Zaloguj
Reklama

Wpływ muzyki na ból po cięciu cesarskim

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Woda z atramentem
Fot. medforum
Woda z atramentem
(4)

Po operacji cesarskiego cięcia zastosowanie rutynowych metod analgezji- opioidów i benzodiazepin-  może przeszkodzić w nawiązaniu pierwszego kontaktu matki z noworodkiem z powodu ich uspakajającego działania i działanie prowokującego wymioty.

Reklama

Celem pracy było zbadanie wpływu muzyki wybieranej przez pacjentkę na odczuwanie pooperacyjnego bólu, niepokoju, potrzeby zastosowania opioidów oraz profil hemodynamiczny.

W grupie badanej zebrano 80 pacjentek, u których zastosowano znieczulenie ogólne w przypadku elektywnego cięcia cesarskiego. Części pacjentek, wybranym losowo, pozwolono przez 30 min słuchać muzyki po operacji, a pozostałe kobiety tym czasie nie słuchały muzyki. W badanej grupie zmierzono poziom odczuwanego bólu jak i niepokoju stosując wizualną skalę analogową. Odnotowano ilość  przypadków zastosowania morfiny jak również ciśnienie krwi i tętno.

Wyniki dotyczące odczuwanego bólu jak również łączne pooperacyjne zastosowanie opioidów były znamiennie niższe w grupie pacjentek słuchających muzyki (p<0,05), natomiast nie odnotowano różnic dotyczących wyników dla odczuwanego niepokoju, wyników ciśnienia krwi i tętna.

Pooperacyjne zastosowanie muzyki wybranej przez pacjentki w przypadkach cięć cesarskich może przyczynić się do złagodzenia odczuwanego bólu i zmniejszyć konieczność zastosowania innych środków analgezji polepszając w ten sposób powrót do zdrowia jak również wczesny kontakt matki z dzieckiem.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • The Journal of Alternative and Complementary Medicine, September 1, 2008, 14(7): 827-831.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)
Komentarze