziecka w łonie matki może dojść również na skutek występowania różnych ciężkich wad płodu. Wśród najczęstszych wad, które zwiększają ryzyko jego obumarcia są ciężkie wady serca, nerek, układu nerwowego i inne.

Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu podejrzewa się w przypadku stwierdzenia braku wzrostu płodu lub ustania ruchów płodu. W I trymestrze może wystąpić ustanie bolesności uciskowej sutków, nudności i innych objawów towarzyszących wczesnej ciąży. Są to niepokojące objawy, które z łatwością może zauważyć sama kobieta. Obumarciu płodu najczęściej towarzyszą również inne objawy jak brak wzrostu masy ciała i obwodu brzucha, niepojawienie się pierwszych ruchów płodu po 20 tygodniu ciąży, ustanie ruchów płodu w drugiej połowie ciąży i inne. Wszelkie objawy mogące sugerować śmierć płodu wymagają bardzo szybkiej konsultacji lekarskiej i dokładnej diagnostyki w celu potwierdzenia rozpoznania. Najpewniejszym badaniem diagnostycznym pozwalającym na dokładną diagnostykę ciąży obumarłej jest badanie ultrasonograficzne. Brak zarodka w jamie macicy, brak akcji serca oraz ruchów płodu uwidocznione w badaniu Usg stanowią już pewne objawy obumarcia płodu. Innymi objawami potwierdzającymi zgon płodu są: spadek poziomu hcg w pierwszym trymestrze ciąży oraz niewysłuchanie tętna płodu za pomocą kardiotokografu lub słuchawki położniczej po jej 20 tygodniu, brak wzrostu macicy, obniżenie dna macicy i inne. Szczególnie w drugiej połowie ciąży mogą pojawić się objawy mogące stanowić sygnał ostrzegawczy zagrożenia płodu. Należą do nich zmiany w ruchach płodu. W niektórych przypadkach można zauważyć nagłe znacznie zwiększone ruchy, po czym następuje obniżenie ich częstotliwości i intensywności aż do zupełnego ustania.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Forum Ginekologiczne

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze