Zaloguj
Reklama

Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na regulację krwawień

Autorzy: Dr n. med. Wioletta Rozmus-Warcholińska, Prof dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec
Bóle towarzyszące menstruacji
Fot. Shutterstock
Bóle towarzyszące menstruacji
(5)

Przedstawiono wpływ hormonalnej terapii zastępczej na występowanie krwawień z macicy.

Reklama

Charakterystyka hormonalnej terapii zastępczej

Sekwencyjna HTZ charakteryzuje się regularnym występowaniem krwawień po odstawieniu estrogenów i progestagenu, natomiast ciągła sekwencyjna HTZ – krwawieniem na krótko przed zakończeniem wstawki progestagenu lub po jej zakończeniu. Początkowo uważano, że wystąpienie krwawienia po 11 dniu podawania progestagenu lub poźniej koreluje z prawidłowym stanem endometrium, a u kobiet, które krwawiły wcześniej, podejrzewano obecność endometrium proliferacyjnego lub hiperplazji.

Występowanie regularnych krwawień nie jest jednak dowodem prawidłowego stanu endometrium. Rozrost endometrium rozpoznawano również u kobiet krwawiących regularnie. U części kobiet pojawiają się nieregularne krwawienia, inne nie krwawią w ogóle w okresach cyklicznego odstawienia terapii i nie jest to wyrazem patologii endometrium, wywołuje jednak niepokój pacjentki i lekarza. Nie wykazano również zależności od czasu wystąpienia krwawień z odstawienia w terapii skwencyjnej na wystąpienie rozrostu endometrium.

W retrospektywnym badaniu oceniającym incydenty nieprawidłowych krwawień i odpowiadających im obrazów endometrium wśród pacjentek Menopause Study Group wykazano rozrost endometrium u 20% kobiet stosująch niezrównoważone estrogeny oraz obserwowano u nich więcej dni krwawień niż u pacjentek bez rozrostu. U stosujących ETZ pozytywna predykcyjna wartość rozpoznania amenorrhea jako braku rozrostu wynosiła 95%. Jednak nieregularne krwawienia nie przesądzały o wystąpieniu rozrostu endometrium podczas stosowania E-P terapii.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • 1) Archer DF. i wsp., for the Menopause Study Group : Bleeding patterns in postmenopausal women taking continuous combined or sequential regimens of CEE and MPA acetate, Obstet. Gynecol., 1994, 83: 686-692.
  2) Lindgren R. i wsp.: Endometrial effects of transdermal estradiol/NETA, Maturitas, 1992, Aug,15 (1): 71-8.
  3) Ross A.H., Comparison of transdermal and oral sequential gestagen in combination with transdermal estradiol:effects on bleeding patterns anddometrial histology, Obstet. Gynecol., 1993, Nov, 82 (5): 773-9.
  4) Clark T.J., Khan K.S., Gupta J.K.,:The diagnosis of intrauterine pathology in post-menopausal women: an evidence-based approach, Rev. in Gynaecol. Practice, 2002 (2): 109-116.
  5) De Lignieres B., Moyer D.L.: Influence of sex hormones on hyperplasia/carcinoma risks, Treatment of the Postmenopausal Women, Basic and Clinical Aspects, red. R.A.Lobo,Raven Press, New York, 1994.
  6) Doren M., Hormonal replacement therapy and bleeding, Maturitas 2000, Jan, 34, Suppl.1, S17-23.
  7) Eiken P. i wsp.: Compliance with long-term oral HRT, Maturitas 1995, 22: 97-103.
  8) Lo Dico G. i wsp.: HRT in postmenopausal women: endometrial histology and bleeding patterns, Minerva Ginecol., 2002, Aug. 54 (4): 361-6.
  9) Pickar J.H. i wsp., Is bleeding a predictor of endometrial hyperplasia in postmenopausal women receiving HRT? Menopause Study Group, Am. J. Obst. Gynecol., 1997, Nov; 177 (5): 1178-83.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze